EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Russland ratifiserete også sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner, og denne ble signert av Presidenten 3 august 2018. Fortsatt ønsker altså begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Tre søknadsomganger har vært gjennomført. En fjerde for småprosjekter vurderes lyst ut våren 2020.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Ratifiseringa i Russland i "boks" Skriv ut

130818  OPPDATERT 140818

Føderasjonsrådet godkjente 28 juli Finansieringsavtalen der Russland bevilger 120 millioner kroner fra Statsbudsjettet til Kolarctic. Deretter signerte Presidenten allerede 3 august, noe som betyr at avtalen er ratifisert også av Russland. Det siste bidraget til Kolarctic-budsjettet er dermed gitt, og som var grunnen til utsatt utlysning av tredje søknadsrunde. Søknadsrunda fra 21 september går da som planlagt. Naturligvis fortsatt beklagelig at ikke tidligere godkjente prosjekter kan starte opp før Finansieringsavtalen har trådt juridisk i kraft fra oktober.

Kolarctic som Føderal russlandsk lov 284-F3 (russisk språk: Федеральный закон 284-Ф3)

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø