Rapportering Skriv ut

Underveis-rapportering reguleres i multilaterale prosjekter av felles EU-regler. Mer informasjon om disse i søknadspakken og Kolarctic nettside www.kolarctic.info. Praktiske regler på norsk side avklares med det norske sekretariatet. Forøvrig gjelder tilsagnsvilkårene til hvert enkelt prosjekt. Se også info om oppfølgingsansvarlig, prosjektregnskap og informasjon.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø