MER FLEKSIBLE FINANSIERINGSPLANER? Skriv ut

14.01.2017

Sekretariatet tar sikte på å få tilslutning fra norske myndigheter til å gjøre privat medfinansiering likeverdig med offentlig. Det vil isåfall bety at privat finansiering fra partnerskapet kan være nok utover Kolarctic-finansieringa i norske budsjetter. Denne forenklinga må være avklart på norsk side i god tid før utlysninga 23 januar. Resultatet kommer her straks det er klart.

.

Bakgrunnen for innstillinga er at dette gjelder for de andre land i Kolarctic-samarbeidet, samt i Interreg-programmer også på norsk side. Imidlertid må private foretak som formelle prosjektpartnere også på norsk side forholde seg til de-minimis-regler som tilsier at et foretak ikke kan motta mer enn € 200 000 i løpet av en treårsperiode i totale offentlig tilskudd, inkludert prosjekter.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø