-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
God Jul Skriv ut

Hyvää Joulua  С Рождеством Христовым

Kolarctic-samarbeidet har forløpt smidig mellom de tre nordnorske fylkene også i 2019, og vil gjøre det også i 2020, tross at to av fylkene opphører som egne fylker; Troms blir igjen del av Finnmark etter 153 år som eget fylke.

På den annen side forsvinner også det sivile grensefylket Finnmark, som har vært vestens viktigste sikkerhetsgaranti. I det utgående året ble da også den russiske Frigjøringa av Finnmark og Nord-Troms behørig markert etter 75 år. Kolarctic-samarbeidet fortsetter uavhengig av internstatlige inndelinger, da norsk programområde er Nord-Norge. Vel møtt til nye åpenbaringer som søknadsrunde 4 og sånt i 2020!

St Nikolaj bilde

Sankt Nikolaj velgjøreren, en viktig helgen i Øst-Kirka (den Ortodokse, gitt navn til mange russiske kirkebygg fra Sevastopol i sør, til Arkhangelsk i nord), og bl.a prototypen på den vestlige "Julenissen". Nikolaj-dagen markeres 19de Desember etter moderne kalender.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø