Norges deltakelse i det EU-initierte multilaterale

Se fellessida www.kolarctic.info

070223

Som indirekte følge av EU-sanksjonene mot Russland er nettsidene for Kolarctic Norge erstatta av denne sterkt reduserte versjonen. Tidligere informasjon om søknadsprosess og historikken er fjernet. Nytt fra Kolarctic-samarbeidet som særlig gjelder norsk deltakelse kan likevel omtales her.

Målsettinga med denne sida vil da nedgraderes til komprimert program- og prosjekthistorikk fra det siste kvart århundret, gradvis komplettert her utover våren 2023. Det vil først og fremst være en enkel prosjektbank for norske deler av Kolarctic-prosjektene i utgående EU-finansieringsperiode 2014-20. Alle de fire programperiodene:

Interreg IIA Barents 1995 (gjennomføring 1996-2001)
Interreg IIIA Nord 2000 (gjennomføring 2002-2010)
Kolarctic ENPI 2007 (gjennomføring 2010-2016)
Kolarctic ENI 2014 (gjennomføring 2019-2024)

Kolarctic ENI for finansieringsperioden 2014-2020 er dermed siste grenseregionale samarbeidsprogram mellom EU og Russland. Alle prosjekter skal være slutt høsten 2023. Norske prosjekteiere kontakter Kolarctic Norge direkte for formaliteter ved prosjektavslutning. Programsekretariatet avvikles 30 september 2024. Overvåkningskomitéen oppløses i 2025.