Informasjonskrav Skriv ut

Kolarctic-logoen (ENI 2014-2020) bør brukes i informasjon om prosjektet.

Kolarctic ENI logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norsk side kan i noen sammenhenger brukes miniatyren under:

Kolarctic N rein

Det skal opplyses om at prosjektet er et Kolarctic-prosjekt. Videre skal prosjektet blant annet ha egen internett-side.

______________

 

UTDATERT INFORMASJON -GJALDT FORRIGE PROGRAM UNDER ENPI

Det er viktig å synliggjøre finansieringa fra Kolarctic. På norsk side skal det blant annet brukes Kolarctic-logo på dokumenter knyttet til prosjektet. Logoen kan lastes ned her.

Presiserte EU-krav fra 2013 er at også den offisielle EU-logoen skal med i ekstern informasjon fra prosjektene. Dette gjelder også isolert norsk del.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø