-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
Informasjon om "NEXT" Skriv ut

01032021

Denne norske tilleggssida gjelder ikke lenger frem enn det utgående programmet med prosjekter og deres effekt i Nord-Norge.

.

All informasjon om prosessen, prosedyrene og innholdet i neste programperiode vil heretter være under fellessida www.kolarctic.info og eventuelt underliggende og nye nettressurser. Etter 2023 vil dermed den norske nettsida ikke være virksom. Informasjon som særskilt gjelder nordnorsk utvikling i neste periode under "INTERREG NEXT" vil søkes inkludert på fellessida.

 
Om prosessen mot neste programperiode Skriv ut

15022021  OPPDATERT 180221

Kolarctic-programmet går i neste periode tilbake til å bli et Interreg-program også formelt. 27 januar var et felles møte med interessenter i grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge. Over 100 deltok. Fire programsamarbeid ble drøftet; Nordlig periferi, Kolarctic, Sapmi og Nord, sistnevnte blir i neste periode kalt Aurora. Deltakerne var i hovedsak fra offentlig virksomhet, særlig forskning og utvikling. Dette kan bety at de sektorene setter sitt preg på hvilke typer prosjekter som skal kunne godkjennes i neste periode. Programkomitéen for Kolarctic hadde sitt fjerde møte 17 februar for å bestemme blant annet innsatsområder i neste program. Det ble bare delvis avklart. Prosessen er allerede blitt litt forsinka, noe som alle prosesser med alle programmer hittil har vært etter forrige årtusen. Man kan i det minste slå fast at noen søknadsutlysning ikke blir i 2021.

.

Interessenter i grenseregionalt samarbeid kan likevel fortsatt komme med innspill i prosessen, for eksempel til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ved den norske filialen av sekretariatet for inneværende program. Man satser også på en form for høring i landsdelen før programmet sendes inn til EU-kommisjonen for godkjennelse. Etter planen skulle det vært til sommeren.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø