EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Russland ratifiserete også sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner, og denne ble signert av Presidenten 3 august 2018. Den trår juridisk i kraft i oktober. Fortsatt ønsker altså begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
64 søknader innen fristen Skriv ut

OPPDATERT 22.12.2018

Dette var særdeles overraskende for Kolarctic Norge, som har vært i kontakt med under halvparten av disse i søknadsprosessen. De fleste som har fått råd og veiledning fra det norske sekretariatet var lokalisert i Troms fylke. Dessverre har ikke Kolarctic Norge rukket ut til alle søkerne med all informasjon som trengs, noe som vil gi seg utslag i poenggivinga fra de fire ekspertgruppene i februar 2019.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø