-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
Overvåkningskomitéen beslutta 23 juni Skriv ut

230620  OPPDATERT 140720

Fjerde søknadsrunde, om mikroprosjekter: Totalt 53 søknader, 45 kom til realitetsbehandling på Overvåkningskomitéen sitt møte 23 juni. Totalt 27 av disse fikk en form for positiv beslutning. Syv prosjekter ble satt på reserveliste, seks kan godkjennes på vilkår. Av de 14 som ble direkte godkjent har 13 norske partnere, og 4 har tilogmed norsk "Lead Partner", dvs også på vegne av andre land.

Norsk partner i parentes betyr at Lead Partner fra annet land –Russland, Finland, Sverige.

KO5127 Gyrodactylus-stopp: Norsk veterinærinstitutt

KO5133 Vinterdrivstoff med ultra-lavt svovelinnhold: SINTEF Narvik AS

KO5101 Grønn is kamera: Ice-9 AS, Tromsø

KO5094 Nye naturprodukter for svart karbon: (SINTEF Narvik AS) F

KO5106 Kapasitetsbygging for svart karbon: (UiT Tromsø) F

KO5021 Prosesser for fjerning av nitrogen: SINTEF Narvik AS

KO5004 Analyse av våtmarkskonservering: (Akvaplan Niva AS) R

KO5100 Skatter fra nordlig natur: (NIBIO Tromsø) F

KO5043 Se oftere mot nord: (Norsk pomorakademi) R

KO5000 Smarte arktiske nasjonalparker: (NEA, Bjørnevatn) F

KO5055 Industriturisme, nye destinasjoner: (Kazakov consulting, Bodø) F

KO5008 Økologisk rehabilitering "EXcavator Pro": (NVE Narvik) S

KO5080 Dronesikkerhet i gruvevirksomhet: (R: Kola vitenskapssenter)

KO5029 Nordlysmåling i turismen: (NIBIO Svanhovd) R

Noen av de 13 prosjektene som er godkjent på vilkår og på reservelista presenteres i mer utfyllende informasjon om prosjektene slutten av august. Inntil da er mer informasjon om disse under fellessida .kolarctic.info.

 
45 MIKROPROSJEKTER TIL BEHANDLING Skriv ut

15.05.2020

Les mer …
 
Russland: Seiersdagen over Tyskland og deres allierte Skriv ut
Les mer …
 
Russland sin Uavhengighetsdag 12 Juni Skriv ut
Les mer …
 
Det siste frie Norge var Nord-Norge for 80 år siden idag Skriv ut
Les mer …
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø