FÆRRE "OM BEINET"? Skriv ut

03.09.2017

Ting kan tyde på at det ikke blir så mange søknader i denne andre søknadsrunda som i den første i vår. Iallfall om man skal dømme etter spørsmål til den nordnorske filialen av sekretariatet. Det har vist seg å være en stor fordel å få innblikk i forenklingene på norsk side, og assistanse fra sekretariatet til søknadsutforminga.

Informasjonsmøtene på vår side av grensa samlet heller ikke mange organisasjoner i august: Fem i Alta og ni i Tromsø. Det viste seg ikke å være interesse for informasjonsmøte i Nordland. Kan hende er direkte-kontakt med kjente miljøer mer hensiktsmessig enn bredt tillyste møter. Dette praktiseres på EU-sida og i Russland, og er billigere, men vil favorisere bestemte interessenter. Denne runda er det signalisert at bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland er mer aktuelt enn før, da innen fiskeri- og oljenæringa. Budsjettet for miljøprosjekter ble midlertidig oppbrukt i første runde, så disse er utelatt i denne søknadsrunda som slutter 29 september. Det er derfor desto større sjanse for de få som før fristen med hjelp av sekretariatet klarer å få inn søknad innen forretningssamarbeid, kommunikasjoner, eller mer myke prosjekter innen folk-til-folk samarbeid generelt.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø