-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i disse samarbeids-programmene mellom EU og Russland fra 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Nord-Norge er det geografiske norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: EU og alle fire land har erklært sine budsjett-andeler. Siste del kom da Presidenten signerte Russland sitt bidrag 12,35 millioner euro 3 august 2018. En siste søknadsfrist var 31 mars 2020.

    Se www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
45 MIKROPROSJEKTER TIL BEHANDLING Skriv ut

15.05.2020

 . ..

 

Etter søknadsfristen 31 mars viste det seg 53 søknader. 45 av disse gikk videre etter administrativ sjekk, og mest sannsynlig helt til endelig beslutning i Overvåkningskomitéen 23 juni. De fleste har også norske partnere, tilogmed noen bilaterale Norge-Russland. De fleste prosjektene er multilaterale, dvs med minst tre land. Det er jo også Kolarctic-samarbeidet som sådan, der fire land deltar. Søkerne følger prosessen gjennom PROMAS-systemet.

    Generelt er søknadene nu til vurdring i de fire landene sine respektive ekspertgrupper, som uavhengig av hverandre kommer frem til hver sine poengsummer på 11 spørsmål og totalt. Totalsummene gir grunnlag for beslutninga i Overvåkningskomitéen. Denne siste søknadsrunda i programperioden var bare for mikroprosjekter innen forretningssamarbeid og miljø.

.

-      -          -

.

 

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø