-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
Ut med det 2020de året Skriv ut

01.01.2021

    Året som gikk var det året i jordas historie med størst tilbakeslag for nedbygginga av grensehindre. Også grensepasseringer inni føderasjoner og unioner ble sterkt redusert. Det gir etter hvert dårlige prognoser for verdenshandelen, økonomien og velferden. Samtidig er det et forvarsel om en ikke bærekraftig globalisme, bl.a finnes bakterier som er farligere enn virus. I det siste ligger muligheter for korreksjoner, som folk gjennom sine land kan påvirke, ikke bare toppnivået de verdensledende selskapene.

    Det grenseregionale Kolarctic-samarbeidet er på tvers av ei grense som de siste 100 årene ikke har vært åpen. Det er yttergrensa til det "Schengen"-kontrollerte området. De indre grensene er nu mer satt tilbake. Denne yttergrensa, vår grense, vil ha et større potensiale for økt samkvem, da gjennom de nye elektroniske redskapene for utveksling. Disse redskapene får uansett nu et byks fremover. Kriger og tilsvarende kriser virker sånn.

    Allerede har noen av prosjektene som man skulle tru er mest skadelidende funnet nødløsninger, altså prosjekter med store samlinger av unge mennesker. Her kan trekkes frem "BRIDGE", siden dette nylig vant Arktisk Pris (eng. "Arctic Awards"). Altså et Kolarctic-prosjekt, og til alt overmål med norsk Ledende Partner (eng. "Lead Partner"), og i Finnmark. Fra nedstengninga våren 2020 har dette prosjektet som ledes fra Alta gjennomført en betydelig del av målsettinga gjennom videomøter. Prosjektet engasjerer høyskolestudenter i lokalsamfunnsutvikling, og kobling til forretningslivet.

    Naturligvis er ikke videomøter et fullgodt alternativ. Men for kontakter som allerede er etablerte over grensa vil enda mye kunne gjøres, sjøl om vi nu anslår flere titalls prosent av effektene som tapt i denne programperioden. Nye kontakter vil ha litt større utfordringer. De økonomiske evnene er reduserte, men behovet for gjenreising desto større. Og da vil det i enda større grad kreves innovasjon, bruk av moderne løsninger. Den nordnorske oppfinnsomheta blir nu satt på prøve. Grenseland skal gjenreises. Det er tidlig å si det nu, men det er fra nu i år de som ikke tenker "A4" får sitt gylne tiår. En ny programperiode skal komme. Den skal inspirere til denne innovasjonen, men ikke nødvendivgis finansiere alle prosjekter.

    Måtte toppnivået fortsatt unne oss fred og frihet her nord, så skal det herrens år 2021 bli bedre enn det forrige; Godt Nytt År!

 
Gledelig Jul Skriv ut

Hyvää Joulua  С Рождеством Христовым

Les mer …
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø