Norges deltakelse i det EU-initierte multilaterale

                                Se fellessida www.kolarctic.info

160424
Erfaringer fra prosjekt- og programsamarbeid over landegrensene i nord forsøkes oppsummert:
Rundt midten av september inviteres tidligere prosjekteiere og myndigheter i landsdelen til nettverksmøter i hvert av de tre nordnorske fylkene. Man tar sikte på at såvel interne som eksterne eksperter gjør sine vurderinger av samarbeidet, også utover den siste 7-årige budsjettperioden. Ikke minst utfra læringseffekt.

...

OPPDATERT 140424
Til nordnorsk partnerskap og interessenter: Lenke til informasjonsmøtet om evalueringa av Kolarctic programmet 150424 kl 0900 kan fortsatt bestilles i siste liten fra sekretariatet eller dets norske filial.

140424
Også Aurora her informasjonsmøte, men da om hvordan søke penger, elektronisk møte 170524:
https://www.interregaurora.eu/wp-content/uploads/Interreg-Aurora-Info-17.5.2024.pdf

2003224
Prosjektene og samarbeidet er slutt. Norge har brukt hundretalls millioner, stort engasjement blant myndigheter og organisasjoner i Nord-Norge. Prosjektene har gitt ringvirkninger og effekt i landsdelen. Se felles beskrivelse av prosjekter fra siste programperiode Kolarctic ENI CBC her:Annet i Nord-Norge:

Kirkeneskonferansen 2024: https://www.kirkeneskonferansen.no/program

Grenseregional kontakt
som fortsatt er tillatt:
Hav og fiskeri


Sekretariatene for Barents og Kolarctic:
Første møte var 27.04.23


NOEN TIDLIGERE INFO-MELDINGER