Norske ledende partnere (LP) forholder seg som før til MA i Rovaniemi. Andre norske prosjektdeltakere eller norske budsjetter utveksler informasjon primært med den norske filialen. Tilsvarende vil gjelde avslutta prosjekter..
Se fellessida www.kolarctic.info

www.interregaurora.eu

Grenseregionalt program for samarbeid internt på Nordkalotten, dvs mellom Norge, Sverige og Finnland.
Kanskje kan noen utfordringer i forhold til Russland også innbakes i Aurora-prosjekter, og delvis erstatte noen av målene med Kolarctic-samarbeidet.