TIL GODKJENTE PROSJEKTER Skriv ut

100617  OPPDATERT 100118

De 11 prosjektene som ble godkjent av Overvåkningskomitéen 9 juni og de syv som ble godkjent 9 desember skal i samråd med sekretariatet gå igjennom budsjettene sine, både på kostnads- og finansieringssida. Det blir god tid til dette, siden endelig kontrakt -og på norsk side tilsagn- ikke kan signeres før april. Det kan neppe skje før, siden Finansieringsavtalen må ratifiseres av Statsdumaen i Russland først, og den er fortsatt ikke på sakslista til Regjeringa. Signeringa av Finansieringsavtalen som skjedde 28 desember 2016 var den administrative delen av avtalen. Denne politiske delen får man håpe bare er en formsak. Med andre ord kan kostnader i de godkjente prosjektene ikke påløpe før kontrakt og tilsagn er på plass. Det er ingenting sekretariatet kan gjøre med den situasjonen.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø