EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Også programperioden 2014-2020 er forsinka. Russland sin del av Finansieringsavtalen med EU ble signert i Moskva 28 desember 2016, men den politiske bekreftelsen fra myndighet i Russland har uteblitt. Først etter den ratifiseringa kan vi si at begge samarbeidende parter fortsatt ønsker å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Og først deretter kan posjekter starte, som ble godkjente allerede 9 juni og 8 desember 2017. Denne situasjonen må Kolarctic bare beklage overfor prosjekteierne.

Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø