-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i samarbeids-programmene mellom EU og Russland i 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land virke som regionale utviklings-midler. Nord-Norge er det norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: Kolarctic er utskilt som eget program, som perioden før. 2021-27: Kolarctic er tilbake under INTERREG. Mindre innretting mot forretningssamarbeid, mer spissing i temaer, men fortsatt gjenkjennbart.

    Denne sida vil fra nu bare omhandle norske deler av utgående program ut 2023. For neste program "NEXT" se fellesside www.kolarctic.info

 
Neste Kolarctic-periode -kom med innspill! Skriv ut

03.12.2021

Fristen før høringsinnspill er 11 desember. De nordnorske fylkeskommunene har sendt ut invitasjoner til å komme med forslag direkte eller til fellessida for pågående program www.kolarctic.info der programdokumentene er samla.

Der er også skjemaer for tilbakemelding på bl.a norsk og samisk.

.

Denne norske sida omtaler generelt bare pågående Kolarctic-program. På grunn av høringsfristen er gjort et unntak for å bidra å nå flest mulig nordnorske interessenter.

 

 

 
Se lista over mikroprosjekter under "Prosjekter" Skriv ut

041021

Nu finnes også ei liste over de godkjente mikroprosjektene med norsk Kolarctic-finansiering, under "Prosjekter" i den statiske venstremargen her.

Les mer …
 
Arktisk Pris til et Kolarctic-prosjekt Skriv ut

220621  OPPDATERT 240621

BRIDGE vant "Arctic Award" 2020 for entreprenørskap. Først 22 juni 2021 kunne prisen fysisk overrekkes av den nordnorske Kolarctic-filialen, under overoppsyn av Forvaltningsmyndighet for programmet i Rovaniemi.

Les mer …
 
PROSJEKTENE GÅR FORTSATT Skriv ut

060421  OPPDATERT 050521

Tross situasjonen siden våren 2020 er alle godkjente hovedprosjekter i aktivitet.

Les mer …
 
Informasjon om "NEXT" Skriv ut

01032021

Denne norske tilleggssida gjelder ikke lenger frem enn det utgående programmet med prosjekter og deres effekt i Nord-Norge.

Les mer …
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø