-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
Russland: 9de Mai Seiersdagen over Tyskland og deres allierte Skriv ut

lentotsjka mini

75-årsmarkeringa

 

ble ikke som planlagt utfra nedstengninga av samfunnet, men den ble markert her nord, ikke minst illustrert ved Sankt Georg-sløyfa som er blitt selve symbolet på respekt for ofrene i Den Store Federlandskrigen. I den sosialistiske unionen som Russland var underlagt 1922-1991 var den nærmest forbudt, da den var fra 1760-tallet og brukt over medaljer fra krigen 1812, og dels i den forrige store fedrelandskrigen 1914-1917. Sløyfa er ikke lov å bruke politisk eller kommersielt, i motsetning til f.eks røde flagg og hammer og sigd, som flere interessegrupper det siste tiåret har gitt en renessanse i verdens største naboland.

Litt mer om 9de Mai her nord under "det nære naboskap" til høyre her.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø