EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Også programperioden 2014-2020 er forsinka. Russland sin del av Finansieringsavtalen med EU ble signert i Moskva 28 desember 2016, men den politiske bekreftelsen fra myndighet i Russland har uteblitt. Først etter den ratifiseringa kan vi si at begge samarbeidende parter fortsatt ønsker å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Og først deretter kan posjekter starte, som ble godkjente allerede 9 juni og 8 desember 2017. Denne situasjonen må Kolarctic bare beklage overfor prosjekteierne.

Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Avtale mellom Finnmark og Lappland signert Skriv ut

07.02.2018

 

Avtalen mellom Lapplands regionale ledelse og Finnmark fylkeskommune ble signert av fylkesordfører Ragnhild Vassvik 6 februar 2018, på den samiske nasjonaldagen. Avtalen gjelder reglene for handtering av den nordnorske filialen av Kolarctic-sekretariatet. Finnmark har det administrative ansvaret for denne på vegne av det norske programområdet, som idag består av de tre fylkene Nordland, Troms, Finnmark. Guvernøren i Lappland Mika Riipi signerer på EU-sida som ansvarlig for Forvaltningsansmyndighet for Kolarctic. Avtalen om sekretariatet blir inngått tross den siste tids usikkerhet om president Putin vil signere Finansieringsavtalen. EU og dernest hans egen administrasjon godkjente avtalen i Moskva 28 desember 2016.

Under:

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik skal signere. Programsjef for Kolarctic Riikka Oittinen peker på punkter i avtalen.

red IMG 0623 mini

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø