EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Det som gjenstår nu er at Russland ratifiserer sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner. Russland meldte sist 24 april at denne ratifiseringa skjer før 29 juli 2018, noe sekretariatet har lovt å stole på. Fortsatt ønsker dermed begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
ORGANISASJONS-NYTT Skriv ut

MØTER OG DELEGATER (oversikt pr. 22.05.2018):

( . . ) = konkret dato ikke bekrefta.

Kolarctic ENI CBC "2014-2020":

01.03.2018

NORSK DEL AV STYRINGSORGANENE STRUKTUR-BILDE

 NRAG JMC 010218

 

OPPDATERT 01.03.2018

strukturer og representanter norsk side pr februar 2018

Ei kort innføring -nærmere oppgavebeskrivelse for norsk side

 

KOMMENDE PROGRAM-MØTER:

(Fastsettes etter russlandsk ratifisering av sin finansieringsavtale)

 

SISTE GJENNOMFØRTE PROGRAM-MØTER OG ENDRINGER NORSK SIDE:

25 april 2018: Sekretariatsmøte

24 april 2018: Overvåkningskomitéen (JMC), Finland

20 april 2018: Kolarctic Norge styremøte, Vadsø

28-29 februar: Sekretariatsmøte

07 desember: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Tromsø

november: NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

september: Styremøte Kolarctic Norge

09 juni: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Oslo

25 april NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

05 april: Markus Karlsen skiftes ut med Matthias Kock som representant for Finnmark i NRAG

01 mars: RAG-opplæring

20 februar: Styremøte Kolarctic Norge (inkl. NRAG-samling)

2016

27 oktober: JMC-møte for Kolarctic ENI.

_____________________________________


ENPI "2007-2013":

29 september: styremøte Kolarctic Norge (ENPI), Tromsø

8-9 mai: overvåkningskomitéene (JMC) for hhv ENPI og ENI, Murmansk

4 mai: møte JMC-delegatene for det norske programområdet, Tromsø

201515 desember: Overvåkningskomitéen, Luleå

25 november: Styremøte Kolarctic Norge

18 november: PCM-møte Murmansk

12 november: PCM-møte Tromsø

23 september: Styremøte Kolarctic Norge

24 juni: Møte i Programgruppa ENI, møte 6.
9 juni: Styremøte i Kolarctic Norge

25 mars: Møte i Programskrivegruppa for ENI, møte 5, Brussel

 

2014

16-17 des: Programskrivegruppa for ENI møte 5, Oslo

15 des.: Møte i Overvåkningskomitéen (JMC), Oslo

9 des.: Erfaringsmøte grenseregionale prosjekter, Rovaniemi

sep-nov: flere styringsmøter og samlinger i prosjektene

2-3 okt: Felles sekretariatsmøte

1 okt: Styremøte Kolarctic Norge24 juni: Programskrivegruppa for ENI møte 4 (Helsinki)

22 mai: Konseptmøte for kommende kunnskaps-prosjekter (Kirkenes)

16 juni: Styremøte Kolarctic Norge

9 mai: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)

28 april: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)

23 april: Felles sekretariatsmøte (Rovaniemi)

 

1 april: Programskrivegruppa for ENI møte 3

31 mar: Styremøte for Kolarctic Norge

20 feb: Styremøte Kolarctic Norge

20 jan: Styremøte Kolarctic Norge

 

2013

27 nov: Møte i programskrivegruppa for ENI

26 nov: Styremøte for Kolarctic Norge

12 sep: JMC (Overvåkningskomitéen).

12 sep: Møte i programskrivegruppa for ENI

12 sep: Styremøte for Kolarctic Norge

27 aug: Sekretariatsmøte

5 mars: Styremøte for Kolarctic Norge

 

2012

31 okt: Styremøte for Kolarctic Norge (JSC-delegater norsk side)

27-28 juni: JMC (overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 4)

11-12 juni: JSC (utvelgelseskomitéen; prosjektutvelgelse søknadsrunde 4)

14-16 mai: NRAG (norsk ekspertgruppe; delbehandling søknadsrunde 4)

14-15 mars: JMC (overvåkningskomiteen; vedtak søknadsrunde 3)

15-16 feb.: JSC (utvelgelseskomiteen; utvelgelse søknadsrunde 3)

 

2011

13-15 des.: NRAG-møte (Tilsv. i øvrige RAG'er for behandling søknadsrunde 3)

7-8 des.: Felles sekretariatsmøte

23-24 nov: JMC (Overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 2)

3-4 okt: JSC (utvelgelseskomiéen): beslutninger

5-6 sep: Norsk RAG (NRAG)

24-25 aug: Felles sekretariatsmøte

23 aug: "NBG" (det nordnorske styret for Kolarctic Norge)

23 aug: Oppdateringsmøte for NRAG og JSC norsk side

RAG'ene og JSC (Joint Selection Committee): oppdatering: 21.06.11 - 22.06.11

JMC (Overvåkningskomitéen) Flere skriftlige beslutninger: april-juni 2011 (bl.a som erstatning for avlyst møte i Oslo 30-31 mai)

 

FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET

OPPDATERT 01.05.11

Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast,

mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land.

Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde.JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: januar 2011

JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: desember 2010

NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): (05.01.2011)

2010

"NBG" (Norsk BeslutningsGruppe; det norske styret): 07.12.10

JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 16.11.10

JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: 11.10.10

JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 15.06.10

JSC (Joint Selection Committee; Utvelgelseskomiéen): 27.05.10

NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): 04.05.10

Felles søknadsåpning: Sekretariatet kontrollerte søknadene: 13.04.10

JMC:

mars 2010 - skriftlig beslutning. Kompletterte JMC og JSC

2009

24.11.09 - Rovaniemi

Besluttet å åpne for søknader fra 11 januar, jf hovedartikkel.

I tillegg ble nedsatt utvelgelseskomité og ekspertgrupper, samt fastsatt ei rekke formaliteter som gjelder program- og prosjektkrav.

JMC består av regionale ledere og sentraladministrasjonen fra de fire deltakerlandene.Siste endringer norsk side

 

JMC- Joint Monitoring Committee (Overvåkningskomitéen)

(øverste organ for program-prioriteringer og utvelgelse)


 

Overvåkningskomitéen (JMC) norske delegater fra 13.12.2016 (ENI):

 

vakant, UD

Arve C. Skjerpen, KMD

Sonja A. Steen, Nordland fylkeskommune

Irene Dahl, Troms fylkeskommune

Remi Strand, Finnmark fylkeskommune

 

JMC norsk side består av fylkesordførerne i de tre nordnorske fylkene samt fagansvarlige i hhv Utenriksdepartementet og Kommunaldepartementet.

 

01.10.16: Irene Dahl valgt delegat fra Troms (ENI)

01.01.16: Rossebø fratrer08.12.15: Ragnhild Vassvik valgt vara fra Finnmark

08.12.15: Remi Strand valgt delegat fra Finnmark

19.10.15: Arve Knutsen ny vara fra Nordland

15.10.15: Irene Dahl ny vara fra Troms

14.10.15:Bente Haug fratrer, erststtes ikke: Vakans fra Finnmark

14.10.15: Raymond Robertsen fratrer som vara fra Finnmark: Vakans.

01.10.15: Ny vara fra KMD Lisbeth Nylund

01.10.15: Odd Godal fratrer, ny delegat fra KMD Arve Skjerpen

10.08.15: Kristian Svanes fratrer, Solveig Rossebø ny delegat fra UD

01.01.15: Ny vara fra UD: Solveig Rossebø

01.01.14: Vara fra UD utgår. Delegat: Kristian Svanes

01.07.13: Kristian Svanes oppnevnes fra UD. Fung vara: Emilie Oftedal

01.01.13: Norge overtar for første gang ledervervet i JMC

01.01.13: Odd Godal går inn som fungerende delegat fra KRD

15.08.12: Sonja Steen oppnevnes fra Nordland fylkeskommune

23.11.11: Bente Haug oppnevnes fra Finnmark fylkeskommune

20.10.11: Nils Gaup går av (Erstattes foreløpig ikke)

10.10.11: Mariette Korsrud går av. (Erstattes foreløpig ikke)

mars 2011: Harald Sandhåland erstattes av Stephanie Bjøro.

mars 2010: Hilde Austad erstattes av Harald Sandhåland, også han fra Utenriksdepartementet i Oslo. Ny vara Olav Nils Thue.

24.11.09: Kåre Simensen erstattes av Nils Johan Gaup, også han fra partnerskapsorganisasjonen Finnmark fylkeskommune. Ny vara Mona Jensen.JSC - Joint Selection Committee (Utvelgelseskomitéen)

(norsk del utgjorder også styret for Kolarctic Norge) (ENPI)


 

JSC sammensetning fra 26.11.16:

Nordland fylkeskommune: Gunnhild Aasmoe

Troms fylkeskommune: Bente Helland

Finnmark fylkeskommune: Markus Karlsen

 


 

26.11.16: Markus Karlsen rykker opp som ny delegat fra Finnmark02.11.15: Mari Røsten tiltrer som ny delegat fra Finnmark

01.05.12: Bente Helland tiltrer som ny delegat fra Troms15.03.12: Gunnhild Aasmoe tiltrer som ny delegat fra Nordland.

05.03.12: Andreas Flåm fratrer. Toril Moan rykker opp som delegat fra Nordland.

09.01.12: Markus Karlsen tiltrer som ny delegat fra Finnmark (erstatter Jenssen).

11.11.11: Per Voie fratrer. Eva Jenssen rykker opp som delegat fra Finnmark.

16.08.11: Per Ø. Voie fra Finnmark fylkeskommune tiltrer.

20.06.11: Roald Røkeberg erstattes (etter 14 år i tilsv styre) med Marthe Olsen

17.06.11: Eirik Selmer fratrer. Vara kan ikke tiltre.

24.11.09: JSC nedsettes. JSC består fra norsk side av administrative ledere fra de tre nordnorske fylkene, totalt 3 delegater, identitet åpent tilgjengelig.


RAG - Regional Assessors Group (Ekspertgruppene)

(Vurderer søknadene etter gitte kriterier. Ei gruppe i hvert av de fire samarbeidslandene)NRAG består av Innovasjon Norge, Det norske Barentssekretariatet, BUF Etat Nord, Helse Nord.

Ansvarspersoner: ikke offentlig.24.11.09: 
NRAG nedsettes, sammen med øvrige lands grupper, foruten Russland.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø