Arkiv
PRIVAT FINANSIERING ER NU LIKEVERDIG Skriv ut

19.01.2017

Norske myndigheter har nu bekreftet at privat finansiering i Kolarctic-prosjekter får samme status som i samarbeidslandene. Det betyr eksempelvis at privat egenfinansiering kan utløse norsk Kolarctic-finansiering, uten å ha noen annen finansiering eller offentlig medfinansiering. Endringa gir betydelig forenkling. Samtidig oppfordrer sekretariatet prosjektpartnerskap som består av foretak om å oppgi tidligere mottatt offentlig støtte, i forhold til EU sitt konkurranseregelverk og "de-minimis"-regelen. I denne saken er det lurt for norske søkere å utveksle tidlig informasjon med sekretariatsfilialen på norsk side. Den norske filialen har som en hovedoppgave nu å bidra til flest mulig og best mulig prosjekt-initiativ fra norsk side.

 
MER FLEKSIBLE FINANSIERINGSPLANER? Skriv ut

14.01.2017

Sekretariatet tar sikte på å få tilslutning fra norske myndigheter til å gjøre privat medfinansiering likeverdig med offentlig. Det vil isåfall bety at privat finansiering fra partnerskapet kan være nok utover Kolarctic-finansieringa i norske budsjetter. Denne forenklinga må være avklart på norsk side i god tid før utlysninga 23 januar. Resultatet kommer her straks det er klart.

Les mer …
 
SØKNADSFRISTEN 15 MARS Skriv ut

03.01.2017. OPPDATERT 04.03.2017

Norske søkere kan få tips fra Kolarctic Norge før innsending.

Se hentydninger her under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE".

Les mer …
 
FORPROSJEKT-ORDNINGA SLUTT Skriv ut

OPPDATERT 06.10.2016

Les mer …
 
FORPROSJEKTORDNINGA SLUTT Skriv ut

OPPDATERT 06.10.2016

I knapt 3 år hadde Kolarctic Norge ei ordning med enkel behandling av forprosjekter, inntil kr 250 000 per søknad for å utvikle kolarcticrelevante hovedprosjekter. Av 58 søknader til realitetsbehandliing ble 34 godkjent, de aller fleste innen forretningssamarbeid, og de aller fleste nettopp på 250 000 kroner. Ordninga ble avsluttet 30 september.


Styret for Kolarctic Norge representerer administrasjonen i de tre nordnorske fylkeskommunene. Et nytt styre for neste Kolarctic-program oppnevnes i høst. De siste årene har styret bestått av Gunnhild Aasmoe fra Nordland, Bente Helland fra Troms og Mari Røsten fra Finnmark. Styret godkjente på sitt møte i Tromsø fem forprosjektsøknader, innen forretningssamarbeid, miljø og infrastruktur.

Pressemelding fra Kolarctic Norge sekretariatet

Kortnavn-lista over forprosjektene fra Kolarctic Norge siste tre år

 
INFOMØTE I KIRKENES 21 JUNI Skriv ut

2106 bildet

 
Forprosjektmidlene norsk side -siste sjanse Skriv ut

OPPDATERT 13.09.2016

SØKNADSFRIST FORPROSJEKTER 21 SEPTEMBER

28.06.2016

Søknader som kommer inn før midten av september rekker siste omgang for behandling av forprosjekter fra norsk side. Etter 30 september kan det ikke lenger på enkelt vis besluttes forprosjektmidler til dette samarbeidet. Fra da vil det forhåpentligvis heller ikke ta mange måneder før første utlysning av ordinære prosjektmidler. Det er lurt å få hjelp til å formulere forprosjektet fra sekretariatet. Søkere må være registrert i ett av de tre nordnorske fylkene, det planlagte forprosjektet skal være nysatsning som kan bli kolarcticrelevant hovedprosjekt. Se mer informasjon om kravene til forprosjekter under "FORPROSJEKTER" til høyre på denne sida!

 
Noen nye representanter fra fylkene Skriv ut
Les mer …
 
UD Finland: Kolarctic viktigste finansieringsredskap Skriv ut

OPPDATERT 07.10.2015

Les mer …
 
Kolarctic ENI CBC "2014-2020" godkjent 18.12.2015 Skriv ut

19.12.2015

Les mer …
 
Nordnorsk kultur-klipp fra sommeren 2019 Skriv ut

13.08.2019

Setter landet Norge på det internasjonale kartet, som yttergrense-stat

Les mer …
 
. . . . . . . . . . . . . . Skriv ut

KULTUR OG SAMFUNN

OPPDATERT 10.05.2015

Seiersdagen over Tyskland 9 Mai 70 år 1945-2015, Murmansk

9mai-IMG_4111

 
Kolarctic "ENI 2014-2020" Skriv ut

INFORMASJONSMØTER

17112016

Sekretariatet for Kolarctic Norge kan stille i ulike fora for å gi tilpassa informasjon i forbindelse med planlagt første søknadsomgang i nytt program 23 januar til 15 mars 2017, så langt kapasitet rekker. Det blir i tillegg felles infomøter fra slutten av januar, muligens ett i hvert fylke.

Ellers klippet fra høyremargen her "Informasjonsmøter":

Barents forum 8 desember hel dag i Helsinki:

Om prosjektfinansiering i nord

www.barentsforum.com

Europa-dag 2 desember i Tromsø:

Interreg og Kolarctic 0900-1400.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller se info på www.tromsfylke.no

 

FOPROSJEKTMIDLENE NORSK SIDE -SISTE SJANSE

OPPDATERT 13.09.2016

SØKNADSFRIST FORPROSJEKTER 21 SEPTEMBER

28.06.2016

Søknader som kommer inn før midten av september rekker siste omgang for behandling av forprosjekter fra norsk side. Etter 30 september kan det ikke lenger på enkelt vis besluttes forprosjektmidler til dette samarbeidet. Fra da vil det forhåpentligvis heller ikke ta mange måneder før første utlysning av ordinære prosjektmidler. Det er lurt å få hjelp til å formulere forprosjektet fra sekretariatet. Søkere må være registrert i ett av de tre nordnorske fylkene, det planlagte forprosjektet skal være nysatsning som kan bli kolarcticrelevant hovedprosjekt. Se mer informasjon om kravene til forprosjekter under "FORPROSJEKTER" til høyre på denne sida!

 

 

 

INFOMØTE/EUROPADAG OGSÅ I KIRKENES?

OPPDATERT 09082016Europadagen i Alta er i Forskningsparken 31 august. Nu jobbes det med et opplegg også i Kirkenes dagen før. Meld derfor snarest om det passer bedre! Påmeldignsfrist er forskjøvet noen dager ifth info og påmelding under "INFORMASJONSMØTER. Inkluderer info om prosjektfinansiering i Kolarctic. ...

20 oktober frist for påmelding for "de utvalgte"

18.10.2015

Gjelder de som leverte prosjektkonsept innen 9 oktober og har fått melding om deltakelse i Tromsø 12 november eller Murmansk 18 november. Inntil 1 person pr land pr prosjekt dekkes reise og opphold for. Eventuelle tillegsdeltakelser dekkes sjøl.

Ta kontakt med sekretariatet ved uklarheter! Kanskje også mulig å melde på prosjektkonsept før 20 november om det har skjedd en glipp.

 

MELD PÅ DERES PROSJEKT HER FØR 9 OKTOBER

OPPDATERT 06.10.2015

Haparanda 10 nov, Tromsø 12 nov, Murmansk 18 nov: Fordeling av tematiske områder på de enkelte møteplassene blir bestemt etter at fristen for konsepter er gått ut, i løpet av uke 42.

Reise- og oppholdskostnader dekkes for en representant pr land for hvert av de utvalgte prosjektkonseptene. Deltakerne ordner med eventuelle visa sjøl!

25.09.2015

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin997015&SID=6de3eeca-ca77-4343-ab84-66c0c5627fd5&dy=544989249

GJELDER TILBUD OM FORHÅNDSVURDERING AV PROSJEKTPLAN

NÆRMERE INFO (engelsk -arbeidsspråk)

Kolarctic CBC Programme 2014 – 2020, the Project Cycle Management (PCM)

Haparanda (Sweden) on 10.11.15

Tromsø (Norway) on 12.11.15

Murmansk (Russia) on 18.11.15

one of the four thematic fields:

1: Business and SME development;

2: Environmental protection, climate change, mitigation and adaption;

3: Improvement of accessibility to the regions, development sustainable and climate- proof transport and communication networks and system;

4: Promotion of border management and border security, mobility and migration management.

The PCM Workshops will contribute to improvement of your skills in the Project Cycle Management as well as ensure clear understanding of the Thematic fields. The official language of PCM Workshops is English.

PCM Workshop Development Team expects you to fill in the Concept Note (CN) within time frame 22.09 - 09.10.2015, briefly describing your project idea

We will keep you updated on this matter and provide more detailed information on a regular basis.

Please check our web-page for more information on the criteria: http://www.kolarcticenpi.info/pcm-workshop1

Please do not hesitate to contact us, if you have any further questions.

With kind regards,

Kolarctic ENPI CBC Programme

PCM Workshop Development team:

Ms Renata Musifullina Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (JMA, Finland)

Ms Julia Korshunova Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Russia)

Ms Linda Mosand Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Norway)

Mr Jan M. S. Solstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Norway)

Mr Hans Dahlin Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Sweden)

 

Tematiske eksperter

OPPDATERT 06.10.2015

Utlysninga ble lukket 02.10.2015

 

Tematiske eksperter søkes: UTVIDA FRIST 9 OKTOBER !

UTGÅTt 06.10.2015

OPPDATERT 03.10.2015

22.09.2015

Kolarctic-sekretariatet organiserer tre prosjektseminarer i november, hhv Haparanda 10, Tromsø 12, Murmansk 18de. Det stilles høye krav til eksperter, men prioriteres personell fra programområdet, for vår del ett av de nordnorske fylkene.

Tilsvarende seminarer ble gjennomført i fjor. Den norske filialen av sekretariatet vil også være med i utvelgelsen av ekspertene.

Thematic-experts3-ToR.pdf

PCM-expert1-ToR.pdf

Det skal altså velges 3 eller 4 tematiske eksperter og 1 projektsyklus-ekspert som skal forberede og foredra på de tre seminarene.

 

Vil du jobbe for våre nordnorske interesser i Brussel?OPPDATERT 09.09.2015

Det nordnorske europakontoret har ledig stilling som rådgiver i hovedstaden Brüssel

http://www.northnorway.org/aktuelt/er-du-var-nye-kollega.824643.aspx

 

Skjema forprosjektmidler fra Kolarctic NorgeOPPDATERT 02.09.2015

SØKNADSSKJEMAET

OM FORPROSJEKTMIDLENE

OPPDATERT 14.07.2015

Kolarctic Norge minner om at det fortsatt er mulig å søke forprosjektmidler.

Ordninga er videreført til høsten 2016, forutsatt ledige midler. Søkere i de tre nordnorske fylkene kan få inntil 50% og inntil NOK 250 000 for å utvikle Kolarctic-relevant prosjekt, og samtidig typisk øke kompetansen på Russland og samarbeid. Se informasjon under 'forprosjekter' her. Styret vil neste gang beslutte forprosjektsøknader tidligst i slutten av august.

SØKNADSSKJEMA FORPROSJEKT

Et forprosjekt skal naturligvis legge grunnlaget for et mulig Kolarctic-relevant hovedprosjekt. Typisk innhold er å formalisere partnerskapet, avtale budsjetter og innhold. Men i tillegg teller det positivt at også et forprosjekt skal kunne utvikle noe, f.eks kunnskapsoverføring, på nordnorsk side. Også et forprosjekt må forholde seg til EU sine konkurranseregler. Hvis prosjektet berører forhold i et marked er det desto viktigere med et partnerskap mellom f.eks flere private foretak, eller offentlige på nordnorsk side, av hensyn til problemet konkurransevridning.

Krav og prioriteringskriterier


Program-utkastet levert til EU-kommisjonen 29 juniOPPDATERT 30.06.2015

Innen fristen som var idag ble utkastet til nytt Kolarctic-program for finansieringsperioden 2014-2020 levert til EU-kommisjonen 29 juni, etter at også Russland godkjente utkastet 26 juni. Prosessen er dermed i samme rute som for knapt ett år siden.


Norge og Finland har godkjent

OPPDATERT 11.06.2015

Kommunal- og Moderniserings-departementet i Norge har 10 juni i brev til Kolarctic Forvaltningsmyndighet på vegne av Norge godkjent utkastet til programdokument. Regjeringa i Finland godkjente program-utkastet dagen etter. Formelt gjenstår Sverige og Russland før utkastet sendes EU-kommisjonen til behandling.

 

"ENI"-enighet: prosessen i rute

OPPDATERT 04.06.2015

Etter etpar utfordrende uker inntil 3 juni er landene sine delegater til programgruppa for Kolarctic ENI enige om utkastet til program for finansieringsperioden 2014-2020.

Programgruppa ledes i 2015 av Russland ved Næringsdepartementets Angelina Stebakova. Det betyr at programdokumentet nu bare skal en tur innom sentrale ministerier før det sendes til EU-kommisjonen innen 30 juni.

For Finlands del behandles saken formelt i Regjeringa 11 juni, mens noen øvrige land tar saken administrativt. Program-utkastet har jo også vært på høring i landene tidligere i vår. Dermed har man fulgt det raskest skisserte løpet siden desember 2014. Når EU-kommisjonen har avgjort saken kan i prinsippet første søknadsutlysning komme, også før finansieringsavtalene er operative. Det skjedde i 2010 med utgående Kolarctic-program. Av grunner som Kolarctic Norge ikke er kjent med er det likevel sentrale signaler i retning av at man denne gangen bør ha finansieringsavtalene på plass først. Isåfall kan nok hele 2016 gå før første søknadsutlysning. Men det er altså et håp om at det kan skje før.

 

NESTE PROGRAM

OPPDATERT 11.05.2015

Status for arbeidet med neste program for inneværende finansieringsperiode 2014-2020 er at Kolarctic-programmet i hovedsak er ferdiglaget.


Det gjenstår justering av noen vedlegg, språklige forhold og litt statistikk. Dermed gjelder samme tidsplan idag som ved årsskiftet, at programmet skal oversendes EU-kommisjonen i løpet av junI.


Det kommende Kolarctic-programmet skiller seg ut fra forløperne siden 1996 mest praktisk ved at nu ikke alle typer prosjekter skal kunne finansieres. For eksempel rein forskning og rein kultur er ikke tilgodesett, annet enn eventuelt underordnet andre tematiske områder som for eksempel forretningssamarbeid. I tillegg er programmet ikke lenger direkte del av EU sin utenrikspolitikk. Dette kan medføre forenkling i forhold til foregående program, noe som ikke før har skjedd. Verbalt fremstilles også programmet i større grad som samarbeidsprogram EU-Russland, enn tidligere "EU-program". Det forventes også i kommende periode betydelige finansieringsbidrag fra den russlandske staten til programmet. Dette bidraget gjorde det utgående programmet historisk i så måte, som første gang Russland bidro vesentlig finansielt til samarbeidsprogrammer.


Det kan nu definitivt erklæres at det ikke blir noen søknadsutlysning i år. Utover det tør man ikke spekulere i sekretariatet. Det er likevel per idag ingen direkte signaler i retning politiske hindringer fra sentralmyndigheter mot denne type grenseregionalt samarbeid. Det betyr igjen at programmet  foreløpig ikke ser så forsinket ut i oppstarten som Kolarctic "ENPI CBC" ble. Det programmet startet vel 3 år etter program-betegnelsen 2007-2013 tilsa.

 
INTERREG Nord -søknadsfrist utsatt til 9 mars Skriv ut

OPPDATERT 20.02.2015

Vårt nært beslekta program Interreg Nord melder at søknadsfristen i første utlysning er utsatt til 9 mars. På www.interregnord.com finnes mer info.

 

Det er verd å minne om våre tips etter åpningsmøtet i Haparanda 28 januar, om at det er mulig å "øve" på Kolarctic-prosjekter gjennom Interreg Nord, se egen artikkel. Prosjekter i Interreg Nord kan nemlig ha med en egenfinansierende russlandsk medaktør, da som tillegg til medsøkerne fra Nordkalotten.

 .

 
. Skriv ut

19.12.2013

FORPROSJEKTMIDLER FRA KOLARCTIC NORGE 2014-2015(utlysninga)

Krtiteriene her

 
Nytt Kolarctic-program er ute på høring i landene Skriv ut

13.02.15  OPPDATERT 13.03.2015

Siste frist for merknader er mandag 16 mars kl 1400.

Myndigheter, foretak og organisasjoner inviteres til å foreslå justering av programinnholdet. Men det er også mulig å ta inn forslag fra enkeltpersoner.

 

Viktigste deler av programmet er nu på offentlig høring i deltakerlandene.

En norsk oversettelse her:

programuktkast (kapittel 1-3)

miljøvurdering (sammendrag)

 

Det nye Kolarctic-programmet for finansieringsperioden "2014-2020" er som forgjengerne et samarbeidsprogram EU/Russland. Likevel ønskes merknader også fra nordnorsk side. Kolarctic Norge vil ved interesse kunne ha korte informasjonsmøter i landsdelen om det kommende programmet.

 

På felles internettside for programmet www.kolarcticenpi.info er også utdypende informasjon og bl.a finske versjoner. Ved tvil gjelder den engelske originalen.

 

Nordnorske interessenter kan sende sine merknader til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen før høringsfristen, som er justert til mandag 16 mars kl 1400.

 

REF.:

program document Engish original

environmental (SEA) Engish full original

программа programdok russisk  (sekundær original for noen forhold)

оценка окружающей среды  miljøvurdering russisk oversettelse

programdok  svensk oversettelse

miljöanalyser  svensk oversettelse

 .

 
Første utlysning (historie) Skriv ut

28.10.2016. OPPDATERT 28.12.2016

Finansieringsavtalen for "2014-2020" ble endelig signert i Moskva 28 desember. Dermed kan man søke ordinære prosjektmidler fra 23 januar 2017.

bilde4-281216

bilde1-281216bilde2-281216

Det blir kort søknadsrunde, da siste frist blir 15 mars. Dette vedtok Overvåkningskomitéen for Kolarctic på sitt møte i S.Petersburg 27-28 oktober. For første gang i historien blir det da forenklinger i forhold til en foregående programperiode. Det gjelder sånt som mindre byråkrati, ekspertgruppene blir ikke lenger hemmelige, søkerveiledninga offentliggjøres før 23 januar, noen småkostnader også før søknad sendes kan dekkes. Nærmere informasjon følger.

 
11 samarbeidsprosjekter godkjent Skriv ut

100617

Les mer …
 
PROSJEKTOPPFØLGING 2013 Skriv ut

OPPDATERT 10.01.13

Nesten alle de 29 prosjektene som fikk norsk Kolarctic-finansiering pågår i 2013. De siste avsluttes og rapporteres våren 2015. Kolarctic-sekretariatet har observatør i styringsgruppene for alle prosjektene.

Les mer …
 
De 51 -femtien prosjektene "fiftyone" Skriv ut

190116

Her er prosjektene som ble finansiert av det utgående programmet.

Katalogen har engelsk tekst.

Les mer …
 
INFO-MØTER NORSK SIDE Skriv ut

Første søknadsrunde nytt program

05.01.2017. OPPDATERT 04.02.2017

INFORMASJONSMØTER NORSK SIDE:Kirkenes 23 januar 13-16-var 15 deltakere

Bodø 26 januar11-15 -var 11 deltakere
Tromsø 3 februar 11-15 Fylkeshuset -var vel 20 deltakere

Narvik 14 feb kl 12-15 Norut, Rombaksveien 47, rom E1700 -Påmeld


 

Send spørsmål og forslag til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen norsk side!.

Planen forutsetter tilstrekkelig påmelding.

 

Barents forum
17112016Dagsseminaret vil i stor grad dreie seg om finansieringsmuligheter i vår region, til tross for valgt møteplass Helsinki, litt utafor allfarvei for oss her nord. Kolarctic-sekretariatet bistår også der interessenter som tenker på samarbeidsprosjekter mellom Føderasjonen Russland og Schengen-kontrollert område. Se program og påmelding på www.barentsforum.com
 
Europa-dag i Tromsø 2 desember
OPPDATERT 17112016
Interreg og særlig Kolarctic vil være tema i de 5 timene programmet varer fra kl 0900. Kontakt Troms fylkeskommune ved Julia Seljeseth Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller se info på www.tromsfylke.no under internasjonalt.
 
EUROPADAG I ALTA 31 AUGUST
OPPDATERT 05082016Informasjon om EU-programmer og prosjektfinansiering, også om Kolarctic. Plassen å være 31 august er altså i Forskningsparken i Alta. Ta kontakt med Finnmark fylkeskommune som står for organiseringa, se programmet her.
.............
 
UNDER:
UTDATERT INFORMASJON. NY KOMMER FOR KOLARCTIC ENiOPPDATERT 17.02.12
Informasjonsmøter på nordnorsk side i fjerde søknadsrunde:
31.01.12: Bodø Radisson hotell
01.02.12: Tromsø Radisson hotell
02.02.12: Vadsø Rica hotell
Det var 11 deltakere i Bodø, 25 i Tromsø og 10 i Vadsø.
Dagsorden for møtene (Bodø startet med lunsj kl 1200):
dagsorden-info.pdf (kun omtrentlig fulgt)
Info-møter er også holdt i de andre landene, bl.a Murmansk 14.02.12. Nærmere info på www.kolarcticenpi.info som er hovedsida for programmet.
 
Det blir nu ikke flere infomøter på norsk side våren 2012. Kanskje utelates de også for femte søknadsrunde høsten 2012.
 
Sekretariatet kan i tillegg vurdere å møte potensielle søkere. Dette må da avtales særskilt og kjapt, da vi er pålagt begrensninger mht ekstern-info nær søknadsfristen, særlig under tre uker før fristen.


TIDLIGERE INFORMASJONSMØTER
 
INFORMASJONSMØTER HØSTEN 2011
OPPDATERT 03.11.11
Det kom bare inn ett forslag til sted for Info-møte på nordnorsk side ifbm 3dje søknasdsutlysning fra 15 august 2011. Etter søknadsfristen 14 november blir det kanskje et lite møte i Vadsø. Spørsmål om info-møter kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller 789 63123.
Nordland: ingen forslag
Troms: ingen forslag
Finnmark: Alta 28 sep (gjennomført)
______________
 

OPPDATERT 11.04.11 Etter at info-møtene på norsk side er gjennomført gjenstår Arkhangelsk og Narjan-Mar, se www.kolarcticenpi.info for oppdatert info. I tillegg kan kanskje personell fra Kolarctic Norge stille på lokale møter med nordnorske prosjektinteressenter, om minst 2 organisasjoner ønsker dette.Kortversjon fra info-møtene i Bodø, Tromsø, Hammerfest

fullstendige krav kun i presentasjoner under www.kolarcticenpi.info)

INFORMASJONSMØTER: Bodø, Tromsø, Hammerfest.

OPPDATERT 31.03.2011

Informasjonsmøter på nordnorsk side holdes i uke 14. Planen er Bodø mandag 4 april, Tromsø 5 april, Hammerfest 7 april. I tillegg kan personell fra sekretariatet stille til direkte-samtaler om konkrete prosjektplaner, der det er minst to interessenter på samme plass. Dette bør isåfall være gjennomført før mai måned

Dagsplan for informasjonsmøtene er start med lunsj kl 12, slutt ca kl 16, se under

Meld fra om dere også kommer til lunsj!
 
Påmelding: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller 789 62022 eller 789 62168.
Siste påmeldingsfrist er fredag 1 april kl 1500.


Kolarctic stiller på årets Barentshavkonferanse i Hammerfest.
Påmelding derifra mulig til 6 april kl 13.


INFORMASJONSMØTER NORDNORSK SIDE

I forbindelse med andre søknadsomgang vil det bli holdt informasjonsmøter også på nordnorsk side i ukene etter åpninga. Se nærmere i høyremargen under "INFORMASJONSMØTER". Tidspunkt vil være uke 13 og 14, dvs før 9 april. Aktuelle plasser foreløpig er Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest. I tillegg til dette kan personell fra sekretariatet etter avtale stille for møter med enkelt-interessenter, såfremt minst to prosjekt-interessenter på stedet.OPPDATERT 02.02.11 "Hva er et prosjekt?" Kirkenes (Thon hotell) 3 februar kl 1400-1800. Informasjonsmøtet er første innledning til søknadsutforming som kan være Kolarctic-relevant. Orientering til nordnorske myndigheter, organisasjoner og foretak, om hvordan lage og få finansiering til samarbeidsprosjekter med Russland. Norsk delbudsjett i alle Kolarctic-prosjekter må gi konkret effekt i Nordland, Troms eller Finnmark.OPPDATERT 22.11.10

Kolarctic-sekretariatet har hatt informasjonsmøter for søker-interessenter i alle fire landene i januar og februar 2010, med start i Rovaniemi i Finland og slutt i Arkhangelsk i Russland.

På nordnorsk side har det vært møter for potensielle søkere og andre:

1801 Kirkenes

2801 Alta

0202 Bodø

0302 Tromsø

.

Her er felles kortversjoner av informasjonen (kun på overskriftsnivå):

Innledning, mål og resultater i samarbeidet 1

Ny programperiode og rammer 2

Prosjektlaging og budsjettering på nordnorsk 3

Søknadspakken: Selve søknadsskjemaet (4a)

Søknadspakken: Generelle forhold og regler (4b)

Søknadspakken: Vedlegg og nordnorske unntak (4c)

Behandling og oppfølging for nordnorsk prosjektdel 5


INFORMASJONSMØTER: Bodø, Tromsø, Hammerfest.
OPPDATERT 31.03.2011
Informasjonsmøter på nordnorsk side holdes i uke 14. Planen er Bodø mandag 4 april, Tromsø 5 april, Hammerfest 7 april. I tillegg kan personell fra sekretariatet stille til direkte-samtaler om konkrete prosjektplaner, der det er minst to interessenter på samme plass. Dette bør isåfall være gjennomført før mai måned.
 
Dagsplan for informasjonsmøtene er start med lunsj kl 12, slutt ca kl 16, se under!
Meld fra om dere også kommer til lunsj!
 
Påmelding: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller 789 62022 eller 789 62168.
Siste påmeldingsfrist er fredag 1 april kl 1500.
 
Dagsorden: Bodø 4 april    Tromsø 5 april    Hammerfest 7 april
 
Kolarctic stiller på årets Barentshavkonferanse i Hammerfest.
Påmelding derifra mulig til 6 april kl 13.
 
PROSJEKTER I UTGÅENDE ENPI Skriv ut

OPPDATERT 17.11.2014

PÅMELDING TIL PROSJEKT OG OPPSUMMERINGSSAMLINGA

INNEN 19 NOV:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin865241&SID=ed89a3c9-dba7-4954-a202-c8f0eb08e1b9&dy=1566723412

 

 

OPPDATERT 11.09.14

Innen 3 oktober tar sekretariatet sikte på å ha fastsatt dato for felles erfaringsutveksling eller prosjektsamling, som mest sannsynlig blir i Rovaniemi i begynnelsen av desember. 8-10 des er foreløpig antyda. Invitasjon vil da komme til prosjekteiere og -ledere. Relevant også for andre som er knytta til det praktiske grensekryssende prosjektsamarbeidet. Ønsker da at prosjektene melder inn disse på forhånd.

 

OPPDATERT 22.04.12

INFORMASJONSMØTE FOR NYE PROSJEKTEIERE

Siste par dager av mai er det innføring i regler for prosjektledere og organisasjoner som har ansvar for prosjekter. Samlinga er i Finland, men også norske prosjektledere anmodes å ta kontakt med oppfølgingssystemet ved Linda Mosand på norsk side. Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller EU-sida.

__________________


OPPDATERT 21.12.11

Prosjektene med norsk medsøker som ble godkjente i første søknadsrunde er kort presentert under "Prosjektgjennomføring" i venstremargen her.

Prosjektegnskapene for norske parter forholder seg til Kolarctic Norge Finansiell Enhet, og er ikke gjenstand for vurdering eller revisjon under en eventuell EU "LeadPartner". Hovedtallene fra norsk delbudsjett kan likevel være nødvendig å stille overfor EU-hovedprosjekteier. Nærmere informasjon må innhentes hos norsk Finansiell Enhet, som også er utbetalingsmyndighet for de norske Kolarctic-midlene.

 

 
ARKIV AKTUELT Skriv ut

Grenseregionale prosjekter og finansiering 2015

OPPDATERT 13.01.2015

Kolarctic kommer ikke til å utlyse nye søknadsrunder i 2015. Dette tiltross for at arbeidet med nytt program går fremover, og de fire landene med EU-kommisonen møttes i Oslo 16 desember. Siste programmøte skal være i Brussel i mars. Forsinkelsene er av samme karakter som i tidligere programperioder. Inneværende program Kolarctic ENPI "2007-2013" startet opp mer enn 3 år etter planen. Første søknadsfrist i denne perioden var 9 april 2010, før finansieringsavtalen med Russland var blitt ratifisert av Statsdumaen, Statsministeren, Presidenten og Føderasjonsrådet i august 2010. Det er likevel et realistisk håp om at Kolarctic "ENI 2014-2020" kommer raskere igang enn forgjengeren.

 

Dette året vil Kolarctic Norge kun ha noen forprosjektmidler tilgjengelig, se info i margen. Disse skal støtte planer om hovedprosjekt som kan være kolarcticrelevant. Det kan være formalisering av partnerskap og utarbeidelse av konsepter for innhold.

 

I tillegg åpner vårt nært beslekta Interreg VA Nord første søknadsutlysning, og har møte for interessenter i Haparanda 28 januar. "V" står her for 5, dvs femte programperioden. Dette programmet kan ha sekundær part i Russland f.eks med egen finansiering, men agendaen i Interreg Nord er internt nordkalottsamarbeid.

InterregVA-Nord280115.pdf

..............

 

 

Prognose -neste ordinære søknadsutlysning hovedprosjekter

OPPDATERT 20.05.2014

Neste søknadsutlysning i Kolarctic-samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland blir i et nytt program, under virkemiddelet "ENI". Kolarctic-navnet videreføres. Programstart er forsinka, og det vil nok ikke bli utlysning neste år likevel. Uoffisiell info tyder nu på at det først kan bli våren 2016. Det kan se ut som ordinære kulturprosjekter og forskningsprosjekter ikke kan finansieres, men man antar at varianter av både kultur og forskning kan underordnes øvrige tematiske områder i programmet. De tematiske områdene skal imidlertid besluttes i programgruppa i Helsinki 24 juni.

 

Konsept-møter nordnorsk sideOPPDATERT 16.04.2014

 

Planen om å holde konseptmøter i mai holdt likevel. Det gjelder imidlertid bare de som meldte prosjekt-idéer innen fristen 15 mars. Disse blir invitert av Forvaltningsmyndighet i Rovaniemi til det møtet som gjelder det aktuelle prosjektområdet. Det blir bare ett av disse møtene i hvert land. For norsk side er det Kirkenes 22 mai, men da for de 19 idéene som hører inn under utdanning, forskning m.v. Eksempelvis møtet om forretningsprosjekter blir i Murmansk. Kolarctic Norge anbefaler nordnorske partnere i prosjektene om å stille på respektive møter, for å sette vårt preg på innholdet.

 

Kolarctic Norge ser som før nevnt et behov for etpar egne nordnorske prosjektkonsept-møter i begynnelsen av juni. Dette blir isåfall bestemt seinest 9 mai. Det er imidlertid ingen hast med selve prosjektkonstruksjonene, da det pr idag ser ut som ei utfordring å få til første søknadsutlysning i "ENI"-perioden neste høst.

 

 

Forprosjekt-søknader til Kolarctic NorgeOPPDATERT 20.03.2014

Nordnorske foretak, organisasjoner og myndigheter kan søke inntil NOK 250000 for å forberede hovedsøknad som er Kolarctic-relevant. Se krav og kriterier under FORPROSJEKTER i margen her. I tillegg må man naturligvis overholde EU sitt konkurranseregelverk, noe som i praksis betyr at f.eks private foretak må sikre et partnerskap, ha et noenlunde samfunnsnyttig prosjektmål, men likevel oppnåelig.

 

Det er fortløpende behandling av Styret for Kolarctic Norge, svar etter omtrent en måned. Man tar sikte på styremøter hvert månedsskife, noe som i praksis betyr at søknader må være kommet ei uke før den 1ste i hver måned.

 


Til de som vil påvirke Kolarctic-samarbeidet

04.03.2014

Kolarctic Norge inviterer nordnorske foretak, organisasjoner og myndigheter, til å fremme prosjektideer til vurdering i møter som holdes i Nordland, Troms og Finnmark i mai 2014.

 

Dette kan fungere som "trening" frem til ordinær søknadsutlysning, som tidligst kommer neste høst. I mellomtida har forøvrig Kolarctic Norge en egen nordnorsk 'forprosjekt-pott'. Se informasjon om den til høyre her.

Konsept-møtene i mai vil også inneholde informasjon om Prosjekt som arbeidsmetode, og ta for seg noen grunnleggende krav og kriterier, som partnerskap og informasjon. Nærmere melding om disse møtene kommer før slutten av april.

 

Konsept-skjema for deres prosjektforslag (fylles ut elektronisk)                

NB: Kort frist - 14 mars

 

Hvis det er behov for et mindre åpent auditorium, eller utkast, kan også sendes epost til Kolarctic Norge internt, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

 

 

FRIST 7 MARS:

OPPDATERT 05.03.2014

Nordnorske eksperter som er beredt til å være premissgivere på konsept-møtene i mai i de tre nordnorske fylkene kan fylle ut CV innen 7 mars. Kolarctic Norge ser gjerne også nordnorske eksperter her, f.eks fra miljøer rundt konsulentselskaper. Men også andre fra foretak med kompetanse kan melde sin interesse.

SkjemaOpprusting av BorisoGlebsk grensestasjon

09.01.2014

Det største Kolarctic-prosjektet i denne programperioden kom formelt på plass i siste liten rett før nyttår, og medfører 185 millioner kroner program-midler til ei seksdobling av kapasiteten på landegrensa mellom Norge og Russland. I tillegg kommer offentlig russlandsk finansiering fra søkeren.

Dette "storskala" investeringsprosjektet har ingen formell samarbeidspart på norsk side, noe som er mulig innen denne prosjekt-typen.Det er dermed ingen "norske" Kolarctic-midler til dette, kun fra EU og Kolarctic Russland.

 

Se pressemelding fra Forvaltningsmyndighet i RovaniemiFORPROSJEKTMIDLER FRA 1 JANUAR 2014

Dette gjelder kun forprosjektmidler til nordnorske myndigheter, organisasjoner og foretak, ikke midler til ordinære Kolarctic-samarbeidsprosjekter, som ikke vil være søkbare i 2014.

Klikk på annonsen under for å se nærmere krav!

19.12.2013

FOPRROSJEKTMIDLER FRA KOLARCTIC NORGE 2014-2015 (utlysninga)

Krtiteriene

her  Kan utdypes av sekretariatet ved behov.


Kolarctic-samarbeidet etter enda ett år

18.12.2013

Kort fortalt har et hundretall prosjekter blitt finansiert gjennom det grenseregionale samarbeidet med Russland i nord, om man tar med de to forrige periodene under INTERREG som hhv "IIA Barents" fra 1996 og deretter "IIIA Nord". I inneværende periode under ENPI har Kolarctic-programmet finansiert nesten 50 prosjekter. Av disse har 30 prosjekter norsk Kolarctic-finansiering.

 

Det ble bare 4 søknadsomganger fra og med den første "ENPI"-søknadsfristen 9 april 2010. Ingen søknadsutlysninger kom i 2013, det siste året det var adgang til å bevilge Kolarctic-finansiering fra dette programmet. Det betyr at disse 30 "norske" Kolarctic-prosjektene er den effekta som programmet vil gi på nordnorsk side. Disse vil da i løpet av januar 2014 bli presentert her, med forsøk på effektmåling. Kun et fåtall av disse er avsluttet, så effekt-visningene vil bygge på foreløpig rapportering. En stor del av prosjektene vil sluttrapporteres først i 2015, og deretter skal programmet oppsummeres.

 

I tillegg til effektene fra prosjektene skal selve programsamarbeidet under lupen. Det gjelder de etter hvert omfattende programstrukturene for samarbeid mellom mer eller mindre regionale myndigheter innen og over landegrenser. Man kan dermed si at programsamarbeidet i seg sjøl er en øvelse, eller "prøvelse" for ulike myndighetsnivåer, så vel i å forstå prosjektmodellen, som partnerskapsprinsippet. Begge deler gjelder enkelt sagt kompetanse til forpliktende samarbeid på tvers av linjeorganisasjoner og ulike typer grenser.KOLARCTIC-SAMARBEIDET NESTE ÅR

OPPDATERT 21.10.13

Som før meldt blir det ikke noen femte søknadsrunde høsten 2013. Det betyr at Kolarctic-samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland vil representeres av de knapt 50 godkjente prosjektene under Kolarctic ENPI, i tillegg til de par hundre fra tidligere programmer. De fleste ENPI-prosjektene avsluttes i løpet av 2014. Det betyr også herunder 30 prosjekter med norsk Kolarctic-finansiering på totalt 44 millioner kroner. De sist godkjente Kolarctic-prosjektene har frister for rapport med prosjektregnskap i løpet av 2015. Deretter skal programmet avmeldes og evalueres.

 

Neste år er det første i EU sin neste budsjettperiode 2014-2020. Som vanlig vil de grenseregionale programmene bli forsinka, noe som betyr at Kolarctic 2014-20 ikke vil være operativt neste år. Neste utlysning for Kolarctic-finansiering vil dermed ikke kunne bli før i 2015. I 2014 vil det altså ikke være tilgjengelig finansiering fra virkemidler som krever direkte-effekt på nordnorsk side fra grenseregionalt samarbeid med Russland. Det er synd da prosjekt-erfaringer hittil viser at norsk side har noe å lære fra nære utland.

 

For å bøte på finansierings-tørken i 2014 har Kolarctic Norge søkt Oslo om adgang til å bruke rest-midlene på norsk side til forprosjekter og kompetansetiltak for potensielle prosjekteiere i de tre nordnorske fylkene. I tilfelle det innvilges håper vi første utlysning på norsk side blir før februar 2014. Planen er da at inntil 250 000 kroner kort og enkelt skal kunne innvilges til nordnorske interessenter for å etablere samarbeidsparter i grensefylkene i Russland og EU. Formelt mål med en 'forprosjekt-pott' blir å utvikle søknader til hovedprosjekt. Melding hvorvidt dette lykkes kommer her i slutten av januar 2014.

 

Kolarctic ENI 2014-2020

 

I den nye EU-strukturfondsperioden 2014-2020 legger EU-kommisjonen til grunn at Kolarctic fortsatt er en del av EU sine naboskapsprogrammer, etter at programmet ble flyttet fra "INTERREG" til ENPI fra 2007. ENI står for Det Europesiske Naboskaps-Initiativet. Sjøl om ordet "partnerskap" blir borte i navnet, så er denne typen forpliktende samarbeid et helt obligatorisk redskap, både for prosjekter og programmet. Det gir fortsatte utfordringer for myndigheter eksempelvis i Norge og Russland, til å samarbeide på tvers av linjeorganisasjoner, gjennom prosjektmodellen. "Kick-off"-møte for ENI-programmene var i Sankt-Peterburg 21-22 mai. Der drøftet beslutningsnivåer og administrasjon for eksisterende programmer grunnlaget for neste programperiode. Som i foregående periode synes prosessen mellom EU og Russland å bli omfattende før nye programmer blir operative. Innspill kan nu gies direkte til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, hhv Gunnhild Aasmoe, Bente Helland, Markus Karlsen. Forenkla sagt så "syr" sekretariatet deretter dette sammen som nordnorske innspill.

 

 

Status for Kolarctic-samarbeidet

OPPDATERT 010613

Siden prosjekt-bevilgningene i fjerde søknadsrunde i Murmansk 28 juni 2012 har Kolarctic-sekretariatet ikke vært aktive overfor nye prosjektinteressenter. Det synes nu lite sannsynlig at det blir ei femte søknadsrunde i høst. De pågående 30 prosjektene med norsk Kolarctic-finansiering har vært hovedfokus. Sluttfrist er våren 2015. Fra i år er også arbeidet med neste programperiode en viktig oppgave både for Kolarctic-partnerskapet i de tre nordnorske fylkene, og dets sekretariat.

 

Kolarctic ENI

I den nye EU-strukturfondsperioden 2014-2020 legger EU-kommisjonen til grunn at Kolarctic fortsatt er en del av EU sine naboskapsprogrammer, etter at programmet ble flyttet fra "INTERREG" til ENPI fra 2007. ENI står for Det Europesiske Naboskaps-Initiativet. Sjøl om ordet "partnerskap" blir borte i navnet, så er denne typen forpliktende samarbeid et helt obligatorisk redskap, både for prosjekter og programmet. Det gir fortsatte utfordringer for myndigheter eksempelvis i Norge og Russland, til å samarbeide på tvers av linjeorganisasjoner, gjennom prosjektmodellen. "Kick-off"-møte for ENI-programmene var i Sankt-Peterburg 21-22 mai. Der drøftet beslutningsnivåer og administrasjon for eksisterende programmer grunnlaget for neste programperiode. Som i foregående periode synes prosessen mellom EU og Russland å bli omfattende før nye programmer blir operative. Innspill kan nu gies direkte til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, hhv Gunnhild Aasmoe, Bente Helland, Markus Karlsen. Forenkla sagt så "syr" sekretariatet deretter dette sammen som nordnorske innspill.

 

 

Grensekryssing i nord

OPPDATERT 250213

Hvor i utlandet folk fra Murmansk og andre regioner i Russland legger igjen pengene er ikke direkte resultat av Kolarctic-samarbeidet. Men en liten indirekte følge av mangeårig samarbeid på prosjekt- og programnivå er det nok. De siste tallene fra 2012 viser at Finland befester sin status som prioritert reisemål for russere. Tidligere undersøkelser har vist at informasjon, betjening og trygghet er viktig for hvilke land folk i Russland reiser til.

 

Totalt ga finlandske myndigheter 1,2 millioner visa til russlendere ifjor, dvs innbyggere av den russlandske Føderasjonen. Tallet året før var 1,1 millioner, ei økning på 8%. Multivisa utgjorde 1183801 av dette, mot 1107368 i 2011.

 

Tilsvarende totale visumtall til Norge er 51788, mot 54387 i 2011, dvs en nedgang på 5%. Av disse var multivisa 28661, mot 18846 året før, dvs økning i multivisa på 52%.

 

Fordelt på konsulære avdelinger står imidlertid den norske avdelinga i Murmansk for nesten halvparten av visaene til Norge, med 20655, hvorav 15450 var multivisa. Den finlandske avdelinga i Murmansk utstedte 63959 visa, der 62794 var multivisa,  dvs nesten alle. Både den finlandske og norske avdelinga i Murmansk hadde økning fra året før, til Norge 12%, til Finland 39%.

 

Det betyr at økninga var prosentvis størst i nord, noe som også gjaldt til norsk side. Grensepasseringer mellom Russland og Finland var 12 millioner i 2012, mot 10,6 millioner året før. Tallene for Norge er ikke sammenlignbare. Visumutstedelser er altså ifølge tallene her 25 ganger høyere til Finland enn til Norge, og 41 ganger flere multivisa.

 

For nordnorsk økonomi er det likevel lov å håpe på oppmykninger, da Russland i mange år har foreslått visumfrihet, som det var da grensa var åpen inntil for 90 år siden. I tiåret før eventuell gjenåpning av grensene kan bli tillatt er det grunn til å anta at noen nordnorske utviklingsinteressenter vil fortsette å øve påtrykk på sentralmyndighetene for små, praktiske lettelser for personell og kapital til nordnorsk side. Hvorvidt lettelser i grenseregimet blir nok for å konkurrere om turisme og annen utvikling i nord er et annet spørsmål, som Kolarctic avstår fra å stille utfra situasjonen i Norge nu.

 

De tilgjengelige tallene. Kilde: ambassader og konsulater i Russland

 

 

KOLARCTIC-ÅRET 2012

OPPDATERT 10.01.13

Vel overstått 2012 og velkommen til et nytt 2013de år!

Både tredje og fjerde søknadsrunde ble avsluttet i 2012. Når alle prosjektene har fått sine kontrakter fra fjerde runde vil disse prosjektene bli presentert under "Prosjektgjennomføring". Etterslepet fra tidligere vil samtidig bli dekket.


Det blir ikke flere søknadsrunder i denne programperioden. Eneste mulighet er hvis det åpnes for ei mini-runde for forprosjekter til høsten. Det blir isåfall bare for småprosjekter. Naturligvis vil dette da straks bli meldt her.


Neste ordinære søknadsutlysning vil etter våre beregninger ikke kunne bli før i neste programperiode, og tidligst høsten 2014. Da denne situasjonen lett kan omskrives til 'finansieringstørke' for grenseregionale regionalutviklingsprosjekter i nord vil Kolarctic Norge snarest undersøke om Kommunaldepartementet i Oslo kan tillate at resterende norske Kolarctic-midler kan tillates brukt til forprosjekter med beslutning norsk side isolert.


Utover Kolarctic er det verd å nevne at det norske Barentssekretariatet finansierer samarbeidsprosjekter som også kan ha effekt på nordnorsk side, da midlene kommer fra Utenriksdepartementet.

 

 

PROSJEKTOPPFØLGING 2013

OPPDATERT 10.01.13

Nesten alle de 29 prosjektene som fikk norsk Kolarctic-finansiering pågår i 2013. De siste avsluttes og rapporteres våren 2015. Kolarctic-sekretariatet har observatør i styringsgruppene for alle prosjektene.

 

Oppfølgingsansvarlig i sekretariatet har tre funksjoner: Den ene er kontrollfunksjon, den andre veiledning, og den tredje går på å formidle "funn" fra prosjektet. Nettopp informasjons-innhenting, popularisering og formidling utad fra prosjektene må ha høy prioritet for Kolarctic Norge i 2013, i form av lister, brosjyre eller lignende. Formidlingsdelen har av ulike grunner vært nedprioritert hittil.

 

 

6 PROSJEKTER FIKK € 1 MILL. FRA KOLARCTIC NORGE

OPPDATERT 29.06.12

 

Overvåkningskomiteen bevilget 1 million euro av de norske Kolarctic-midlene til seks prosjekter på sitt møte i Murmansk 27-28 juni. I tillegg ble to prosjekter til € 150 000 satt på vent i påvente av formaliteter mest på EU-sida.

Av disse seks godkjente "norske" prosjektene var den norske hovedparten i Nordland i halvparten, dvs 3 prosjekter, med isolert norsk Kolarctic-bevilgning på knapt en halv million euro. Troms hadde to av de norske hovedpartene i sum litt mindre enn Nordland, og Finnmark hadde en av disse til € 50 000. I noen av prosjektene er det likevel samarbeidsparter i flere av de tre nordnorske fylkene.

 

FEMTE SØKNADSRUNDE

Det må dessverre konstateres at femte søknadsrunde som ifølge programmet skulle vært fra tidlig i høst, ikke kan avholdes. Dette skyldes forhold utafor norsk kontroll, og som kanskje kan presiseres langt seinere.

Hovedkonklusjonen er likevel at femte søknadsrunde ikke er definitivt skrinlagt, men kan komme seinere, og isåfall mest sannsynlig seint på våren 2013. Isolert norsk side finnes midler igjen i programmet til ei femte søknadsrunde.

 

 

 

KANSKJE IKKE FLERE SØKNADSRUNDER

OPPDATERT 17.06.12

Som før meldt kan det hende at femte søknadsrunde som etter planen skal gå til høsten, blir avlyst. Overvåkningskomiteen for Kolarctic avgjør dette på sitt møte i Murmansk 27-28 juni.

Om dette blir resultatet betyr det at totalt 7 millioner euro vil være bevilget til norske deler av Kolarctic-prosjekter i denne programperioden Kolarctic ENPI, når møtet i Murmansk er slutt.

Kolarctic Norge gjør særlig potensielle søkere oppmerksom på dette. Det vil være uheldig for de som utsatte planene om å søke innen fristen som var 16 april. Beslutninga i saken meldes her 28 juni.

 

 

 

16 SØKNADER TIL € 4 MILL. FRA KOLARCTIC NORGE

OPPDATERT 17.05.12

Over 4 millioner euro er søkt fra de norske Kolarctic-midlene i den fjerde søknadsrunda som var slutt 16 april. Dette fordeles på 16 søknader som er til realitetsbehandling. I tillegg var 13 Kolarctic-søknader uten søknad om midler fra norsk side. I hovedsak skyldes dette at disse 13 ikke har norsk medaktør eller medsøker.

Hovedpartene på norsk side er også i denne runda mest fra Troms og Finnmark, med 12 av de nevnte 16 prosjektene og vel tre fjerdedeler av søknadssummen til norsk side. Søknadssummen fra Nordland er litt over en tredjedel av summene fra hvert av de andre to nordnorske fylkene. Dette er likevel jevnere fordelt mellom fylkene enn i tidligere søknadsrunder. Tar man med medsøkere og medaktører i prosjektene er Nordland likevel med i noen flere prosjekter.

Endelig beslutning i prosjektene blir gjort på Overvåkningskomitéen sitt møte i Murmansk i slutten av juni. Når EU-kommisjonen har godkjent protokollen blir svar sendt til søkerne i juli.

 

Flere beslutninger trengs:

Overvåkningskomitéen må også avgjøre om selve programbudsjettet skal endres som følge av få forretningsprosjekter og prosjekter ellers under innsatsområdet "økonomisk og sosial utvikling". Særlig på norsk side har skjevheta mht prosjekttyper utgjort et problem med kryssende interesser, som er dekket i tidligere meldinger.

Et tredje viktig spørsmål som besluttes på møtet i Murmansk er om den planlagte femte søknadsrunda skal avlyses eller ikke. Denne skulle etter planen ha gått til høsten. Det som taler for avlysning er kostnads-effektivisering og en god søkermasse i fjerde søknadsrunde. På den andre sida er det prinsipielle utfordringer. Flere kan ha planlagt søknad utfra kjennskap til utlysningsplane. I tillegg er budsjettert med visse beløpstak pr søknadsrunde. Programmet avsluttes likevel ikke før tida, da prosjektene har regnskapsfrister til ut mars 2015. Programmet skal deretter avregnes og rapporteres til EU-kommisjonen og andre.

 

 

32 SØKNADER I DENNE FJERDE (SISTE?) RUNDA

OPPDATERT 16.04.12  SIST OPPDATERT 18.04.12

 

I denne søknadsrunda kom inn 32 søknader ifølge ubekrefta meldinger i vårt system. Det er flere enn i forrige runde i november 2011. Antallet som har vært i kontakt med Kolarctic Norge har også vært klart høyere enn i forrige runde. Dette kan kanskje indikere at nordnorsk interesser blir bedre ivaretatt.

 

Søknadsomgangen stengte mandag 16 april. Forhåpentligvis vil første telling neste uke vise at det finnes utvidelses-ønsker i private og offentlige virksomheter på nordnorsk side. På norsk side var mest penger igjen på innsatsområde 1 'Økonomisk og sosialt samarbeid'.

 

Overvåkningskomiteen var på sitt møte i Arkhangelsk 15 mars innstilt på at om kvaliteten på søknadene i denne fjerde runda blir veldig høy, trengs ikke nødvendigvis flere søknadsomganger i denne programperioden. Det kan isåfall bety noen års pause i nye penger til grenseregionalt prosjektsamarbeid med Russland der kravet er effekt på nordnorsk side. Nye programperioder blir alltid forsinka. Prosjektene som godkjennes i denne perioden skal være sluttrapportert før april 2015.

 

 

 

ANBEFALTE PROSJEKTTYPER NU

OPPDATERT 21.03.12

Prosjekter innen innsatsområdet 'felles utfordringer' er allerede godt dekket på norsk side. Det er særlig statlige interesser og eiere som har fått disse midlene, typisk i forskningssamarbeid.

 

Dette betyr at Kolarctic Norge fra nu og ut programperioden heller vil prioritere å støtte nordnorske interesser i å lage prosjekter innen 'folk-til-folk samarbeid', og særlig forretningssamarbeid (i innsatsområdet 'økonomisk og sosial utvikling'). Med målretta forberedelse og veiledning fra det nordnorske sekretariatet kan søknad lages kjapt og i god tid før fristen 16 april (se under og i høyremargen!)

 

Under innsatsområde 'økonomisk og sosial utvikling' gjenstår forøvrig også € 460 000 av ei lite kvote på bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland. Bilaterale prosjekter Norge/Russland er lov innen petroleum og fisk, når det ikke er aktuelle samarbeidsparter på EU-sida. Samarbeidsgrensa i Kolarctic er jo nettopp mellom Nordkalotten og Russland. Likevel får multilaterale prosjekter litt flere poeng. Presisering på dette må hentes hos den nordnorske Kolarctic-filialen.

 

FORPROSJEKTMIDLER:

Det ser ikke ut som det blir tilgjengelig forprosjektmidler fra Kolarctic Norge tidsnok til denne fjerde søknadsrunda. Men det hindrer ikke organisasjoner i det store nordnorske Kolarctic-partnerskapet å bevilge midler som kan brukes til dette, f.eks fra fylkeskommuner. Forhåpentligvis blir forprosjektpotten i Kolarctic Norge igjen operativ til femte søknadsrunde til høsten, men kun til forretningsprosjekter.

 

 

 

OVERVÅKNINGSKOMITEEN HAR BESTEMT

OPPDATERT 14.03.12

Overvåkningskomitéen godkjente på sitt møte i Arkhangelsk 14-15 mars 8 prosjekter med norsk Kolarctic-finansiering. Bevilgningene fra Kolarctic Norge var på 1,5 millioner euro. I tillegg ble ett prosjekt med norsk Kolarctic-finansiering satt "på vent".

Man valgte altså å overskride med mer enn en halv million euro det som i utgangspunktet var holdt av på norsk side, som var 1 millioner euro. Prosjekteierne er som før meldt i hovedsak statlige myndigheter, og innholdet mest forskning.

Program-budsjettet på norsk side ble også endret ved at en halv million euro ble overført fra innsatsområde 1 Økonomisk og sosialt samarbeid, til innsatsområde 2 Felles utfordringer.

 

UTVELGELSESKOMITÉEN HAR VALGT NYE PROSJEKTER

OPPDATERT 16.02.12

Utvelgelseskomiteen valgte ut prosjekter til finansiering på sitt møte som denne gangen var på norsk side; Kirkenes 15-16 februar. Til de foreløpig godkjente prosjektene går det 18 millioner kroner av de norske Kolarctic-midlene. Det var bare satt av 8 millioner fra Kolarctic Norge til denne tredje runda som hadde søknadsfrist 14 november ifjor.

Det betyr at Overvåkningskomiteen som tar endelig beslutning 14-15 mars bare kan finansiere et fåtall av disse prosjektene med norsk part. Det igjen kan skape problemer for flere av prosjektene som omfatter opptil fire land.

Tross større pågang etter Kolarctic-finansiering enn det totalt er penger til på norsk side, er det skjevhet i typen prosjekter det søkes om, og som innvilges. Det er innsatsområde "felles utfordringer" som har fått flest søknader. Prosjektsøknadene har hittil vært preget av offentlige myndigheter og forskning. Forretningssamarbeid og folk-til-folk samarbeid er dårlig representert.

Utvikling av nordnorsk forretning og kultur hadde vært bedre dekket om interessenter i landsdelen hadde ført an i utforming av prosjektmål og budsjettering i søknadene. Kolarctic skal jo som INTERREG være 'RUP/regional utvikling i praksis'. Det norske budsjettet i Kolarctic-prosjekter skal tilnærmet stå på egne bein. Det betyr at de skal kunne fått norske regionalutviklingsmidler, også uten henvisning til de andre landene sine budsjetter i prosjektet. Kolarctic Norge skal bistå søkere også i den prosessen.

...

UTFYLLENDE INFO TIL PROSJEKTLAGINGS-PROSESSEN:

Et Kolarctic-prosjekt kjennetegnes bl.a av ulike budsjetter på hver side av grensa. Aktiviteter og direkte-effekter på nordnorsk side er da grunnlaget for evt bruk av de norske regionalutviklingsmidlene i programmet. Tilsvarende gjelder internt for budsjettene i Russland og EU-sida. Summen av budsjettene og samarbeidet gir et godt Kolarctic-prosjekt.

Typisk ønskelig effekt på norsk side er kompetanseoverføring fra eller om Russland. Dette gjelder alle samfunnsområder. Infrastruktur som bygges opp på nordnorsk side er eksempelvis inkludert i dette effektønsket.

Utover disse kjennetegnene på Kolarctic-prosjekter finnes prosjekttyper der direkte-effekt på respektive sider av grensene er vanskeligere å avgrense. Det hjelper da med et eget budsjett pr aktivitet i tillegg, for å synliggjøre nordnorsk effekt. Dette tilleggsbudsjettet kan brukes internt, eller som grunnlag for utveksling med Kolarctic Norge.

Eksempelvis innen kultursamarbeid vil innsikt i metoder for bevaring av den russiske kulturarven være overførbare til nordnorske forhold. Og innen matvaresikkerhet vil da den tekniske kontrollprosessen være overførbar. Tilsvarende gjelder mange samfunnsområder, omså fra veibygging og kvalitetssikring for eksport, til oppdragelse og høflighet.

 

 

 

 

OPPDATERT 04.02.12

INGEN SØKNADS-STORM PÅ NORSK SIDE

Den nordnorske filialen av Kolarctic-sekretariatet merker ikke noen sult på prosjektpenger fra utviklingsmiljøer i landsdelen. Mens det på EU-sida, særlig i Lappland, er interesse for Kolarctic-midler til utvikling av eget fylke, er det få som kontakter Kolarctic Norge.

Det har vist seg å være en fordel for nordnorske medsøkere å få tips fra Kolarctic Norge. Kolarctic er eneste finansiør av grenseregionale prosjekter som krever direkte-effekt på nordnorsk side. Derfor kan det hende den lave pågangen i denne søknadsrunda betyr at bedrifter og myndigheter i landsdelen ikke ser stort behov for økt aktivitet her utfra samarbeidsprosjekter. Det kan også være enklere forklaringer som at "prosjekt" assosieres med noe som krever ekstra innsats fra prosjekteier. Dette er isåfall uheldig assosiasjon utfra hvordan prosjektmidler gir finansiering til å løse egne utfordringer og skape ny aktivitet i kommunene.

 

 

OPPDATERT 16.01.12

NY SØKNADSUTLYSNING FRA IDAG

Det ble kun to måneder opphold mellom stenginga av søknadsrunde 3 og åpning av den fjerde. Søknadsfristen er 16 april, men som vanlig oppfordres søkere til å ta kontakt med Kolarctic Norge snarest. Det finnes nemlig noen særegenheter ved den norske deltakelsen i programmet. Se forøvrig søkerveiledning tilpasset nordnorske søkere i venstremargen under "Sånn søker man". Der er også en kortversjon, samt sammenstilling av nødvendige vedlegg.

 

Interessenter bør også melde seg på info-møtene i hhv Bodø, Tromsø og Vadsø 31 januar til 2 februar, se høyremargen her.

 

... 

 

INFO-MØTER GJENNOMFØRT PÅ NORSK SIDE

 

OPPDATERT 04.02.12

Kolarctic Norge orienterte om programmet og søknadskravene i de tre nordnorske fylkeshoved-stedene Bodø, Tromsø og Vadsø 31 januar til 2 februar. Nesten bare representanter for offentlige foretak og myndigheter møtte, som i ulik grad hadde planer om prosjektsamarbeid.

Deltakerantallet var 11 i Bodø, 25 i Tromsø og 10 i Vadsø.

 

KOLARCTIC-ÅRET 2012

OPPDATERT 23.12.11

Vi er sjølsagt veldig godt fornøyd med at 2011 ble året da Kolarctic-programmet endelig kom ordentlig i gang. De norske søkerne har gjort en bra jobb og blitt godkjent som "LeadPartnere" (hovedsøker også på EU-midlene) i flere prosjekter. Lista over  prosjekter med norsk part fra første runde ligger på nettsida  www.kolarctic.no under Prosjektgjennomføring. I tillegg har andre søknadsrunde blitt ferdigbehandlet etter søknadsfristen 13.06.11. Det gjenstår bare kontraktsutforminger før vi også kan offentliggjøre disse prosjektene. Etter at tredje søknadsrunde ble lukket 14.11.11 har to av ekspertgruppene sagt sitt, bl.a den norske. Disse søknadene skal videre gjennom Utvelgelseskomitéen 15 februar i Kirkenes, før endelig godkjennelse i Overvåkningskomitéen 14 mars i Arkhangelsk. Forberedelsene til fjerde utlysning fra 16 januar 2012 er i gang.

For oss i sekretariatet på norsk side er det viktig med et aktivt partnerskap, og vi er opptatt av at alle de tre fylkene betjenes på en god måte. Etter høstens valg har vi fått nye representanter i Overvåkningskomiteen fra Finnmark og Troms, og vi regner med at Nordland har sin på plass så tidlig som mulig etter nyttår.Vi i sekretariatet  står hele tida til tjeneste med bakgrunnsinformasjon og dokumenter. Kolarctic Norge vil også neste år gjøre sitt beste for å fremme de nordnorske posisjonene i samarbeidet, informere om programmet og jobbe med  prosjektinteressenter fra alle fylkene.

Vi ser frem til samarbeidet i dette Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet neste år, både med partnerskapet på nordnorsk side, EU-sida, og naturligvis selve prosjekt- og programsamarbeidet med Russland.

Gledelig Jul og Godt Nytt År !

Hilsen
Jan Martin og Linda
Kolarctic Norge

...

FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET

OPPDATERT 01.05.11

Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast, mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land. Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde. 

.........

 

 

ny søknadsutlysning 16 januar 2012

OPPDATERT 20.12.11 

Fjerde søknadsutlysning i Kolarctic-programmet åpner 16 januar 2012. Sannsynligvis blir det siste åpne utlysning, dvs der alle typer prosjekter kan søke. Hvilke prosjekttyper som deretter blir åpnet for, blir klart først når femte utlysning kommer høsten 2012.

 

Siste innsendingsfrist i fjerde utlysning blir 16 april, men søkere bør ikke vente for mange uker etter januar med å kontakte den norske filialen i Vadsø. Her kan man få teknisk hjelp, samt informasjon om hva som gjelder på norsk side. Erfaring viser at de medsøkere eller hovedsøkere som er raskt ute med avklaring av formaliteter på norsk side, i større grad blir godkjent.

 

Det vil være mulig å foreslå tid og sted for INFORMASJONSMØTER i høyremargen her. For fjerde søknadsrunde vil infomøtene på nordnorsk side fastsettes rundt midten av januar. Mest sannsynlig tidsrom for møtene er månedsskiftet januar/februar. Sannsynlige steder er Bodø, Tromsø, Vadsø, men Kolarctic er åpen for forslag.

 

 

 

21 SØKNADER KOM INN 14 NOVEMBER

OPPDATERT 17.11.11

13 av disse prosjektsøknadene har norske partnere. Av disse igjen var det partnere fra Finnmark i 9 av søknadene, Troms i 7, og fra Nordland i 2 søknader. Av de 13 søknadene med norske partnere har også 5 norsk LeadPartner. Det betyr hovedsøker som også forvalter EU-midlene på vegne av prosjektpartnerskapet fra EU og Russland. 

 

Sum programfinansiering som søkes i denne tredje søknadsrunda er 14 millioner euro, herav vel 3 millioner fra Kolarctic Norge. Dette fordeler seg omtrent like mye på de tre innsatsområdene i programmet.

Det betyr igjen at det hittil i programperioden har vært størst søkning til innsatsområde 2 "Felles utfordringer".

 

 

I alle Kolarctic-prosjekter kreves i tillegg annen offentlig medfinansiering. Det betyr at like mye er nasjonal medfinansiering f.eks fra regionene. I tillegg kommer evt privat. Kolarctic Norge konstaterer allerede at ikke alle prosjektene blir godkjent. Hvilke konkrete prosjekter som blir godkjent kan offentliggjøres først når de endelige kontraktene er signerte.

____________

 

 

INFORMASJON OM KRAV TIL SØKNADER

OPPDATERT 14.08.11

Fra og med 15 august ved åpninga av tredje søknadsutlysning i Kolarctic:

1: Søknadsskjema er tilgjengelig i EMOS-systemet, utfylling mulig.

2: Kriterier og søkerveiledning (inkl eng original Guidelines) er tilgjengelig.

3: Nordnorske interessenter kan foreslå tid/plass for infomøter, jf høyremarg.

Kolarctic Norge viser til tidligere meldinger om behovet for å kontakte den nordnorske filialen tidlig i prosessen. Det er begrensninger ifht EU-reglene hva som kan besvares, men generelt kan man spørre inntil 21 dager før søknadsfristen 14 november (svar blir gitt innen 11 dager før), deretter kun "tekniske spørsmål". Det lønner seg av flere grunner å være tidlig ute.

 

 

€ 20 MILL. SØKT FRA KOLARCTIC I 31 PROSJEKTER

 

OPPDATERT 21.07.11

Prosjektsøknadene som kom inn til fristen 13 juni:

 

13 hovedsøkere; LeadPartner (LP) fra Finland,

9 fra Russland,

6 fra Sverige,

3 fra Norge.

Søkt Kolarctic-sum fra EU-midlene er 15 millioner euro, og fra de norske Kolarctic-midlene € 5 mill. Begge deler er mer enn avsatt til denne søknadsrunda. Norske partnere/medsøkere i 20 av de 31 prosjektene. Størrelsene varierer sterkt.

 

 

SØKNADSUTLYSNINGA 15 AUGUST: GJØR KLAR!

 

OPPDATERT 21.07.11

 

Åpning av tredje søknadsrunde 15 august nærmer seg. Søknadsfristen er 14 november. Dette betyr ny sjanse for grenseregionale prosjekter, også for direkte-utvikling av det nordnorske sivile samfunn. Det kreves samarbeidspart i Russland. Multilaterale prosjekter prioriteres, dvs med også EU-part. Andre søknadsrunde viste igjen at nordnorske hoved- eller medsøkere bør ta kontakt med Kolarctic Norge tidlig i søknadsprosessen for å rydde av veien typiske misforståelser. Fortsatt gjelder også noen mindre forenklinger på norsk side.

 

Kolarctic Norge anbefaler også søkere å bruke norske original-navn på finansiører. Eksempelvis utfra forveksling fylkeskommune med fylkesmann, dvs hhv county council administration og county governor, og noen bruker begrep som bl.a county authority for begge. Det er videre viktig på en eller annen måte å få frem at budsjettet på norsk side brukes for direkte-tiltak på og for nordnorsk side. Felles informasjonsmøter på nordnorsk side blir ikke annonsert i aviser, men interessenter kan foreslå sted og melde seg på gjennom høyremargen her, eller sende epost. Nordnorske medsøkere i prosjekter bør ikke vente lenger enn midten av september med å avklare formalitetene ifbm søknadsfristen 14 november. Første steg er altså å ta kontakt med Kolarctic Norge, uavhengig av den kontakten med Forvaltningsmyndighet i Rovaniemi som hovedsøker skal ha.

 

FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET

OPPDATERT 01.05.11

Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast, mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land.

Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde.

 

Kolarctic-sekretariatet (foruten Hans Dahlin og Marjaana Lahdenranta)

Under: Etter signeringa

 

OPPDATERT 11.04.11

Informasjonsmøtene som ble holdt i de tre nordnorske fylkene 4-7 april; i Bodø, Tromsø og Hammerfest, samlet dels under 10 deltakere, noe som er en klar nedgang fra tidligere år. Dette kan ha flere forklaringer, som hvor effektiv kunngjøringene har vært, inntrykket av vanskelige Kolarctic-regler, og tilgangen til annen prosjektfinansiering på nordnorsk side. Det kan også ha positiv effekt:

For enkelt-søkere vil få "konkurrenter" kunne være en fordel. Tiltross for at visse krav i søknaden må oppfylles, er det nærliggende å se to positive effekter av få søkere: For det første vil de få som er i gang med søknadsutforming få mer oppfølging av Kolarctic Norge, og dermed produsere en teknisk bedre søknad, og for det andre gir få søknader ofte utslag i høyere innvilgningsandel. Dette betyr ikke at de organisasjoner som ikke deltok på informasjonsmøtene er ekskluderte fra prosessen videre. Med noe større egeninnsats er det fortsatt ikke for seint å komme i pososjon til å søke Kolarctic-finansiering i denne andre søknadsrunda for programmet Kolarctic ENPI CBC.NU KAN SØKNADER PRODUSERES

OPPDATERT 14.03.11

Søknadspakken er offentliggjort, dvs dokumenter og kriterier for denne søknadsrunda. Det lønner seg å gjøre seg kjent med materialet så fort som mulig, og begynne utfyllinga i det elektroniske skjemaet. Det er mange grunner til dette, ikke minst adgangen for sekretariatet til å kunne gi veiledning i prosedyrer m.v. Det er åpen søknadsrunde, dvs nær sagt alle typer prosjektinnhold imøtesees. Dette kan være siste søknadsrunde med det alternativet.


 

ENDELIG ÅPNES SØKNADSRUNDE 2

OPPDATERT 10.03.11

Andre søknadsomgang åpnes mandag 14 mars. Det betyr at nordnorske interessenter ikke bare kan, men bør starte arbeidet med å fylle inn det elektroniske søknadsskjemaet så snart som mulig etter den datoen. Dette tiltross for at siste innleveringsfrist er først 13 junli (2.Pinsedag). Som før meldt -om man skal få veiledning og få tid til nødvendige avklaringer, bl.a med norsk regional medfinansiering, må man være tidlig ute.

Fra mandag 14 mars vil søknadsutfylling bli mulig, og søkerveiledning med øvrige tillegg offentliggjøres samme dato. Også den tilpassa søkerveiledninga for nordnorske søkere kommer på plass en av de første dagene etter utlysninga. Inntil da vil det hjelpe å referere til den som gjaldt i forrige runde, jf venstremarg her. Endringene er ikke store.OPPDATERT 28.02.11

Heller ikke ble det utlysning av søknadsrunde 2 i februar. Kolarctic avventer fortsatt klarsignal fra Moskva. Som kjent godkjente endelig president Medvedev i juli 2010 at Russland bruker vel 14 millioner euro til Kolarctic-programmet fra statsbudsjettet. Dette er penger som skal gå til utvikling av grensefylkene på Russland's egen side av grensa, men naturligvis etter godkjenning fra Moskva i hvert enkelt prosjekt. Det skal dermed ikke kunne gjenstå store prinsipielle betenkeligheter fra sentralmyndighetene å tillate denne typen gjensidige grenseregionale utviklingsprosjekter å fortsette, i et samarbeid som har pågått under tre ulike rammer og programmer siden Interreg IIA Barents fra 1996.

Søknadsinteressenter har likevel -om det blir utlysning våren 2011- nytte av å sette seg inn i de viktigste søknadskriteriene som er beskrevet annet sted. I korthet er etpar av disse at man har samarbeidspart i Russland og EU-sida, og at norsk budsjett i prosjektet er utskilt og samsvarer med aktivitetene på nordnorsk side i prosjektet, og som skal gi målbar utviklingseffekt på nordnorsk side. Det er alt overveiende dette nordnorske delbudsjettet som Kolarctic Norge tar stilling til. Den tekniske utfyllinga av det elektroniske søknadsskjemaet kan begynne på nett fra utlysningsdato. Da offentliggjøres også formelle kriterier, men de vil ikke avvike vesentlig fra de man finner beskrevet fra første søknadsrunde her.

FORBEREDELSE TIL SØKNADSRUNDE 2

Ingen ytterligere infomasjon kan foreløpig utleses her.


Et Kolarctic-prosjekt
skiller seg fra andre virkemidler, herunder i "barentssamarbeidet", ved at eksempelvis norsk budsjett er utskilt fra budsjettet på EU-sida og i Russland, med klart påvist direkte effekt på nordnorsk side. Tilsvarende effektretning og gyldige kostnader gjelder som i forrige periode da Kolarctic var en del av Interreg IIIA Nord. Alle kriterier og krav kan ikke presiseres her men må utleses av søkerveiledning og/eller kontakt med Kolarctic Norge. Den gamle søkerveiledninga gir en indikasjon, men ny kommer. Det kan hende at norsk oversettelse ikke vil være klar 17 januar, men den engelske er originalen. Utfra særforhold og unntak norsk side er det vanskelig for en nordnorsk søker å omgå tidlige avklaringer med Kolarctic Norge.

 

Overvåkningskomitéen fattet mange andre beslutninger på møtet i Helsinki, men som er av mer organisatorisk karakter, og som vil vise seg for potensielle søkere i form av normative dokumenter og instruksjoner. Kun én delegat deltok fra norsk side; underdirektør Harald Sandhåland fra UD. Ingen av de nordnorske fylkesordførerne deltok, samme som forrige møte 15 juni. Beslutninger og føringer for dette EU-virkemiddelet for utvikling også i de norske nordområdene blir følgelig i større grad tatt av sentralmyndighetene. Også fra Russland meldes om økende tendenser i samme retning, som på andre områder.VIKTIGE BESLUTNINGER KOMMER

OPPDATERT 12.11.10
Overvåkningskomitéen for Kolarctic skal på sitt møte i Helsinki 15-16 november beslutte ei rekke saker som legger rammer for prosjektaktivitet, også på nordnorsk side. Mest konkret for potensielle søkere er når neste søknadsutlysning blir. Det kan bli i nær fremtid. Nordnorske utviklingsinteressenter anbefales å følge med her kommende uke. Også arbeidsprogram og informasjonsplan for 2011, søkerveiledninger og prosedyrer skal besluttes.Overvåkningskomitéen for "Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet" Kolarctic møtes for fjerde gang. De nordnorske interessene ivaretaes av fylkesordfører Terje Olsen, i tillegg til Harald Sandhåland fra UD. KRD, Nordland og Finnmark har forfall. Delegatene biståes av programkoordinator Jan Saigusjkin Solstad fra den norske filialen av sekretariatet, som er plassert i Vadsø i Finnmark.

Les mer …
 
føderale merkedatoer Skriv ut

OPPDATERT 070415

70-års markering av seieren over Tyskland

Seiersdagen er 9de mai i Russland, da kapitulasjonen ble godtatt i Moskva. Den dagen i år deltar stats- og regjeringssjefer fra landene som var alliert mot det nasjonalsosialistiske Tyskland for å markere 70-årsdagen i Moskva. Dette skjer i det landet som ofret mest i kampen mot de tyske aggressorene. De nordnorske historiske båndene til Russland ble ytterligere styrket da deler av landsdelen ble frigjort nesten ett år tidligere, høsten 1944. De åpenbare nordnorske interessene i gode naboforhold her nord er et viktig bakteppe for deltakelse i denne markeringa fra nordnorsk øverste hold. Også i byer som Murmansk her nord vil denne historiske datoen markeres. Det vil være uheldig om vår landsdel skulle bli assosiert med de som vil omskrive krigshistorien i tysk favør, noe mange i Russland mener vestlige regimer som er alliert med Tyskland prøver å gjøre i dag. Forsvar gir rett, det gjør ikke angrep.

 

OPPDATERT 020912

Den Store Seiersdagen

1812saml2

 

 

OPPDATERT 24.12.11

2012 RUSSLAND

 2012-RU

 Om høytidsdag faller på fridag som lørdal/søndag, overføres fri til mandag.

(NB: for å se tydeligere; forstørr/zoom sida!)

________________

 

OPPDATERT 08.05.10

 

SEIERSDAGEN 9 MAI -65 ÅRS MARKERING I MURMANSK

Også i nordområdene markeres det store jubileet 9 Mai, særlig i Heltebyen Murmansk der parader for såvel Hæren som Sjøforsvaret begynte allerede dagen før da Tyskland kapitulerte. Det er altså 9 Mai som er selve seiersdagen, da kapitulasjonen ble akseptert i Moskva, til tross for at de allierte markerer dette 8 mai. Med sine vel 25 millioner falne og avgjørende slag er det likevel unionen som Russland inngikk i som var avgjørende for seieren, og hindret Vest-Europa i å inngå i en uønsket nasjonalsosialistisk allianse med Tyskland.

 

ARKIV MED TILSVARENDE RELEVANS FOR ANDRE ÅR:

FØDERALE MERKEDAGER MED ULIK STATUS, MED BETYDNING FOR NORDOMRÅDENE SOMMEREN 2009

 
-samarbeidet Skriv ut
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i samarbeids-programmene mellom EU og Russland i 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land virke som regionale utviklings-midler. Nord-Norge er det norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: Kolarctic er utskilt som eget program, som perioden før. 2021-27: Kolarctic er tilbake under INTERREG. Mindre innretting mot forretningssamarbeid, mer spissing i temaer, men fortsatt gjenkjennbart.

    Denne sida vil fra nu bare omhandle norske deler av utgående program ut 2023. For neste program "NEXT" se fellesside www.kolarctic.info

 
«StartForrige12NesteSiste»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø