Kolarctic Norge

kun 2 fylker logoer

    Filial av sekretariatet under ledelse i Rovaniemi, som i likhet med øvrige filialer assisterer delegatene fra eget land (Overvåkningskomitéen og Ekspertgruppa) og partnerskapet ellers, herunder bistår søkere, forskning, utredning og myndigheter primært i eget land.

   I tillegg til øvrige filialer fungerer den norske filialen som sekretariat for et styre for eget programområde, her Nordland, Troms, Finnmark. Filialen har også oppfølgingsansvaret for de norske Kolarctic-midlene, dvs fungerer som egen filial av Finansiell Enhet. Det siste omfatter blant annet systemer for likviditet på prosjekt- og programnivå, herunder egen forprosjektordning når den er aktiv.

Felles epost: info@kolarctic.no

 

 

.

 

SEKRETARIATET
FOR KOLARCTIC NORGE:Jan M. S. Solstad

Jan M. S. Solstad
programkoordinator (vs søkere, komitéer, programarbeid)

Tel: +47 789 63123   /  Mob: +47 414 50550

Linda Mosand

Linda Mosand
programrevisor (vs prosjektoppfølging, økonomi, resultatvisning)

Tel: +47 789 63092   /  Mob: +47 913 67079

Kolarctic Russland (Коларктик Россия)

Filial av sekretariatet som betjener de deltakende "oblast"ene Murmansk og Arkhangelsk, samt det Autonome Området Nenets. Finansiell Enhet for Kolarctic Russland ivaretaes av Forvaltningsmyndighet (MA) i Rovaniemi.

Филиал секретариата для координации между субъектами российского региона действия

.

 

Julia Korsjunova (Юлия Александровна Коршунова)
programkoordinator, Kolarctic Russland

Tel: +7 921 1770 597

Olga Klisjeva (Ольга Владимировна Клишева)
koordinator for Arkhangel oblast og Nenets autonome område

Mob: +7 921 070 04 16

Kolarctic Sverige

Filial av sekretariatet som betjener Norrbottens län i Sverige, og dels Västerbotten. Finansiell Enhet for Kolarctic Sverige ivaretaes av Forvaltningsmyndighet (MA) i Rovaniemi.

.

Kairi Pääsuke
programkoordinator

Mob: +46 10 22 55 411

KOLARCTIC-SEKRETARIATET (Rovaniemi)

Sekretariatet -også benevnt Forvaltningsmyndighet (MA) særlig for de finansielt-relaterte oppgavene- er inndelt i en 'Operasjonell Enhet' og en 'Finansiell Enhet', som grovt inndelt omfatter hhv saksforberedelse på den ene sida, og oppfølging/kontroll på den andre. Finansiell Enhet betjener alle land. Unntaket er Finansiell Enhet for Kolarctic Norge som svarer for oppfølging av den norske Kolarctic-finansieringa.

Personell ved MA i Rovaniemi: Se fullstendig oversikt på www.kolarctic.info under "Contact us"

.

 

Riikka Oittinen
programsjef

Tel: +358 40 660 1381

Marjaana Lahdenranta
CBC-ekspert -kontakt for prosjekter

Tel: +358 40 834 1131

Renata Musifullina
CBC-ekspert -kontakt for prosjekter

Tel: +358 40 717 1857

Katri Niska-Honkonen
SJEF FOR FINANSIELL ENHET

Tel: +358 40 711 8392

Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø