Norges deltakelse i det EU-initierte multilaterale

                                Se fellessida www.kolarctic.info

OPPDATERT 200624 160424
For møtet i Troms fylke 10 september særskilt, påmeldingsfrist 25 august:
Det blir det mest internasjonale av de tre møtene. Tolkes til engelsk.
Se generell info om de andre også nedafor!

Erfaringer fra prosjekt- og programsamarbeid over landegrensene i nord oppsummeres:
Tidligere prosjekteiere og myndigheter i landsdelen inviteres til nettverksmøter i hvert av de tre nordnorske fylkene; Vadsø 5 september, Tromsø 10 september og Bodø 11 september; fra kl 12, lunsj og ut dagen. Interne og eksterne eksperter viser samarbeidet, også utover den siste 7-årige budsjettperioden, gjør opp regnskap for effekt og læring for fremtida. Åpent for andre interessenter, men som ikke får dekket evt reisekostnader.
Spørsmål og påmelding snarest til jan.martin.solstad@ffk.no
...


Annet i Nord-Norge:

Kirkeneskonferansen 2024: https://www.kirkeneskonferansen.no/program

Grenseregional kontakt
som fortsatt er tillatt:
Hav og fiskeri


Sekretariatene for Barents og Kolarctic:
Første møte var 27.04.23


NOEN TIDLIGERE INFO-MELDINGER