ORGANISASJONS-NYTT Skriv ut

MØTER OG DELEGATER (oversikt pr. 22.05.2018):

( . . ) = konkret dato ikke bekrefta.

Kolarctic ENI CBC "2014-2020":

01.03.2018

NORSK DEL AV STYRINGSORGANENE STRUKTUR-BILDE

 NRAG JMC 010218

 

OPPDATERT 16.01.2019

strukturer og representanter norsk side pr februar 2018

Ei kort innføring -nærmere oppgavebeskrivelse for norsk side

 

KOMMENDE PROGRAM-MØTER:

22 januar: Styremøte Kolarctic Norge

6-8 februar: NRAG -den norske eksepertgruppa konkluderer, Oslo

11-12 april: Overvåkningskomtéen, møte Stockholm

 

SISTE GJENNOMFØRTE PROGRAM-MØTER OG ENDRINGER NORSK SIDE:

29 november: Overvåkningskomitéen, Helsinki

11 september: Kolarctic Norge sttyremøte (telefon)

25 april 2018: Sekretariatsmøte

24 april 2018: Overvåkningskomitéen (JMC), Finland

20 april 2018: Kolarctic Norge styremøte, Vadsø

28-29 februar: Sekretariatsmøte

07 desember: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Tromsø

november: NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

september: Styremøte Kolarctic Norge

09 juni: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Oslo

25 april NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

05 april: Markus Karlsen skiftes ut med Matthias Kock som representant for Finnmark i NRAG

01 mars: RAG-opplæring

20 februar: Styremøte Kolarctic Norge (inkl. NRAG-samling)

2016

27 oktober: JMC-møte for Kolarctic ENI.

_____________________________________


ENPI "2007-2013":

29 september: styremøte Kolarctic Norge (ENPI), Tromsø

8-9 mai: overvåkningskomitéene (JMC) for hhv ENPI og ENI, Murmansk

4 mai: møte JMC-delegatene for det norske programområdet, Tromsø

201515 desember: Overvåkningskomitéen, Luleå

25 november: Styremøte Kolarctic Norge

18 november: PCM-møte Murmansk

12 november: PCM-møte Tromsø

23 september: Styremøte Kolarctic Norge

24 juni: Møte i Programgruppa ENI, møte 6.
9 juni: Styremøte i Kolarctic Norge

25 mars: Møte i Programskrivegruppa for ENI, møte 5, Brussel

 

2014

16-17 des: Programskrivegruppa for ENI møte 5, Oslo

15 des.: Møte i Overvåkningskomitéen (JMC), Oslo

9 des.: Erfaringsmøte grenseregionale prosjekter, Rovaniemi

sep-nov: flere styringsmøter og samlinger i prosjektene

2-3 okt: Felles sekretariatsmøte

1 okt: Styremøte Kolarctic Norge24 juni: Programskrivegruppa for ENI møte 4 (Helsinki)

22 mai: Konseptmøte for kommende kunnskaps-prosjekter (Kirkenes)

16 juni: Styremøte Kolarctic Norge

9 mai: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)

28 april: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)

23 april: Felles sekretariatsmøte (Rovaniemi)

 

1 april: Programskrivegruppa for ENI møte 3

31 mar: Styremøte for Kolarctic Norge

20 feb: Styremøte Kolarctic Norge

20 jan: Styremøte Kolarctic Norge

 

2013

27 nov: Møte i programskrivegruppa for ENI

26 nov: Styremøte for Kolarctic Norge

12 sep: JMC (Overvåkningskomitéen).

12 sep: Møte i programskrivegruppa for ENI

12 sep: Styremøte for Kolarctic Norge

27 aug: Sekretariatsmøte

5 mars: Styremøte for Kolarctic Norge

 

2012

31 okt: Styremøte for Kolarctic Norge (JSC-delegater norsk side)

27-28 juni: JMC (overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 4)

11-12 juni: JSC (utvelgelseskomitéen; prosjektutvelgelse søknadsrunde 4)

14-16 mai: NRAG (norsk ekspertgruppe; delbehandling søknadsrunde 4)

14-15 mars: JMC (overvåkningskomiteen; vedtak søknadsrunde 3)

15-16 feb.: JSC (utvelgelseskomiteen; utvelgelse søknadsrunde 3)

 

2011

13-15 des.: NRAG-møte (Tilsv. i øvrige RAG'er for behandling søknadsrunde 3)

7-8 des.: Felles sekretariatsmøte

23-24 nov: JMC (Overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 2)

3-4 okt: JSC (utvelgelseskomiéen): beslutninger

5-6 sep: Norsk RAG (NRAG)

24-25 aug: Felles sekretariatsmøte

23 aug: "NBG" (det nordnorske styret for Kolarctic Norge)

23 aug: Oppdateringsmøte for NRAG og JSC norsk side

RAG'ene og JSC (Joint Selection Committee): oppdatering: 21.06.11 - 22.06.11

JMC (Overvåkningskomitéen) Flere skriftlige beslutninger: april-juni 2011 (bl.a som erstatning for avlyst møte i Oslo 30-31 mai)

 

FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET

OPPDATERT 01.05.11

Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast,

mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land.

Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde.JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: januar 2011

JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: desember 2010

NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): (05.01.2011)

2010

"NBG" (Norsk BeslutningsGruppe; det norske styret): 07.12.10

JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 16.11.10

JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: 11.10.10

JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 15.06.10

JSC (Joint Selection Committee; Utvelgelseskomiéen): 27.05.10

NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): 04.05.10

Felles søknadsåpning: Sekretariatet kontrollerte søknadene: 13.04.10

JMC:

mars 2010 - skriftlig beslutning. Kompletterte JMC og JSC

2009

24.11.09 - Rovaniemi

Besluttet å åpne for søknader fra 11 januar, jf hovedartikkel.

I tillegg ble nedsatt utvelgelseskomité og ekspertgrupper, samt fastsatt ei rekke formaliteter som gjelder program- og prosjektkrav.

JMC består av regionale ledere og sentraladministrasjonen fra de fire deltakerlandene.Siste endringer norsk side

 

JMC- Joint Monitoring Committee (Overvåkningskomitéen)

(øverste organ for program-prioriteringer og utvelgelse)


 

Overvåkningskomitéen (JMC) norske delegater fra 13.12.2016 (ENI):

 

vakant, UD

Arve C. Skjerpen, KMD

Sonja A. Steen, Nordland fylkeskommune

Irene Dahl, Troms fylkeskommune

Remi Strand, Finnmark fylkeskommune

 

JMC norsk side består av fylkesordførerne i de tre nordnorske fylkene samt fagansvarlige i hhv Utenriksdepartementet og Kommunaldepartementet.

 

01.10.16: Irene Dahl valgt delegat fra Troms (ENI)

01.01.16: Rossebø fratrer08.12.15: Ragnhild Vassvik valgt vara fra Finnmark

08.12.15: Remi Strand valgt delegat fra Finnmark

19.10.15: Arve Knutsen ny vara fra Nordland

15.10.15: Irene Dahl ny vara fra Troms

14.10.15:Bente Haug fratrer, erststtes ikke: Vakans fra Finnmark

14.10.15: Raymond Robertsen fratrer som vara fra Finnmark: Vakans.

01.10.15: Ny vara fra KMD Lisbeth Nylund

01.10.15: Odd Godal fratrer, ny delegat fra KMD Arve Skjerpen

10.08.15: Kristian Svanes fratrer, Solveig Rossebø ny delegat fra UD

01.01.15: Ny vara fra UD: Solveig Rossebø

01.01.14: Vara fra UD utgår. Delegat: Kristian Svanes

01.07.13: Kristian Svanes oppnevnes fra UD. Fung vara: Emilie Oftedal

01.01.13: Norge overtar for første gang ledervervet i JMC

01.01.13: Odd Godal går inn som fungerende delegat fra KRD

15.08.12: Sonja Steen oppnevnes fra Nordland fylkeskommune

23.11.11: Bente Haug oppnevnes fra Finnmark fylkeskommune

20.10.11: Nils Gaup går av (Erstattes foreløpig ikke)

10.10.11: Mariette Korsrud går av. (Erstattes foreløpig ikke)

mars 2011: Harald Sandhåland erstattes av Stephanie Bjøro.

mars 2010: Hilde Austad erstattes av Harald Sandhåland, også han fra Utenriksdepartementet i Oslo. Ny vara Olav Nils Thue.

24.11.09: Kåre Simensen erstattes av Nils Johan Gaup, også han fra partnerskapsorganisasjonen Finnmark fylkeskommune. Ny vara Mona Jensen.JSC - Joint Selection Committee (Utvelgelseskomitéen)

(norsk del utgjorder også styret for Kolarctic Norge) (ENPI)


 

JSC sammensetning fra 26.11.16:

Nordland fylkeskommune: Gunnhild Aasmoe

Troms fylkeskommune: Bente Helland

Finnmark fylkeskommune: Markus Karlsen

 


 

26.11.16: Markus Karlsen rykker opp som ny delegat fra Finnmark02.11.15: Mari Røsten tiltrer som ny delegat fra Finnmark

01.05.12: Bente Helland tiltrer som ny delegat fra Troms15.03.12: Gunnhild Aasmoe tiltrer som ny delegat fra Nordland.

05.03.12: Andreas Flåm fratrer. Toril Moan rykker opp som delegat fra Nordland.

09.01.12: Markus Karlsen tiltrer som ny delegat fra Finnmark (erstatter Jenssen).

11.11.11: Per Voie fratrer. Eva Jenssen rykker opp som delegat fra Finnmark.

16.08.11: Per Ø. Voie fra Finnmark fylkeskommune tiltrer.

20.06.11: Roald Røkeberg erstattes (etter 14 år i tilsv styre) med Marthe Olsen

17.06.11: Eirik Selmer fratrer. Vara kan ikke tiltre.

24.11.09: JSC nedsettes. JSC består fra norsk side av administrative ledere fra de tre nordnorske fylkene, totalt 3 delegater, identitet åpent tilgjengelig.


RAG - Regional Assessors Group (Ekspertgruppene)

(Vurderer søknadene etter gitte kriterier. Ei gruppe i hvert av de fire samarbeidslandene)NRAG består av Innovasjon Norge, Det norske Barentssekretariatet, BUF Etat Nord, Helse Nord.

Ansvarspersoner: ikke offentlig.24.11.09: 
NRAG nedsettes, sammen med øvrige lands grupper, foruten Russland.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø