Se lista over mikroprosjekter under "Prosjekter" Skriv ut

041021

Nu finnes også ei liste over de godkjente mikroprosjektene med norsk Kolarctic-finansiering, under "Prosjekter" i den statiske venstremargen her.

 

 

Så og si alle disse har fått sine tilsagn og starta opp. I tillegg kommer kanskje i høst etpar prosjekter fra ventelista, som da vil oppdatere den lista. I beste fall kan det dreie seg om inntil fem prosjekter. Lista over såvel hovedprosjekter som disse mikroprosjektene vil etterhvert suppleres med litt utvida popularisert versjon av prosjektinnholdet. Så lenge prosjektene går skal viktige oppdateringer kunne vises her. Under posten "Til godkjente prosjekter" i den mer interne høyremargen kan det fortsatt komme generelle oppdateringer og tips til prosjekteiere, ikke minst med henvisning til norske forenklinger på område rapportering.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø