Informasjon om "NEXT" Skriv ut

01032021

Denne norske tilleggssida gjelder ikke lenger frem enn det utgående programmet med prosjekter og deres effekt i Nord-Norge.

 

All informasjon om prosessen, prosedyrene og innholdet i neste programperiode vil heretter være under fellessida www.kolarctic.info og eventuelt underliggende og nye nettressurser. Etter 2023 vil dermed den norske nettsida ikke være virksom. Informasjon som særskilt gjelder nordnorsk utvikling i neste periode under "INTERREG NEXT" vil søkes inkludert på fellessida.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø