EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Siste del kom på plass da Presidenten signerte Russland sitt bidrag på 125 millioner kroner 3 august 2018. Fortsatt ønsker begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Tre søknadsomganger har vært gjennomført. En fjerde søknadsfrist for småprosjekter var 31 mars 2020.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
BRIDGE i grensefylket Finnmark Skriv ut

OPPDATERT 15.10.2019

Det treårige BRIDGE er et innovasjons-nettverksprosjekt der omtrent 60 småforetak og 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen skal støtte opp under vekst og bringe studenter sammen, med kobling til jobbmuligheter.

SAMLING I VARDØ EI HEL ARBEIDSUKE

of bred

Bildet over: Ordfører i Vardø Robert Jensen promoterer grensebyen for studenter fra Barentsregionen

 

Prosjektet hadde si andre og lengste samling i grensebyen Vardø i Finnmark, hele arbeidsuka som sluttet fredag 11 oktober. Her deltok 49 studenter og 10 forelesere og administrativt personell fra universiteter i Norge, Finland og Russland. De var fordelt på 10 ulike grupper for å lage utviklingsstrategi for hvert sitt fokusområde. Fire av gruppene var Verdens nordligste festning Vardøhus, havn, hotellet, generell turismeutvikling. Hver av gruppene var tilknyttet en lokal ressursperson. Den nasjonalt profilerte Vardø-ordføreren Robert Jensen tok personlig del i arbeidet ved blant annet å informere om historien, utfordringene og betydninga til Vardø. Også representantene fra de øvrige lokale organisasjonene deltok oppriktig så vel i intervjuene, som i oppsummeringene av gruppearbeidene på fredagen.

festning mini

turisme mini

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø