EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Siste del kom på plass da Presidenten signerte Russland sitt bidrag på 125 millioner kroner 3 august 2018. Fortsatt ønsker begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Tre søknadsomganger har vært gjennomført. En fjerde søknadsfrist for småprosjekter var 31 mars 2020.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Kolarctic ENI www.kolarctic.info Skriv ut

Finansieringsavtalen ble endelig signert i Moskva 28 desember

281216

bilde1-281216

Kilde: Finansministeriet, avd for grenseregionalt samarbeid

 

Vedtak-strukturer norsk side: Overvåkningskomitéen, Ekspertgruppa

OPPDATERT 20.12.2016

 

Første søknadsutlysning under nytt program

28.10.2016

Under forbehold om at finansieringsavtalen i Russland kommer på plass i år blir det mulig å sende søknad om ordinære prosjektmidler fra 23 januar 2017. Det blir kort søknadsrunde, da siste frist blir 15 mars. Dette vedtok Overvåkningskomitéen for Kolarctic på sitt møte i S.Petersburg 27-28 oktober.

 

For første gang i historien blir det da forenklinger i forhold til en foregående programperiode. Det gjelder sånt som mindre byråkrati, ekspertgruppene blir ikke lenger hemmelige, søkerveiledninga offentliggjøres før 23 januar, noen småkostnader også før søknad sendes kan dekkes. Nærmere informasjon følger.

 

_________________________

OPPDATERT 22.04.2016

EU-GODKJENT PROGRAMDOKUMENT 18.12.2015

14.07.2015

Programmet som innlevert til EU-kommisjonen 30.06.2015

NB: Det vil komme justeringer i løpet av høsten 2015, før endelig versjon godkjennes. Gjelder også noen korrigeringer i statistikk norsk side, f.eks befolkningstall.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø