EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Norge er også invitert med i disse samarbeidsprogrammene siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklings-programmer omsatt til praksis. Som tidligere programmer ble også Kolarctic 2014-2020 forsinka. Russland sin del av Finansieringsavtalen ble signert i Moskva 28 desember 2016, og man håper nu at også President Putin signerer denne i mars 2018, og Føderasjonsrådet ratifiserer måneden etter. De to samarbeidende parter ønsker altså enda i 2018 å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross situasjonen på Østflanken i sør. Prosjekter fra de to første søknadsrundene ble godkjente 9 juni og 8 desember 2017.

Se også www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø