-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
45 MIKROPROSJEKTER TIL BEHANDLING Skriv ut

15.05.2020

Etter søknadsfristen 31 mars viste det seg 53 søknader. 45 av disse gikk videre etter administrativ sjekk, og mest sannsynlig helt til endelig beslutning i Overvåkningskomitéen 23 juni. De fleste har også norske partnere, tilogmed noen bilaterale Norge-Russland. De fleste prosjektene er multilaterale, dvs med minst tre land. Det er jo også Kolarctic-samarbeidet som sådan, der fire land deltar. Søkerne følger prosessen gjennom PROMAS-systemet.

    Generelt er søknadene nu til vurdring i de fire landene sine respektive ekspertgrupper, som uavhengig av hverandre kommer frem til hver sine poengsummer på 11 spørsmål og totalt. Totalsummene gir grunnlag for beslutninga i Overvåkningskomitéen. Denne siste søknadsrunda i programperioden var bare for mikroprosjekter innen forretningssamarbeid og miljø.

.

-      -          -

.

 

 
Russland: 9de Mai Seiersdagen over Tyskland og deres allierte Skriv ut

lentotsjka mini

75-årsmarkeringa

Les mer …
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø