-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i samarbeids-programmene mellom EU og Russland i 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land virke som regionale utviklings-midler. Nord-Norge er det norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: Kolarctic er utskilt som eget program, som perioden før. 2021-27: Kolarctic er tilbake under INTERREG. Mindre innretting mot forretningssamarbeid, mer spissing i temaer, men fortsatt gjenkjennbart.

    Denne sida vil fra nu bare omhandle norske deler av utgående program ut 2023. For neste program "NEXT" se fellesside www.kolarctic.info

 
Bilateralt forskningssamarbeid med Russland Skriv ut

06.01.2022

Fra ekstern kilde -det norske Forskningsrådet- kan meldes om kommende utlysning, siden det kan berøre typer samarbeid som er Kolarctic-relevant, og siden Kolarctic ENI ikke har flere søknadsrunder. Her gjelder det mer rein forskning, der en norsk institusjon står som søker, og altså uten EU-part som kreves i Kolarctic:

Russisk-norsk bilateral ressurs- og miljøforskning

 
Gledelig Jul i nord Skriv ut

21.12.2021

Hele dette året har Kolarctic-samarbeidet gått elektronisk, men med norsk lederskap av Overvåkningskomitéen har det formelt oppfylt hovedmålene. Og prosjektene har funnet måter å samarbeide på under Den Nye Tid. Langt fra optimalt, men det optimale finnes ikke lenger. På den mørkeste dagen i det mørkeste året kan vi se mot Jula med fortrøstning og håp, om bedre tider og større åpenhet, forhåpentligvis i et 2022de år;

Gledelig Jul - og et bedre Nytt År !

rozjdestvo

Over: Julekort fra det Russiske Imperiet, dvs før 1917

 
Til ungdommen -velg realfag! Skriv ut

131221

Prosjektet som ble presentert på møtet i Overvåkningskomitéen (JMC) 2 desember var BeTech, som skal inspirere ungdomsskoleelever til å velge realfag og yrkesretting på videregående skole. Prosjektet er ett av de tre klarest ungdomsrelaterte prosjektene i Kolarctic ENI-perioden, der alle tre har norsk Ledende Partner, og der denne er i Finnmark i alle. Ellers behandlet JMC diverse rapporteringer som årsmelding. Dette kalenderåret 2021 har Norge ledelsen av JMC, ved KMD-delegaten. Møtene har vært digitale.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø