FORPROSJEKTER Skriv ut

OPPDATERT 041021

Forprosjektordninga under Kolarctic Norge er opphørt. Liste over godkjente "mikroprosjekter" og hovedprosjekter finnes under "Prosjekter" på venstresida her. Fyldig beskrivelse er på vår fellesside www.kolarctic.info

.

 

010321

Lista over alle mikroprosjektene med norsk deltakelse avventer fortsatt noen få tilsagn og avklaringer, men vil komme her før april 2021.

.

"MIKROPROSJEKTER"

09.12.2019

Sjøl om den vellykka og engasjerende forprosjekt-ordninga ved Kolarctic Norge er slutt, så se den felles søknadsrunda for mikroprosjekter under "Pågående søknadsrunde" her! Disse småprosjektene kan også fungere som forberedelse til mer omfattende samarbeid eller hovedprosjekter i et eventuelt kommende program.

.

 

FORPROSJEKT-ORDNINGA FRA KOLARCTIC NORGE ER SLUTT

OPPDATERT 06.10.2016

Av 58 søknader til realitetsbehandling de siste tre årene ble 34 godkjent, med bevilgning fra Kolarctic Norge totalt vel 8 millioner kroner. De fleste er registrert som forretningsrelaterte prosjekter. Dette betyr at det på sikt burde være relativt større muligheter for miljø og kommunikasjonsprosjekter, i tillegg til direkte infrasturuktur på grensa. Det betyr ikke at midlene til hovedprosjekter er reservert disse forprosjektene. Alle konkurrerer likt på disse når søknadsutlysninga kommer fra neste vår. Likevel kan det indikere hvilke type prosjekter som mest sannsynlig er i overvekt i første søknadsomgang. Og der er ei viss kvote, ved at programmet har sitt budsjett på de ulike tematiske områdene.

 

PRESSEMELDING ut 06.10.2016

LISTA 2014-2016 pr 06.10.2016 (NB: Forkorta navn, ikke som i søknad)

 

ALLER SISTE SØKNADSFRIST 21 SEPTEMBER

OPPDATERT 14.09.2016

Forprosjektordninga hos Kolarctic Norge opphører. Siste runde er nu. En ferdig levert søknad i løpet av 21 september betyr beslutning på det siste styremøtet som behandler denne typen prosjekter 29 september. Etter det vil forprosjekter måtte søkes finansiering til hos diverse finansiører på norsk side. Det kan likevel være relevant å opplyse overfor disse at siktemålet er et Kolarctic-hovedprosjekt. Sekretariatet kan gi noen enkle råd i den sammenheng. Ellers er endel informasjon på internettsidene til programmet, eller denne sida, som er i regi av den norske filialen, rettet mot nordnorske interessenter.

 

BAKGRUNN: FORPROSJEKT-TILSAGN 2014-2016

OPPDATERT 14.09.2016Disse forprosjektene ble finansiert av Kolarctic Norge siste par år

 

KRAV OG KRITERIER

02.09.2015 OPPDATERT 11.05.2016

I tillegg til å følge gjeldende konkurranseregelverk, som ofte dekkes gjennom bredere partnerskap, skal forprosjekter som støttes av Kolarctic Norge oppfylle visse krav, og prioriteres etter visse kriterier her.

Hvordan fylle ut søknadsskjemaet punkt for punkt

SØKNADSSKJEMAET av 02.09.2015DET ER LETT Ņ Fуƒƒƒ… UTSETTELSE

OPPDATERT 02.06.2015

For de som har mye ugjort i forprosjektet, eller ser behov for å justere aktivitetene noe, er det ingen grunn til å fortvile. En epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen kan være nok til å få nødvendig bekreftelse på utsatt rapporteringsfrist og justert aktivitetsplan. Naturlig nok må fokus ikke vesentlig avvike fra det som lå tilgrunn for godkjennelsen.

 

FORTSATT MULIG Å S؃ƒƒƒƒ˜KE FORPROSJEKTMIDLER

OPPDATERT 24.11.2014

Forprosjekt-søknader behandles fortløpende, normalt omtrent en måned etter søknad. Kontakt Kolarctic Norge for nærmere informasjon og se info her på sida.

 

SØKNADSRUNDE 4/2014 HAR FRIST 2 MAI KL 1200

OPPDATERT 16.04.2014

Forprosjekt-søknader behandles likevel så lenge det er penger igjen på norsk side, rett etter hvert månedsskifte. Betyr vanligvis praktisk søknadsfrist tidlig siste uka i måneden. Unntak er i sommer, da det vil være feriestengt.

 

Hittil i 2014 er følgende forprosjekter godkjent

(beløp fra Kolarctic Norge i NOK)

ALLE KAN SØKE - gjelder private foretak, organisasjoner og offentlige.

oppdatert 04.03.2014

Det er imidlertid viktig å ivareta eu sitt konkurranseregelverk, noe som i praksis betyr prosjektorganisering og partnerskap. kolarctic norge forholder seg til samme avgrensning til innovasjon norge som gjelder i fylkeskommuner. midlene kan ikke fungere som bedriftsstøtte.

 

for å komme med i beslutning 31 mars må søknad være inne før 24 mars

ƒƒƒƒƒ‚

FP-utlysn14

OPPDATERT 19.12.2013

Forprosjekter er mulig å søke fra den nordnorske filialen av Kolarctic isolert, fra 1 januar 2014. Gjelder ikke EU-midler.

Kriteriene her

 

 

GAMMEL INFORMASJON:

OPPDATERT 22.03.12

FORPROSJEKTPOTTEN er ikke operativ i denne søknadsrunda. Sjekk ny info her i løpet av våren! Når den blir søkbar igjen vil den som før bare være knyttet til forretningsprosjekter. Inntil NOK 50.000 (50%) skal da kunne bevilges i løpet av ca ei uke, på bakgrunn av ett A4-ark beskrivelse av plan for forstudien og tenkt hovedprosjekt. Inntil da henvises til øvrige organisasjoner i Kolarctic-partnerskapet norsk side, f.eks fylkeskommuner.

ƒƒƒƒƒ‚

_________

Forprosjektene fra Kolarctic Norge 2010-2011

OPPDATERT 01.10.2011

lista

 

7 NORDNORSKE FORETAK FIKK HVER NOK 50 000 FOR уƒƒƒ… UTARBEIDE FORRETNINGSRELATERT KOLARCTIC-S؃ƒƒƒƒ˜KNAD TIL FRISTEN 9 APRIL

OPPDATERT PR. 09.04.10

 

(ikke for mediamessig allmenngjøring)

Innholdet i hovedprosjektene (og implisitt disse forstudiene/forprosjektene) er unntatt offentlighet inntil prosjektene er endelig godkjent, tidligst av Overvåkningskomiteen 15 juni 2010, eller når når Forvaltningsmyndighet gir påfølgende klarsignal, eller etter endelig kontrakt. Nordnorsk søker står likevel fritt til å offentliggjøre sin del i bilaterale prosjekter Norge/Russland, såfremt samarbeidsparten i Russland har godkjent det. I multilaterale prosjekter med EU-part må EU-hovedsøker og alle partnere godkjenne eventuell egen-fravikelse av konfidensialitetskravene i Kolarctic.

Barentsforlag AS, Kirkenes

NORUT, Tromsø

NORMINOL AS, Tromsø

Finnmark fylkeskommune, Vadsø

Lulesami adventure, Musken

Bioforsk, Svanvik

Hammerfest Kommune, Hammerfest

Støtte til forprosjekter og forstudier norsk side kan bli gjenopptatt etter avklaring av neste Kolarctic- søknadsfrist. Det blir da ikke opplyst om annet sted enn her.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø