-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
Ratifiseringa i Russland i "boks" Skriv ut

130818  OPPDATERT 140818

Føderasjonsrådet godkjente 28 juli Finansieringsavtalen der Russland bevilger 120 millioner kroner fra Statsbudsjettet til Kolarctic. Deretter signerte Presidenten allerede 3 august, noe som betyr at avtalen er ratifisert også av Russland. Det siste bidraget til Kolarctic-budsjettet er dermed gitt, og som var grunnen til utsatt utlysning av tredje søknadsrunde. Søknadsrunda fra 21 september går da som planlagt. Naturligvis fortsatt beklagelig at ikke tidligere godkjente prosjekter kan starte opp før Finansieringsavtalen har trådt juridisk i kraft fra oktober.

Kolarctic som Føderal russlandsk lov 284-F3 (russisk språk: Федеральный закон 284-Ф3)

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø