EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Norge er også invitert med i disse samarbeidsprogrammene siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Som tidligere programmer ble også Kolarctic 2014-2020 forsinka. Russland sin del av Finansieringsavtalen ble signert i Moskva 28 desember 2016, og man håper nu at også President Putin signerer denne i mars 2018, og Føderasjonsrådet ratifiserer måneden etter. De to samarbeidende parter ønsker altså enda i 2018 å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross situasjonen på Østflanken i sør. Prosjekter fra de to første søknadsrundene ble godkjente 9 juni og 8 desember 2017.

Se også www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Nytt 2018de År Skriv ut

09.01.2018  OPPDATERT 16.01.2018

Det multilaterale Kolarctic-samarbeidet bidrar til å holde på den lille flyten av kunnskap over grensa her nord i det lengste, for utvikling av det nordnorske sivile samfunn, utfra egne regionale planer og behov, også i 2018.

mikro bred Arve

Overvåkningskomitéen ble i 2017 dyktig ledet av Arve Skjerpen, Norge. Bilde fra Tromsø 8 desember.

.

Søkere må nu vente helt til 3 mai med å sende inn søknad, da tredje runde er åpen 3 mai til 29 september. Det kan likevel være lurt allerede å tegne opp prosjektstruktur og innhold på begge siden av samarbeidsgrensa, og for norske søkere også forberede svenske eller finlandske partnere, i tillegg til de obligatoriske russlandske. Og så viser erfaringa fra forrige søknadsrunde at nordnorske partnere unngår fallgruver ved å kontakte den nordnorske filialen i god tid før søknad lages, og før den sendes. I noen grad kan man få hjelp til søknadsutkast, siden sekretariatet ikke innstiller eller beslutter.

 
Nordland og Finnmark -Kolarctic-fylkene på norsk side Skriv ut

08.12.2017

Les mer …
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø