EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Siste del kom på plass da Presidenten signerte Russland sitt bidrag på 125 millioner kroner 3 august 2018. Fortsatt ønsker begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Tre søknadsomganger har vært gjennomført. En fjerde søknadsfrist for småprosjekter var 31 mars 2020.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
God Jul Skriv ut

Hyvää Joulua  С Рождеством Христовым

Kolarctic-samarbeidet har forløpt smidig mellom de tre nordnorske fylkene også i 2019, og vil gjøre det også i 2020, tross at to av fylkene opphører som egne fylker; Troms blir igjen del av Finnmark etter 153 år som eget fylke.

På den annen side forsvinner også det sivile grensefylket Finnmark, som har vært vestens viktigste sikkerhetsgaranti. I det utgående året ble da også den russiske Frigjøringa av Finnmark og Nord-Troms behørig markert etter 75 år. Kolarctic-samarbeidet fortsetter uavhengig av internstatlige inndelinger, da norsk programområde er Nord-Norge. Vel møtt til nye åpenbaringer som søknadsrunde 4 og sånt i 2020!

St Nikolaj bilde

Sankt Nikolaj velgjøreren, en viktig helgen i Øst-Kirka (den Ortodokse, gitt navn til mange russiske kirkebygg fra Sevastopol i sør, til Arkhangelsk i nord), og bl.a prototypen på den vestlige "Julenissen". Nikolaj-dagen markeres 19de Desember etter moderne kalender.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø