EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Russland ratifiserete også sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner, og denne ble signert av Presidenten 3 august 2018. Den trår juridisk i kraft i oktober. Fortsatt ønsker altså begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
SISTE SØKNADSRUNDE? Skriv ut

18.09.2018  OPPDATERT 21.09.18

De fra nordnorsk side som tenker å søke i perioden 21 september til 21 desember bør så tidlig som mulig få realistisk oversikt over hva som kreves. Dette får man gjennom å delta på infomasjonsmøter og individuell konsultasjon. Kolarctic Norge skal bidre til dette, og anbefaler alle som tenker på dette om å foreslå datoer eller tidsrom og plass for eventuelle infomøter eller konsultasjoner. Det blir i denne søknadsrunda ikke tillyst møter i media, bare avtales med interessenter hvor og når, se informasjon som oppdateres i høyremargen under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE"

Sekretariatet har i denne runda valgt særlig å fremheve mulighetene innen kommunikasjoner, transport og infrastruktur, også på grensa:

https://kolarctic.info/news-and-events/kolarctic-cbc-newsletter-3rd-call-for-proposals-etc/

annonseNordlys200918

Avisannonsene i landsdelen i tredje runde

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø