EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Også programperioden 2014-2020 er forsinka. Russland sin del av Finansieringsavtalen med EU ble signert i Moskva 28 desember 2016, men den politiske bekreftelsen fra myndighet i Russland har uteblitt. Først etter den ratifiseringa kan vi si at begge samarbeidende parter fortsatt ønsker å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Og først deretter kan posjekter starte, som ble godkjente allerede 9 juni og 8 desember 2017. Denne situasjonen må Kolarctic bare beklage overfor prosjekteierne.

Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
TREDJE SØKNADSRUNDE -SPEKULASJONER Skriv ut

19.03.2018

Den manglende ratifiseringa i Russland av Finansieringsavtalen om Kolarctic skaper usikkerhet. Allerede godkjente prosjekter kan ikke starte, og det spekuleres i om Overvåkningskomitéen for Kolarctic kan komme til å utsette tredje søknadsrunde, som er fastsatt til perioden 3 mai til 28 september. Ifølge ei tidligere melding under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE" gjelder det de 12 millioner euroene fra Moskva til Kolarctic. I tillegg er noen rettslige forhold knyttet til prosjektoppfølging internt i Russland. Alle land sine finansieringsavtaler er administrativt signert av alle parter forlengst, også Russland i 2016. Dette er foreløpig en "ikke-nyhetssak", men da det står om mange millioner euro, ikke minst for alle godkjente prosjekter, meldes det her. Potensielle søkere bør også følge med i tida rundt Overvåkningskomitéen sitt møte 24 april hva det blir til.

 
Avtale mellom Finnmark og Lappland signert Skriv ut

07.02.2018

Les mer …
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø