Norges deltakelse i det EU-initierte multilaterale

                                Se fellessida www.kolarctic.info

231123
Møtet i Overvåkningskomitéen 7 desember holdes på video. Sakene er knyttet til programadministrasjon, prosjekt- og programrapporteringer. Norge har lederskapet ut året.

260623
Møtet i Overvåkningskomitéen på Kirkeneset 20-21 juni fikk i tillegg til ordinære saker også orientering fra Kolarctic-prosjektene PAN og Arctic skills, og fra de to sekretariatene for Barentssamarbeidet. Det ble også tid til kort orientering på yttergrensa av kommandør Høilund, som er Grensekommisær.
...
270523
Norge har ledelsen av Overvåkningskomitéen for Kolarctic. Antatt siste fysiske møte i komitéen holdes i Kirkenes 20 juni. Sekretariatet nedlegges 30 september 2024,. men et siste komitémøte må muligens være våren 2025 for å avmelde programmet til EU-kommisjonen.
Kolarctic Norge ser nu behov for å ønske tidligere prosjekteiere i landsdelen God sommer!
...

110423

EU-kommisjonen har bestemt at det ikke blir en ny Kolarctic programperiode med samarbeidsprosjekter her nord. Pågående prosjekter sluttføres uten russlandsk deltakelse. Her er enkle lister over ordinære prosjekter med norsk deltakelse fra de fire programperiodene:


Norske prosjekteiere kontakter Kolarctic Norge for formaliteter ved prosjektavslutning. Også andre interessenter i landsdelen kan ta kontakt.


Annet i Nord-Norge:

Grenseregional kontakt
som fortsatt er tillatt:
Hav og fiskeri


Sekretariatene for Barents og Kolarctic:
Første møte var 27.04.23


NOEN TIDLIGERE INFO-MELDINGER