NOEN TIDLIGERE SAKER;:


....
Barents sport 2023 31 mars  til 2 april     https://barentssports.com/About
....
070223 OPPDATERT 060323

Som indirekte følge av EU-sanksjonene mot Russland er nettsidene for Kolarctic Norge erstatta av denne sterkt reduserte versjonen. Tidligere informasjon om søknadsprosess og historikken er fjernet. Nytt fra Kolarctic-samarbeidet som særlig gjelder norsk deltakelse kan likevel omtales her.

Målsettinga med denne sida vil da nedgraderes til komprimert program- og prosjekthistorikk fra det siste kvart århundret, gradvis komplettert her utover våren 2023. Det vil først og fremst være en enkel prosjektbank for norske deler av Kolarctic-prosjektene i utgående EU-finansieringsperiode 2014-20. Alle de fire programperiodene:


Kolarctic ENI for den syvårige finansieringsperioden 2014-2020 er da siste grenseregionale samarbeidsprogram mellom EU og Russland. Alle prosjekter skal være slutt høsten 2023. Rapportering og programavslutning i 2024. Programsekretariatet avvikles 30 september 2024. Overvåkningskomitéen oppløses i 2025. Norske prosjekteiere kontakter fortsatt Kolarctic Norge direkte for formaliteter ved prosjektavslutning.