-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
64 søknader innen fristen Skriv ut

OPPDATERT 22.12.2018

Dette var særdeles overraskende for Kolarctic Norge, som har vært i kontakt med under halvparten av disse i søknadsprosessen. De fleste som har fått råd og veiledning fra det norske sekretariatet var lokalisert i Troms fylke. Dessverre har ikke Kolarctic Norge rukket ut til alle søkerne med all informasjon som trengs, noe som vil gi seg utslag i poenggivinga fra de fire ekspertgruppene i februar 2019.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø