EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Som tidligere programmer ble også programperioden 2014-2020 forsinka. Russland sin del av Finansierings-avtalen med EU ble signert i Moskva 28 desember 2016, men President Putin sin signatur har latt vente på seg.  Først etter hans signatur kan vi si at begge to samarbeidende parter fortsatt ønsker å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Prosjekter fra de to første søknadsrundene ble godkjente 9 juni og 8 desember 2017. Disse kan ikke starte før også Russland har ratifisert finansieringsavtalen.

Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
FÆRRE "OM BEINET"? Skriv ut

03.09.2017

Ting kan tyde på at det ikke blir så mange søknader i denne andre søknadsrunda som i den første i vår. Iallfall om man skal dømme etter spørsmål til den nordnorske filialen av sekretariatet. Det har vist seg å være en stor fordel å få innblikk i forenklingene på norsk side, og assistanse fra sekretariatet til søknadsutforminga.

Informasjonsmøtene på vår side av grensa samlet heller ikke mange organisasjoner i august: Fem i Alta og ni i Tromsø. Det viste seg ikke å være interesse for informasjonsmøte i Nordland. Kan hende er direkte-kontakt med kjente miljøer mer hensiktsmessig enn bredt tillyste møter. Dette praktiseres på EU-sida og i Russland, og er billigere, men vil favorisere bestemte interessenter. Denne runda er det signalisert at bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland er mer aktuelt enn før, da innen fiskeri- og oljenæringa. Budsjettet for miljøprosjekter ble midlertidig oppbrukt i første runde, så disse er utelatt i denne søknadsrunda som slutter 29 september. Det er derfor desto større sjanse for de få som før fristen med hjelp av sekretariatet klarer å få inn søknad innen forretningssamarbeid, kommunikasjoner, eller mer myke prosjekter innen folk-til-folk samarbeid generelt.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø