Norges deltakelse i det EU-initierte multilaterale

                                Se fellessida www.kolarctic.info

270523
Norge har ledelsen av Overvåkningskomitéen for Kolarctic også i år. Antatt siste fysiske møte i komitéen holdes i Kirkenes 20 juni. Sekretariatet nedlegges 30 september 2024,. men et siste komitémøte må muligens være våren 2025 for å avmelde programmet til EU-kommisjonen.
Kolarctic Norge ser nu behov for å ønske tidligere prosjekteiere i landsdelen God sommer!
...

110423

EU-kommisjonen har bestemt at det ikke blir en ny Kolarctic programperiode med samarbeidsprosjekter her nord. Pågående prosjekter sluttføres uten russlandsk deltakelse. Her er enkle lister over ordinære prosjekter med norsk deltakelse fra de fire programperiodene:


Norske prosjekteiere kontakter Kolarctic Norge for formaliteter ved prosjektavslutning. Også andre interessenter i landsdelen kan ta kontakt.
Annet i Nord-Norge:

Sekretariatene for Barents og Kolarctic:
Første møte var 27.04.23

NOEN TIDLIGERE INFO-MELDINGER