Norges deltakelse i det EU-initierte multilaterale

                                Se fellessida www.kolarctic.info

OPPDATERT 270624 160424
For møtet i Troms fylke 10 september særskilt, påmeldingsfrist 25 august:
Det blir det mest internasjonale av de tre møtene. Tolkes til engelsk.
Se generell info om de andre også nedafor!
270624
Erfaringer fra prosjekt- og programsamarbeid over landegrensene i nord oppsummeres:
Tidligere prosjekteiere og myndigheter i landsdelen inviteres til nettverksmøter i hvert av de tre nordnorske fylkene; Vadsø 5 september, Tromsø 10 september og Bodø 11 september; fra kl 12, lunsj kl 13, og ut dagen inkl middag. Interne og eksterne eksperter viser samarbeidet, også utover den siste 7-årige budsjettperioden, gjør opp regnskap for effekt og læring for fremtida. Åpent for andre interessenter, men som ikke får dekket evt reisekostnader.
Generell ramme for de tre nettverksmøtene under. Mer konkret med innledere før felles påmeldingsfrist 25 august. Møtespråk norsk, men i Tromsø tolkes til engelsk.
Spørsmål og påmelding snarest til jan.martin.solstad@ffk.no
...


Annet i Nord-Norge:

Kirkeneskonferansen 2024: https://www.kirkeneskonferansen.no/program

Grenseregional kontakt
som fortsatt er tillatt:
Hav og fiskeri


Sekretariatene for Barents og Kolarctic:
Første møte var 27.04.23


NOEN TIDLIGERE INFO-MELDINGER