Norges deltakelse i det EU-initierte multilaterale

                                Se fellessida www.kolarctic.info

Kirkeneskonferansen 2024: https://www.kirkeneskonferansen.no/program

2002224
Kolarctic-programmet evalueres nu av Oxford institute. Hovedfunnene vil bekjentgjøres her til våren.

231223
Møtet i Overvåkningskomitéen 7 desember 2023 ble ikke beslutningsdyktig da ingen fra norsk programområde kunne stille. Det var likevel ingen hastesaker, så årsmelding og sånt gikk til skriftlig beslutning, og deretter godkjent. Da er det nestsiste året i Kolarctic-samarbeidet slutt, og vi ser frem til det siste året, der det igjen er tre fylker i norsk programområde; velkommen Finnmark og Troms!
Gledelig Jul og Godt Nytt år!

OPPDATERT 291123 231123
Møtet i Overvåkningskomitéen 7 desember holdes på video. Sakene er knyttet til program-administrasjon, prosjekt- og programrapporteringer. Norge har lederskapet ut året ved representanten fra KDD. I utgående program var det norsk ledelse også i 2017 og i 2021. Norge er da eneste av de opprinnelig fire landene som har hatt ledelsen i tre av årene. Neste år vil være siste hele funksjonsår for Overvåkningskomitéen.

260623
Møtet i Overvåkningskomitéen på Kirkeneset 20-21 juni fikk i tillegg til ordinære saker også orientering fra Kolarctic-prosjektene PAN og Arctic skills, og fra de to sekretariatene for Barentssamarbeidet. Det ble også tid til kort orientering på yttergrensa av kommandør Høilund, som er Grensekommisær.


Annet i Nord-Norge:

Grenseregional kontakt
som fortsatt er tillatt:
Hav og fiskeri


Sekretariatene for Barents og Kolarctic:
Første møte var 27.04.23


NOEN TIDLIGERE INFO-MELDINGER