Kolarctic-samarbeidet mellom EU og Russland her nord
Kolarctic .

Kolarctic bygger på partnerskapsprinsippet og gjensidig utviklingseffekt. Som "Interreg" skal det for hvert land fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Kolarctic ENPI for finansieringsperioden 2007-2013 ble forsinka. Det neste Kolarctic "2014-2020" ble godkjent av EU-kommisjonen 18 desember 2015. Finansieringsavtalen ble signert i Moskva 28 desember 2016. De samarbeidende parter har altså enda i 2017 intensjon om videreføring av dette grenseregionale samarbeidet, tross ulike interesser overfor Europa forøvrig. Første søknadsrunde 23 januar til 15 mars 2017.

Se også www.kolarctic.info for felles informasjon fra programmet.

 
Kolarctic ENI www.kolarctic.info Skriv ut

Finansieringsavtalen ble endelig signert i Moskva 28 desember

281216

bilde1-281216

Kilde: Finansministeriet, avd for grenseregionalt samarbeid

 

Vedtak-strukturer norsk side: Overvåkningskomitéen, Ekspertgruppa

OPPDATERT 20.12.2016

 

Første søknadsutlysning under nytt program

28.10.2016

Under forbehold om at finansieringsavtalen i Russland kommer på plass i år blir det mulig å sende søknad om ordinære prosjektmidler fra 23 januar 2017. Det blir kort søknadsrunde, da siste frist blir 15 mars. Dette vedtok Overvåkningskomitéen for Kolarctic på sitt møte i S.Petersburg 27-28 oktober.

 

For første gang i historien blir det da forenklinger i forhold til en foregående programperiode. Det gjelder sånt som mindre byråkrati, ekspertgruppene blir ikke lenger hemmelige, søkerveiledninga offentliggjøres før 23 januar, noen småkostnader også før søknad sendes kan dekkes. Nærmere informasjon følger.

 

_________________________

OPPDATERT 22.04.2016

EU-GODKJENT PROGRAMDOKUMENT 18.12.2015

14.07.2015

Programmet som innlevert til EU-kommisjonen 30.06.2015

NB: Det vil komme justeringer i løpet av høsten 2015, før endelig versjon godkjennes. Gjelder også noen korrigeringer i statistikk norsk side, f.eks befolkningstall.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø