EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Russland ratifiserete også sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner, og denne ble signert av Presidenten 3 august 2018. Den trår juridisk i kraft i oktober. Fortsatt ønsker altså begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
TIL GODKJENTE PROSJEKTER Skriv ut

010418  OPPDATERT 250418

For ordens skyld må prosjekteiere være klar over at ingen aktiviteter og kostnader innen noen av landene sine budsjetter kan påløpe før kontrakt er signert, og på norsk side formelt finansieringstilsagn fra Kolarctic Norge. Før det igjen må Russland sin del av Finansieringsavtalen være ratifisert. I forrige programperiode skjedde det gjennom beslutning i Føderasjonsrådet med signatur av lederen Matvienko. Russland erklærte på møtet i Overvåkningskomit\een at ratifisering skjer før utgangen av juli 2018. Avtalen ble signert administrativt i Moskva allerede 28 desember 2016. Utsettelsen er sterkt beklagelig overfor de som forlengst har fått sine søknader godkjent.

.

 

100617  OPPDATERT 100118

De 11 prosjektene som ble godkjent av Overvåkningskomitéen 9 juni og de syv som ble godkjent 9 desember skal i samråd med sekretariatet gå igjennom budsjettene sine, både på kostnads- og finansieringssida. Det blir god tid til dette, siden endelig kontrakt -og på norsk side tilsagn- ikke kan signeres før april. Det kan neppe skje før, siden Finansieringsavtalen må ratifiseres av Statsdumaen i Russland først, og den er fortsatt ikke på sakslista til Regjeringa. Signeringa av Finansieringsavtalen som skjedde 28 desember 2016 var den administrative delen av avtalen. Denne politiske delen får man håpe bare er en formsak. Med andre ord kan kostnader i de godkjente prosjektene ikke påløpe før kontrakt og tilsagn er på plass. Det er ingenting sekretariatet kan gjøre med den situasjonen.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø