TIL GODKJENTE PROSJEKTER Skriv ut

100617

De 11 prosjektene som ble godkjent av Overvåkningskomitéen 9 juni skal i samråd med sekretariatet gå igjennom budsjettene sine, både på kostnads- og finansieringssida. Det blir god tid til dette, siden endelig kontrakt -og på norsk side tilsagn- først blir klar på slutten av året. Det kan neppe skje før, siden Finansieringsavtalen må ratifiseres av Statsdumaen i Russland først, og det tar tid. Signeringa som skjedde 28 desember 2016 var den administrative delen av avtalen. Denne politiske delen regner man likevel bare er en formsak. Likevel er det viktig at det skjer før utløpet av dette året. Med andre ord kan kostnader i de godkjente prosjektene ikke påløpe før 1 januar 2018. Det er ingenting sekretariatet kan gjøre med den situasjonen.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø