Kolarctic-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i samarbeids-programmene mellom EU og Russland i 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land virke som regionale utviklings-midler. Nord-Norge er det norske programområdet.

    I finansieringsperioden 2014-20 er Kolarctic et eget program, som perioden før. For neste periode 2021-27 skulle Kolarctic tilbake til INTERREG også formelt. Etter 24 februar 2022 ansees neste program som uaktuelt. 

    Denne sida omhandler fra 1 mars 2021 bare norsk del av pågående program. Fra 1 mars 2022 profileres ikke samarbeid med Russland. Prosjektene avsluttes før årsslutt 2023 uten russlandske partnere. Oppdateringer vil gradvis utfases herfra. Se fellessida www.kolarctic.info

 
Overvåkningskomitéen har hatt møte Skriv ut

130622

På sitt første fysiske møte uten Russland, som var i Rovaniemi 9-10 juni, ble posisjonene til såvel EU-kommisjonen som de tre deltakende landene belyst. Det legges opp til at prosjektene fullføres uten noen russlandsk deltakelse, og man avventer nærmere regler for rapporteringer og utbetalinger. Resultatene blir sterkt reduserte som følge av korona og ekskluderinga av Russland, men det blir resultater.

 
Anbefaling til "norske" Kolarctic-prosjekter Skriv ut

11.05.2022

Kolarctic forbyr ikke privat eller individuell utveksling over grensa, men man bør forholde seg forsiktig, også av hensyn til russlenderne, dvs innbyggerne i Russland, og deres sikkerhet. Derimot når det gjelder det formelle samarbeidet med russlandske prosjektpartnere er dette avsluttet. Skulle det komme informasjon om at russlendere har deltatt på Kolarctic-prosjektmøter i år risikerer man at kostnader for alle deltakende land i forbindelse med møtet underkjennes.

.

Mye er uklart, blant annet fra hvilket tidspunkt russlandske kostnader ble ugyldige. Så snart EU-kommisjonen har bestemt det kommer oppdatering her. Samme gjelder om det vil gjelde forenklinger for norske prosjektbudsjetter.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø