EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Siste del kom på plass da Presidenten signerte Russland sitt bidrag på 125 millioner kroner 3 august 2018. Fortsatt ønsker begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Tre søknadsomganger har vært gjennomført. En fjerde søknadsfrist for småprosjekter var 31 mars 2020.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
ETTER SØKNADSFRISTEN 31 MARS Skriv ut

310320  OPPDATERT 040420

Norske søkere kan følge prosessen i dynamisk høyremarg her. Husk at i tillegg til den elektroniske versjonen som ble sendt før fristen 31 mars skal også papirversjon sendes inn: To alternativer til dette avhengig av situasjon. Første frist gikk 3 april. Leses nøye.

 
GOD PÅSKE ! Skriv ut

paaske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ønske om etterlevelse av beskyttelsestiltak fra våre nordnorske kommuner, og at alle dermed står han av gjennom

EI VELSIGNA GOD PÅSKE!

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø