PROSJEKTENE GÅR FORTSATT Skriv ut

060421  OPPDATERT 050521

Tross situasjonen siden våren 2020 er alle godkjente hovedprosjekter i aktivitet.

 

 

Noen går inn for landing denne våren. Rundt tre firedeler av aktiviteter og satte mål synes å bli oppnådd, ifølge tilbakemeldinger fra prosjektene rundt årsskiftet. Svarene har vært i form av såvel felles undersøkelse, som egne tilbakemeldinger fra norske prosjektdeler. Under "prosjekter" her sees en tabell over de norske delene av hovedprosjektene, som vil utfylles litt etterhvert. Likevel er også for utgående program den fullstendige informasjonen til og om prosjektene på vår felles-side www.kolarctic.info.

.

ÅPENT WEBINAR: Her er ett eksempel på arrangementer i regi av et Kolarctic-prosjekt, i dette tilfellet KO4159 Barents link, om øst-vest transport 19de mai:

https://kainuunliitto.fi/en/12146/

(simultantolking russisk-engelsk)

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø