det nære naboskap Skriv ut

Noen arrangementer og aktuelt fra programområdet

(likhetstrekk i norsk-russisk naboskap, med ulik forankring, men uten Kolarctic-ansvar):

-

030621

Den årlige bilaterale øvelsen Barents er akkurat overstått. Den går mellom sjøforsvarene i de to arktiske havstatene:

20210429_ODA_0635

Mer info: Det Norske Sjøforsvaret:

https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/presse/pressemeldinger/ovelse-barents-2.juni

 

.

 

040321

Klipp fra sentrale føringer for våre grenseområder i nord: Hhv den norske og russlandske strategien for nordområder og arktis:

Nordområdemeldinga norsk

Arktisk strategi Russland i norsk oversettelse. (Originalen her)

Disse dokumentene er sammen med EU-interessene noe av bakgrunnsmaterialet for utvikling av Kolarctic-samarbeidet, nu også under INTERREG NEXT. Dette programmet kan tidligst starte i 2022.

 

10112020

Grenseprovinser også utafor Unionen i Europa sender nu sine ønsker til hovedstaden Brussel, om deres arktiske politikk.

Her uttalelse fra det østligste nordnorske regionrådet, som også er eneste "Schengen" yttergrense i verdenshav (Nordishavet, her underhav Domshavet, seinere oppkalt etter europeeren Willem Barentsz)

....

 

KLIPP FRA DET GRENSEREGIONALE MARITIME SAMARBEIDET OVER SCHENGEN-YTTERGRENSA I NORD:

Årets variant av Pomor-markedet "Margaritinskaja"

med Pomor-konferanse mellom vennskapsbyene Arkhangelsk og Vardø: resolusjon

.

Opptak fra årets pomormarked i form av norsk-russisk fiskerikonferanse på åpningsdagen 25de september.

-

.

Russland sin Uavhengighetsdag 12 Juni

I rekka over merkedager mer eller mindre historiske, fra vårt programområde:

Dagen for Sjølstendighetserklæringa fra Unionen som Russland var underlagt i trekvart århundre til og med 1991.

1206 nezavisimost

 Gratulerer!

-

Det siste frie Norge var Nord-Norge for 80 år siden idag

I to måneder våren 1940 var Nord-Norge fortsatt norsk og kunne heise sitt flagg, mens Norge offisielt var underlagt fremmede styrker. Det var datidas "søringkarantene" som hindret tyskerne i å få kontroll over programområdet for Kolarctic. Ikke minst de verdensberømte slagene om Narvik, der tyskerne for første gang under hele verdenskrigen tapte et slag og måtte trekke seg tilbake. Norske stikkord her var general Fleisher og Alta bataljon. Hele statsledelsen i Norge rømte likevel landet fra Tromsø 7de Juni, på Norges Uavhengighetsdag, på dagen 35 år etter at landet erklærte seg som egen stat. Statssjefen returnerte da også til landet fra eksil på 7de Juni nasjonaldagen også 5 år seinere. Historien 7de Juni 1940 og seinere har bidratt til at norske myndigheter nedtonet denne andre nasjonaldagen, uavhengighetsdagen.

Likevel - gratulerer Norge og ikke minst Nord-Norge med den historisk mest betydningsfulle av de to offisielle nasjonaldagene 7de Juni -hurra!

070605

...

SEIERSDAGEN 9DE MAI HER NORD

Nabofylket Murmansk feiret Seiersdagen over Tyskland og deres allierte 9de Mai 2020 på en annerledes måte. Dette tross at det iår er 75 år siden Markalk Zjukov og de da allierte mot fascismen mottok den tysk kapitulasjonen i Berlin, natt til 9 mai 1945.Seieren kom i hovedsak som følge av tapte slag på Østfronen, med seieren ved Stalingrad 2 februar 1943 som det viktigste.

Kilde: https://www.mvestnik.ru/newslent/zhiteli-murmanskoj-oblasti-speli-den-pobedy-iz-okon-domov/

Murmansk090520

Se også Sjefen for generalene Marskalk Zjukov motta seiersparaden i Moskva 24 juni 1945, forøvrig på en kvit hest, noe som i en sånn sammenheng var forbeholdt Tsaren før imperiets undergang 1917. Hans dyktige ; patriotiske lederskap, og symboler som dette, er regnet som medvirkende til hans fall. I en mindre norsk sammenheng likhetstrekk med general Fleishcer sitt vellykka forsvar av Nord-Norge mai 1940, første tyske tapte slag i krigen, og største i norsk historie, om enn ikke i norske historiebøker.

play 1306655521

.

____

FRIGJØRINGA AV FINNMARK 25 OKTOBER 1944 (TIL 25 SEP. 1945)

mini Ahmalahti

FRA MINNEMARKERING AV NORSKE MILITÆRE VETERANER I AHMALAHTI 22.10.19

-der de 611 sovjetiske soldatene som ble drept på norsk jord i Finnmark under felttoget er begravet.

(rett sør for den gamle tollstasjonen på Nikel-veien)

Se også: FORSVARETS FORUM

________

 

Setter landet Norge på det internasjonale kartet, som yttergrense-stat:

Klipp fra årets Pomorfestival som slutter hvert år siste søndag i juli, i grensefylket Finnmark, i en av de to yttergrense-kommunene i fylket (den eldste nordnorske byen Vardø, på øya med samme navn mellom landene i Barentshavet, som før "oppdagelsen" 1594 het Domshavet)

pomor3D mini

Bakgrunn: Det er i vårt Nord-Norge den grensa går, og i tillegg den eldste grensa som verdens største naboland har. Bortsett fra da Oslo-myndighetene 16 august 1941 gikk med i krigen mot SSSR, og noen tusen nordmenn kjempet på Østfronten, som den gang var frivillig, så er det også eneste grensa som Russland har i dag der det aldri har vært krig mellom landene. Det er det nordnorske grensefylket Finnmark med "Pomor"-historien og bl.a frigjøringa høsten 1944 som gir finnmarkinger navn som nordmenn og Norge i utlandet, og der fungerer som "vesten" med et menneskelig ansikt. Her bor generasjoner av finnmarkinger uten grensesone og medfølgende "grenseboerbevis", med unntak av noen år påbud fra september 1940.

_____________

 

23.05.2018

Murmansk oblast -80 år som sjølstendig fylke

Videopresentasjon (3 min.) med strategisk statistikk, ifbm 80 år siden utskillelsen av Murmansk som eget fylke fra Arkhangelsk fylke, utfra størrelsen og grensestatusen. (russisk tekst). Selve 80årsdagen er 28 mai, men konserter, utstillinger m.v pågår i flere månder.

.

17.05.2018

Resultat: 58% valgdeltakelse, 87% stemte nei til sentralmyndighetene sitt nye overgrep mot det fredelige grensefylket Finnmark. Finnmarkingene håper på kompetent nasjonal ledelse, istedetfor spire til konflikt også i denne delen av Europa.

19.03.2018

REFERENDUM

Folkeavstemning i Finnmark om sammenslåing med Troms: mandag 14 mai 2018

Vedtatt med overveldende flertall av Finnmark fylkesting, og har utgangspunkt i Oslo-myndighetene sine tvangstiltak mot Finnmark.

 

17.10.17

Fra internt Nordkalott-samarbeid: Møte i Luleå 15-16 november 2017

thumb Lule151117 mini

Program konferanse i regi av Interreg Nord

Påmelding: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

______________

 

Påskedag -årets største helligdag i Russland:

I den Ortodokse Kirka er det første søndag etter vårjevndøgn såfremt det er etter Jødisk Påske, i motsatt fall etter denne.

 

OPPDATERT 070415

70-års markering av seieren over Tyskland

Seiersdagen er 9de mai i Russland, da kapitulasjonen ble godtatt i Moskva. Den dagen i år deltar stats- og regjeringssjefer fra landene som var alliert mot det nasjonalsosialistiske Tyskland for å markere 70-årsdagen i Moskva. Dette skjer i det landet som ofret mest i kampen mot de tyske aggressorene. De nordnorske historiske båndene til Russland ble ytterligere styrket da deler av landsdelen ble frigjort nesten ett år tidligere, høsten 1944. De åpenbare nordnorske interessene i gode naboforhold her nord er et viktig bakteppe for deltakelse i denne markeringa fra nordnorsk øverste hold. Også i byer som Murmansk her nord vil denne historiske datoen markeres. Det vil være uheldig om vår landsdel skulle bli assosiert med de som vil omskrive krigshistorien i tysk favør, noe mange i Russland mener vestlige regimer som er alliert med Tyskland prøver å gjøre i dag. Forsvar gir rett, det gjør ikke angrep.

 

 

 "Kirkenes-konferanse" 4-5 februar med undertoner

OPPDATERT 050215Uten at det var eget tema på møtet kom flere innledere inn på problemet med sanksjoner, som ikke er initiert fra vår region. Det gjaldt såvel tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt, utenriksminister Børge Brende, tidligere journalist Hans W. Steinfeldt, med flere. Guvernør av Murmansk oblast Marina Kovtun beklaget at Norge og Russland får negative handelsfølger av de USA-initierte sanksjonene. Hun beklaget også manglende saklig informasjon på nordnorsk side. Såvel hun som andre innledere uttrykte behov for å videreføre åpenhet og grenseregionalt samarbeid.

 

http://www.noso.no/program/kibergodysséen-en-opera-om-å-aldri-komme-hjem

KibergOdysséen

OPPDATERT 07.09.2014

Det blir sagt at "seierherrene skriver historien". Partisanene i Finnmark vant krigen, men tapte freden og retten til å fortelle sin egen historie.

Under Grunnlovsjubileet og Ytringsfrihetsåret 2014 slår Festspillene i Nord-Norge, Hålogaland Teater og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester seg sammen med Barents Event om å lage en opera om Finnmarkpartisanenes skjebne og sviket de opplevde fra Norge, landet de hadde kjempet så hardt for under andre verdenskrig! En opera etter en idé utviklet av nå avdøde Anne-Lise Bernten i samarbeid med komponist Trygve Brøske og librettist Marianne Meløy.

 

KibergOdysséen er en opera om å aldri komme hjem og aktualiserer en betent problematikk i nyere historie som påvirker mennesker i Finnmark den dag i dag. I 2014 er det 70 år siden Finnmark ble befridd av sovjetiske styrker høsten 1944. Og det er god grunn til å hevde at Kiberg er det stedet i Norge der ytringsfriheten har vært mest begrenset etter 2.verdenskrig.

 

Heltefortellingen om norsk motstandsbevegelse hadde ikke rom for Kibergpartisanenes skjebne, og en sentral del av vår norske historie har derfor blitt fortiet. Partisanenes skjebne ble lenge lagt lokk på og mange lot være å fortelle om sine opplevelser, selv for sin nærmeste familie.

Forestillingen løfter glemte helter frem i lyset og er en viktig påminnelse om fortielser i norsk historieskriving.

 

KibergOdysséen er et samarbeid mellom SKRIU i Finnmark, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Festspillene i Nord-Norge og Hålogaland Teater.

 

 

 

"BARENTS-SAMARBEID" 20 ÅR

OPPDATERT 01.06.13Kolarctic Norge gratulerer norske myndigheter med "Barentssamarbeidet" som har vart i 20 år. Midlene som er bevilget fra KRD og UD til det norske Barentssekretariatet har bidratt til flere prosjekter som har hatt stor betydning for grenselokal og grenseregional bevissthet, også på nordnorsk side.

 

Bakgrunn: Termen "Barentssamarbeid" viser mest konkret til Kirkenes-erklæringa 1993, om utvikling av gode naboskapsforhold og samarbeid i nord, mellom på den ene sida Norge og Nordkalotten, og den andre sida, den nettopp suverene føderasjonen Russland (fra 30.12.22 til 25.12.91 underlagt Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker -SSSR). Begrepet "Barents" kommer av Barentshavet, oppdaget av europeeren Willem Barentz på 1590-tallet, inntil forrige århundre i Nordnorge kun betegnet Nordishavet.

 

 

"GRENSEBOERBEVIS"

OPPDATERT 020912

 

 

Den moderne ordninga ble innført 29 mai 2012, og skal frita folk som bor 30 km fra landegrensa mellom Norge og Russland fra visum, mot å registrere seg som grenseboere. Sett fra nordnorsk side er dette ikke nok for å komme opp på nivå med Finland, som tilrettelegger for turist- og investeringsinntekter i en helt annen divisjon. Bl.a får praktisk talt alle automatisk multivisa ved innreise til Finland.

 

 

Tidligere erfaringer her ved grensa (Fra krigsdagbok fra Vardø, Jan Krogh):

 

Fredag 9. august 1940

 

Kunngjøring fra politimesteren i Vardø:

 

– I følge Administrasjonsrådets bestemmelser skal for Vardø politimesterdistrikts vedkommende alle personer over 15 år og som er bosatt i Vardø by, Vardø herred og Berlevåg herred etter 15. september 1940 være i besiddelse av grenseboerbevis.

 

Skriftlig søknad sendes politi eller lensmann sammen med fotografi. Beviset må hentes innen 15. september 1940. (19)

 

 

I stedet for militær-offensive begreper som brohode (mot Nordvest-Russland) og grenseboerbevis fra 1920-40 tallet har nordnorsk økonomi og kultur behov for reelle oppmykninger, noe som ikke minst gjelder den mest næringsfattige regionen i landet; Varanger.

 

 

 

 

OPPDATERT 25.12.11

"Den Russlandske Føderasjon"(Российская Федерация) 20 år idag

25 desember 1991 var det definitivt slutt på nesten 70 år med "Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker". Føderasjonen av nasjoner og andre regioner -populært kalt Russland- ble opprettet. Føderasjonen overtok de viktigste forpliktelsene til unionen den hadde vært en del av, men poengterte samtidig kontinuiteten fra det Russlandske Imperiet som defacto hadde opphørt 1917. Det nye "Russland" samsvarer likevel ikke med noen av forgjengerne, verken strukturelt, geografisk eller ideologisk. Siden opprettelsen har føderasjonen bygget på representativt folkestyre, og hatt sammenhengende rekke ikke-sosialistiske regjeringer. Kritiske elementer har de seinere årene likevel påstått bruk av noen styringsmetoder fra unionstida. Siste tiåret har vært preget av klar økonomisk vekst, også i Kolarctic-programområdet.

 

OPPDATERT 14.09.11

PARTISAN-KONFERANSE OM "KIBERG-ODYSSEEN"

Første del går i Kiberg 29-30 oktober, andre del i Trondheim.

Arrangør er den kjente sangerinna Anne-Lise Berntsen og Vardø Museum. Tema er 2 verdenskrig i Øst-Finnmark v/Rune Rautio og partisanene fra Finnmark v/Ivar Bjørklund. Jakob Mikkelsen innleder og spiller sammen med fr.Berntsen. Ved bra vær 30 oktober utflukt til Kibergsneset og ei av partisanhulene. Også lørdag kort tur til Kibergsneset for geografisk orientering. Utenom historikerne blir det kunsterniske teamet representert ved Anne-Lise Berntsen, tekstforfatter Marianne Meløy, regissør Ivar  Bjørklund, filmskaper Hilde Korsæth og Katharina Jakhelln Semb fra NOSO. Seminaret vil være åpent for publikum og diskusjonKontaktadresse i Vardø Heidi Kvernevik: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

 

 

              .

 

OPPDATERT 08.07.11

 

Ikke lenger 'felles hav' i nord fra og med 8 juli 2011

 

Etter 40 år felleseie er grensa i Nordishavet satt. Vardø som grensekommune nummer to til Russland har ikke lenger maritim grense til gråsone el.l., og blir en mer ekte grensekommune. Statsgrensa til nabolandet Russland har dermed rykket noen kilometer nærmere grensebyen på øya mellom Norge og Russland. Kanskje er det ett utgangspunkt for å gjenåpne det russlandske konsulatet i byen, som da grensene var åpne til for vel 90 år siden. Det vil isåfall kunne imøtekomme interesser fra Russland om flere grensepasseringssteder. Russland har allerede åpnet for at ett nytt maritimt grenspasseringssted legges til Petsjengafjorden i den nye sivile "grensesona", foreløpig uten reaksjon fra norske myndigheter.

 

 

 

"Vårens og Arbeidets Dag" 2011

 

OPPDATERT 01.05.11

 

Også 1 mai 2011 var det demonstrasjoner i hovedstaden på Murman, men uten militærparader og propaganda om tingenes tilstand som under Sosialismen. Både de blå representert ved myndighetspartiet, og de røde symbolisert av kommunistpartiet hadde side "kolonner"; kolonne 1 og kolonne 2 (egne tog):

 

1mai-blue2011 kolonna2-stop-uVozjdja2011

 

T.v.: De øverste personene i Murmansk oblast går alltid i første demonstrasjons-kolonne

 

T.h.: Den andre kolonna under ledelse av Kommunistene stanser ved bautaen av deres Fører

 

Kilde/sitat: www.nord-news.ru

 

.

 

En grenseregional skikkelse er gått bort

 

OPPDATERT 11.11.10  (fra hovedsida 29.10.10 - 08.11.10)

 

Tidligere medlem av Overvåkningskomitéen for Kolarctic Erling Fløtten er død. Fløtten representerte partnerskapsorganisasjonen Næringslivets HovedOrganisasjon og Finnmark i forrige to programperioder, og markerte seg flere ganger med konstruktive samarbeidsløsninger når posisjonene virket fastlåste mellom landene. Etter at han ble pensjonist flyttet han til grensebyen Vardø, men har utover sine profesjonelle engasjementer med samarbeid over grensa, også vært del av politisk og annet foreningsarbeid. Kolarctic Norge takker for hans bidrag til økt åpenhet i nord, og uttrykker sympati med hans familie og venner.

 

 

 

GRENSA MELLOM NORGE OG RUSSLAND ENDELIG FASTSATT

 

OPPDATERT 01.05.10

 

              .

 

SJØGRENSA ble avtalt først 184 år etter landegrensa; 27 april 2010, under et besøk i Oslo av utøvende statssjef i Russland. Fastsettelsen er når den blir ratifisert av Statsdumaen ikke like overraskende som landegrensa var. Man har de siste 40 år hatt et felles-territorium, som er spesielt mellom stater, og det har hele tida har ligget i kortene et kompromiss. Kompromisset er bokstavelig, da omstridt område praktisk sett deles på midten. Det grenseregionale forholdet mellom nabostatene i nord vil tjene på dette, og bidra til det naboskapet og partnerskapet som Kolarctic støtter i praksis.

 

Som kun de eldste tør huske gikk Tsar Nikolai I straks etter sin tiltredelse med på å la Unionen Sverige/Norge ha hele landområdet fra Elvenes til Grense Jakobselv, tiltross for opprinnelig posisjon om at Pasvikelva skulle være grenseelv. Dette skyldtes ønsket om å få det lille området rundt kirka i BorisoGlebsk på norsk side av elva i bytte, utfra betydninga som den kristne Kirka har for Russland.

 

            .

 

Barents spektakl: årlig utvekslingsarrengement i begynnelsen av februar

 

"Pomorbroderskapet" etablert på norsk side (info fra norsk Barentssekretariat)

 

Det norske Kystvaktskipet "Barentshav" i Murmansk havn

 

 

Kola-partneriat 11te år 220509

 

Norske dager på Murman mai 09

 

Seiersdagen 090509

 

Våren og Arbeidets Dag 010509

 

 

.

 

 

VÆRET PÅ MURMAN OG TILGRENSENDE REGIONER

 

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø