EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Siste del kom på plass da Presidenten signerte Russland sitt bidrag på 125 millioner kroner 3 august 2018. Fortsatt ønsker begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Tre søknadsomganger har vært gjennomført. En fjerde søknadsfrist for småprosjekter var 31 mars 2020.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Oppdatert søknadsinformasjon Skriv ut

05.02.2020

En oppdatert kortversjon for nordnorske søkere er nu under PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE i høyremargen.

 
Søknadsrunde 4 er igang Skriv ut

OPPDATERT 03.02.2020

Fra og med idag 3 februar kan man søke Kolarctic-finansiering i siste runde denne programperioden. Søknadsutlysninga gjelder som før nevnt kun mikroprosjekter. Se nærmere informasjon og søknadspakke på vår fellesside www.kolarctic.info og ta kontakt med den nordnorske filialen i Vadsø for norske forenklinger. I løpet av første uka av februar kommer også kort tilpassa informasjon for norske partnere her. Det er fortsatt mulig med bilaterale prosjekter Norge/Russland innen olje/gass eller fiskeri/havbruk. Også her bistår den nordnorske filialen gjerne mulige søkere. Siste frist for å søke er 31 mars. Sjøl om man skulle få innvilga prosjektet kan EU-kommisjonen komme til å avslå omposteringer i programmet før sommeren. Isåfall vil det bety at ingen tilsagn om finansiering kan lages. Dette er et forbehold som gjelder denne siste søknadsrunda. Sekretariatet skal ikke anslå sannsynlighet for det ene eller andre utfallet.

 
SØKNADSRUNDE 4 MIKROPROSJEKTER Skriv ut

10.01.2020

Kolarctic-sekretariatet foreslår å åpne søknadsrunde for mikroprosjekter 3 februar, med siste søknadsfrist 31 mars. Overvåkningskomitéen bestemmer dette 24 januar, men foreløpig kan planene bekreftes, at det vil gjelde forretningsrelaterte og miljørelaterte prosjekter (TO1 og TO6). Det foreslåes små rammer for prosjektene, med eksempelvis norsk maksimalt budsjett en halv million kroner. Formelt trekkes ikke adgangen til bilaterale prosjekter mellom Russland og Norge, men det er nok best å satse på å ha med EU-partner, da fortrinnsvis Norrbotten eller Lappland. Maksimal prosjektlengde 12 måneder, og man bør ikke stipulere start før høsten. Helst bør prosjekter kunne starte seinere. Dette siden utlysninga blir under forutsetning om EU-godkjenning av omposteringer i programmet. Mer informasjon kommer 25 januar. Søknadspakken blir naturligvis klar på den felles nettsida vår www.kolarctic.info når søknadsrunda åpnes.

 
God Jul Skriv ut

Hyvää Joulua  С Рождеством Христовым

Kolarctic-samarbeidet har forløpt smidig mellom de tre nordnorske fylkene også i 2019, og vil gjøre det også i 2020, tross at to av fylkene opphører som egne fylker; Troms blir igjen del av Finnmark etter 153 år som eget fylke.

Les mer …
 
FJERDE SØKNADSRUNDE FRA 1 FEBRUAR 2020 Skriv ut

27.11.2019   OPPDATERT 18.12.2019

Søknadsrunda vil være for mikroprosjekter innen forretningssamarbeid og miljø (TO1 og TO6), ifølge beslutninga i Overvåkningskomitéen 26 november. Mer informasjon og om nøyaktige datoer for utlysning og frist kommer her etterhvert. Det kan ifølge protokoll fra Overvåkningskomitéen bli snakk om seinere utlysning, men søknadsperioden vil være kort, bare 2 måneder. Prosjektstørrelsen vil være liten, inntil 100 000 euro inkludert norsk deltakelse.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø