Kolarctic-samarbeidet mellom EU og Russland her nord
Kolarctic .

Kolarctic bygger på partnerskapsprinsippet og gjensidig utviklingseffekt. For hvert land virker det som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Som tidligere programmer ble også Kolarctic 2014-2020 forsinka, godkjennelse av EU-kommisjonen 18.12.2015. Siste del av Finansieringsavtalen ble signert i Moskva 28 desember 2016. Man sikter på ratifisering av Føderasjonsrådet høsten 2017. De to samarbeidende parter har altså intensjon om videreføring av dette grenseregionale samarbeidet i nord, tross situasjonen på Østflanken i sør. Første søknadsfrist var 15 mars 2017, andre 29 september.

Se også www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Andre søknadsutlysning fra 26 juni Skriv ut

100617  OPPPDATERT 210617

Andre søknadsrunde er allerede fra 26 juni, med søknadsfrist 29 september kl 1500 norsk tid. I denne andre søknadsrunda blir det lettere adgang for bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland, da innen forretningssamarbeid som olje/gass eller fiskeri. Det lønner seg å registrere søknad raskt etter 26 juni. Nærmere informasjon om formelle krav kommer under "Prosjekter" i statisk del til venstre, og oppdateres under 'PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE' til høyre, der også info-møter blir annonsert.

Det første informasjonsmøtet overfor 10 potensielle søkere var i Kirkenes 21 juni. Det neste blir først etter sommeren, ifølge "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE" til høyre: 29 august i Alta, og dagen etter i Tromsø. Ved interesse er det også mulig å bestille mer direkte søkerveiledning før august, helst når flere enn en interessent kan samles. Det er viktig å starte prosessen snarest etter åpninga 26 juni.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø