EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Som tidligere programmer ble også programperioden 2014-2020 forsinka. Russland sin del av Finansierings-avtalen med EU ble signert i Moskva 28 desember 2016, men President Putin sin signatur har latt vente på seg.  Først etter hans signatur kan vi si at begge to samarbeidende parter fortsatt ønsker å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Prosjekter fra de to første søknadsrundene ble godkjente 9 juni og 8 desember 2017. Disse kan ikke starte før også Russland har ratifisert finansieringsavtalen.

Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Andre søknadsutlysning fra 26 juni Skriv ut

100617  OPPPDATERT 210617

Andre søknadsrunde er allerede fra 26 juni, med søknadsfrist 29 september kl 1500 norsk tid. I denne andre søknadsrunda blir det lettere adgang for bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland, da innen forretningssamarbeid som olje/gass eller fiskeri. Det lønner seg å registrere søknad raskt etter 26 juni. Nærmere informasjon om formelle krav kommer under "Prosjekter" i statisk del til venstre, og oppdateres under 'PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE' til høyre, der også info-møter blir annonsert.

Det første informasjonsmøtet overfor 10 potensielle søkere var i Kirkenes 21 juni. Det neste blir først etter sommeren, ifølge "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE" til høyre: 29 august i Alta, og dagen etter i Tromsø. Ved interesse er det også mulig å bestille mer direkte søkerveiledning før august, helst når flere enn en interessent kan samles. Det er viktig å starte prosessen snarest etter åpninga 26 juni.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø