EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Det som gjenstår nu er at Russland ratifiserer sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner. Russland meldte sist 24 april at denne ratifiseringa skjer før 29 juli 2018, noe sekretariatet har lovt å stole på. Fortsatt ønsker dermed begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
FÆRRE "OM BEINET"? Skriv ut

03.09.2017

Ting kan tyde på at det ikke blir så mange søknader i denne andre søknadsrunda som i den første i vår. Iallfall om man skal dømme etter spørsmål til den nordnorske filialen av sekretariatet. Det har vist seg å være en stor fordel å få innblikk i forenklingene på norsk side, og assistanse fra sekretariatet til søknadsutforminga.

Informasjonsmøtene på vår side av grensa samlet heller ikke mange organisasjoner i august: Fem i Alta og ni i Tromsø. Det viste seg ikke å være interesse for informasjonsmøte i Nordland. Kan hende er direkte-kontakt med kjente miljøer mer hensiktsmessig enn bredt tillyste møter. Dette praktiseres på EU-sida og i Russland, og er billigere, men vil favorisere bestemte interessenter. Denne runda er det signalisert at bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland er mer aktuelt enn før, da innen fiskeri- og oljenæringa. Budsjettet for miljøprosjekter ble midlertidig oppbrukt i første runde, så disse er utelatt i denne søknadsrunda som slutter 29 september. Det er derfor desto større sjanse for de få som før fristen med hjelp av sekretariatet klarer å få inn søknad innen forretningssamarbeid, kommunikasjoner, eller mer myke prosjekter innen folk-til-folk samarbeid generelt.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø