EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Siste del kom på plass da Presidenten signerte Russland sitt bidrag på 125 millioner kroner 3 august 2018. Fortsatt ønsker begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Tre søknadsomganger har vært gjennomført. En fjerde søknadsfrist for småprosjekter var 31 mars 2020.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
SISTE SØKNADSRUNDE? Skriv ut

18.09.2018  OPPDATERT 21.09.18

De fra nordnorsk side som tenker å søke i perioden 21 september til 21 desember bør så tidlig som mulig få realistisk oversikt over hva som kreves. Dette får man gjennom å delta på infomasjonsmøter og individuell konsultasjon. Kolarctic Norge skal bidre til dette, og anbefaler alle som tenker på dette om å foreslå datoer eller tidsrom og plass for eventuelle infomøter eller konsultasjoner. Det blir i denne søknadsrunda ikke tillyst møter i media, bare avtales med interessenter hvor og når, se informasjon som oppdateres i høyremargen under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE"

Sekretariatet har i denne runda valgt særlig å fremheve mulighetene innen kommunikasjoner, transport og infrastruktur, også på grensa:

https://kolarctic.info/news-and-events/kolarctic-cbc-newsletter-3rd-call-for-proposals-etc/

annonseNordlys200918

Avisannonsene i landsdelen i tredje runde

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø