FORPROSJEKTORDNINGA SLUTT Skriv ut

OPPDATERT 06.10.2016

I knapt 3 år hadde Kolarctic Norge ei ordning med enkel behandling av forprosjekter, inntil kr 250 000 per søknad for å utvikle kolarcticrelevante hovedprosjekter. Av 58 søknader til realitetsbehandliing ble 34 godkjent, de aller fleste innen forretningssamarbeid, og de aller fleste nettopp på 250 000 kroner. Ordninga ble avsluttet 30 september.


Styret for Kolarctic Norge representerer administrasjonen i de tre nordnorske fylkeskommunene. Et nytt styre for neste Kolarctic-program oppnevnes i høst. De siste årene har styret bestått av Gunnhild Aasmoe fra Nordland, Bente Helland fra Troms og Mari Røsten fra Finnmark. Styret godkjente på sitt møte i Tromsø fem forprosjektsøknader, innen forretningssamarbeid, miljø og infrastruktur.

Pressemelding fra Kolarctic Norge sekretariatet

Kortnavn-lista over forprosjektene fra Kolarctic Norge siste tre år

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø