EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Russland ratifiserete også sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner, og denne ble signert av Presidenten 3 august 2018. Den trår juridisk i kraft i oktober. Fortsatt ønsker altså begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
SISTE SØKNADSRUNDE? Skriv ut

18.09.2018  OPPDATERT 21.09.18

De fra nordnorsk side som tenker å søke i perioden 21 september til 21 desember bør så tidlig som mulig få realistisk oversikt over hva som kreves. Dette får man gjennom å delta på infomasjonsmøter og individuell konsultasjon. Kolarctic Norge skal bidre til dette, og anbefaler alle som tenker på dette om å foreslå datoer eller tidsrom og plass for eventuelle infomøter eller konsultasjoner. Det blir i denne søknadsrunda ikke tillyst møter i media, bare avtales med interessenter hvor og når, se informasjon som oppdateres i høyremargen under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE"

Les mer …
 
Ratifiseringa i Russland i "boks" Skriv ut

130818  OPPDATERT 140818

Føderasjonsrådet godkjente 28 juli Finansieringsavtalen der Russland bevilger 120 millioner kroner fra Statsbudsjettet til Kolarctic. Deretter signerte Presidenten allerede 3 august, noe som betyr at avtalen er ratifisert også av Russland. Det siste bidraget til Kolarctic-budsjettet er dermed gitt, og som var grunnen til utsatt utlysning av tredje søknadsrunde. Søknadsrunda fra 21 september går da som planlagt. Naturligvis fortsatt beklagelig at ikke tidligere godkjente prosjekter kan starte opp før Finansieringsavtalen har trådt juridisk i kraft fra oktober.

Kolarctic som Føderal russlandsk lov 284-F3 (russisk språk: Федеральный закон 284-Ф3)

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø