PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE Skriv ut

051221

Kolarctic under ENI dvs finansieringsperioden 2014-2020 har ikke flere søknadsutlysninger. Det henvises til felles-sida www.kolarctic.no og de nordnorske fylkeskommunene for informasjon om eventuelt neste program for finansieringsperioden 2021-2027.

.

HISTORIKK:

310320

NU NÅR SØKNADEN ER SENDT ELEKTRONISK

Hvis standard innsending er valgt postlegges signert søknad med signerte originale vedlegg, med påkrevde kodeord. Hvis ett av unntakene velges må hver partner sende vedlegg E i epost til angitt adresse innen 3 april. Eller hvis søknad ikke kan postlegges må LeadPartner sende den i epost til samme. Følg nøyaktig instruksjoner og adresser under, eller gå til original på www.kolarctic.info

.

300320

SISTE DØGNET FØR SØKNADSFRISTEN -SJEKK FORMALITETENE!

Av viktige ting minner om følgende sjekkpunkter: Søknadslaginga skal nu nær være ferdig. Likevel minnes igjen om at "Summary" skal være oppsummering, ikke  utfyllende beskrivelse. Instruksjonen om max 12 000 ord er helt villedende. Gjerne popularisert prosjektinnhold på ett lite avsnitt i innlednigna av denne, dernest mer beskrivende i noen få avsnitt til. Ei halvside oppsummering er bra, men ikke mye mer. Implementering og sånt kommer på andre plasser i søknadsskjemaet enn oppsummeringa. Om nødvendig bruk vedlegg. Mht innsending MÅ sendes i PROMAS innen fristen 31 mars kl 1600 Helsinki-sommertid. Send med de vedlegg man har. Se under for alternativene for papirversjonen som også må sendes. Og for all del skriv utapå konvolutten nøyaktig som angitt i instruksjonene under www.kolarctic.info som skal være komprimert til norsk også her i arket "KOMPRIMERT KORTVERSJON AV SØKNADSPAKKEN". Men det er altså engelsk original på nevnte side, med "Guidelines" og "Manual" som er originalen. Det er MYE mer enn de norske forkortelsene under her.

.

Man kan få svar fra den nordnorske filialen 30 mars utover kvelden, med noe forsinkelse, epost og telefon. Dette gjelder bare allerede påbegynte søknader.

 

 

250320   OPPDATERT 260320

ALTERNATIV SENDING AV SØKNAD INNEN FRISTEN

.

a Standard metode: Som i søkerveiledninga og litt under her. Dvs i korthet -med vedlegg elektronisk gjennom PROMAS innen 31 mars kl 1500 norsk tid. Pluss skrive ut og signere både søknad og vedleggene. Sende disse originalene (scanna versjoner underkjennes av MA i Rovaniemi) poststempla innen 3 april, med påkrevd påskrift på konvolutten (se veiledninga eller nederst her).

.

b Hvis Lead Partner ikke kan få original signert partnerskapserklæring (vedlegg E) fra en eller flere partnere innen fristen, eller denne ikke kan signere innen da: Da som over, unntatt at personer med fullmakt fra respektive partnerne som nevnt her sender vedlegg E i epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen med kopi til LeadPartner innen 3 april. Dernest samler LeadPartner alle vedlegg med signaturer og epost-bekreftelser fra partnere, og postlegger med bekreftelse snarest, seinest 22 mai.

.

c Hvis LeadPartner ikke kan få sendt original signert søknadsskjema i posten innen 3 april: En pdf-versjon av søknaden sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 3 april, fra en person med fullmakt fra søkerorganisasjonen, der epost-meldinga bekrefter at søkerorganisasjonen innestår for søknaden.

.

Nu kreves nøyaktighet, se engelsk-original under søkesida www.kolarctic.info her.

Klikk også i det minste på "KOMPRIMERT KORTVERSJON" av 27 februar på norsk språk lenger nede på sida her, der også er adresse og krav til påskrifter på konvolutten.

.

.

230320  OPPDATERT 240320

Norsk budsjett 50% fra programmet (her statlig andel Kolarctic Norge, vedlegg D)

Russlandsk budsjett: 90% fra programmet (her EU 50% pluss statlig andel Kolarctic Russland 40%, vedlegg D)

Under vises bare sjablong-regelen 50+40 fra multilaterale prosjekter. I bilaterale NO-RU er ikke EU, og søkes 90% føderal. 

eksempel norsk

120320

Det blir ingen flere informasjonsmøter eller fysiske konsultasjoner, men søkere får tips og bistand fra sekretariatet, både det norske, og i de andre tre landene. Nordnorske søkere får tilbakemeldinger på utkast i løpet av ett døgn, både på budsjettlaging, mulig medfinansiering, og den verbale delen. Se kontaktdata under Kolarctic Norge til venstre. Husk at oppsummering ("Summary") bør være kort og lettforståelig, sånn at folk uten forkunnskaper skjønner hva mikroprosjektet skal gjøre eller oppnå.

.

Ei oppsummering av et mikroprosjekt kan gjerne formuleres i avis-stil, popularisert og forenkla. Så er det en fordel å få frem at det også kan brukes som forprosjekt til et seinere hovedprosjekt, legge grunnlag for et større samarbeid. Det er litt av en oppgave å få alt enkelt og kort. Men så kan man  utdype litt mer under de ulike bolkene i søknadsskjemaet. En fordel å ha klart for seg hvilket problem som man skal løse isolert på nordnorsk side også. Men dette trenger ikke å gjøres overtydelig i den søknaden som altså åpnes av MA i Rovaniemi. Et felles mål er bra.

.

Bilateralt prosjekt mellom Norge og Russland er mulig innen fiskeri/sjømat eller olje/gass. Medfinansiering for Russland og Finland skal i prinsippet komme automatisk, så programfinansieringa der blir 90%. Men det skader ikke om man har eller får medfinansiering fra f.eks norsk Barentssekretariat, som i det tilfellet kan brukes såvel på russlandsk side som norsk side. Da er man allerede over i ting som må avklares konkret med Kolarctic Norge sekretariatet. Spørsmål om EU-midlene og særlig i multilaterale prosjekter rettes til MA i Rovaniemi.

 .

 

27.02.2020

KOMPRIMERT KORTVERSJON AV SØKNADSPAKKEN

1 2 3 soknad mikro1

 Se alle lenkene til dette i "KORTVERSJON.." på denne sida datert 05.02.2020!

 

27.02.2020

Prosjektverksted i Nordland ble holdt 26 februar. Manglende interesse i Troms og Finnmark gjorde at møtet der 28 februar ble avlyst. Her vil det likevel legges ut forenkla fremstillinger for nordnorske søkere. Også mulig for interessenter å bestille konsultasjon fra sekretariatet, som skal hjelpe nordnorske søkere eller partnere.

11.02.2020

infomoterV20

 

 

05.02.2020

Kortversjon av søknadspakken for nordnorske søkere

.

OPPDATERT 03.02.2020

Fra og med idag 3 februar kan man søke Kolarctic-finansiering i siste runde denne programperioden. Søknadsutlysninga gjelder som før nevnt kun mikroprosjekter. Se nærmere informasjon og søknadspakke på vår fellesside www.kolarctic.info og ta kontakt med den nordnorske filialen i Vadsø for norske forenklinger. I løpet av første uka av februar kommer også kort tilpassa informasjon for norske partnere her. Det er fortsatt mulig med bilaterale prosjekter Norge/Russland innen olje/gass eller fiskeri/havbruk. Også her bistår den nordnorske filialen gjerne mulige søkere. Siste frist for å søke er 31 mars. Sjøl om man skulle få innvilga prosjektet kan EU-kommisjonen komme til å avslå omposteringer i programmet før sommeren. Isåfall vil det bety at ingen tilsagn om finansiering kan lages. Dette er et forbehold som gjelder denne siste søknadsrunda. Sekretariatet skal ikke anslå sannsynlighet for det ene eller andre utfallet.

.

Da det i oppstarten av søknadsrunda kan være ustabilt med PROMAS søknadssystemet er det fornuftig å sette seg inn i søknadskriteriene i første omgang. Alle formelle søknadspapirer skal være på vår fellesside www.kolarctic.info men tilleggsinformasjon som kan lette prosessen for norske partnere vil bare komme på den norske sida. Da det i denne programperioden ikke er ett eneste biliateralt prosjekt Norge/Russland vil dette være interessant innen tematikk som fiskeri- og akvakultur- og havbbruksrelaterte saker, samt olje/gass. Faktisk er den poengmessige uttellinga for multilateralitet mindre i denne siste runda. Dette betyr også at bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland formelt har større sjanse nu enn tidligere. Filialen i Vadsø utdyper på direkte spørsmål.

.

10.01.2020

Kolarctic-sekretariatet foreslår å åpne søknadsrunde for mikroprosjekter 3 februar, med siste søknadsfrist 31 mars. Overvåkningskomitéen bestemmer dette 24 januar, men foreløpig kan planene bekreftes, at det vil gjelde forretningsrelaterte og miljørelaterte prosjekter (TO1 og TO6). Det foreslåes små rammer for prosjektene, med eksempelvis norsk maksimalt budsjett en halv million kroner. Formelt trekkes ikke adgangen til bilaterale prosjekter mellom Russland og Norge, men det er nok best å satse på å ha med EU-partner, da fortrinnsvis Norrbotten eller Lappland. Maksimal prosjektlengde 12 måneder, og man bør ikke stipulere start før høsten. Helst bør prosjekter kunne starte seinere. Dette siden utlysninga blir under forutsetning om EU-godkjenning av omposteringer i programmet. Mer informasjon kommer 25 januar. Søknadspakken blir naturligvis klar på den felles nettsida vår www.kolarctic.info når søknadsrunda åpnes.

Nordnorske søkere anbefales å kontakte norsk filial av sekretariatet så raskt som mulig etter åpning av søknadsrunda, for å få nødvendige tips til enkelst mulig søknadslaging.

.

 

09.12.2019

SØKNADSOMGANG FOR MIKROPROSJEKTER I FEBRUAR OG MARS 2020

Man kan levere søknad fra 1 februar, og siste frist er 31 mars. Foreløpig generell informasjon er at det kan søkes innen de tematiske områdene 1 og 6, dvs samarbeidsprosjekter innen forretning eller miljø. Reglene er forenkla, det kreves ikke f.eks "logframe" m.v, men Norge kan ikke ha bilaterale prosjekter her heller, unntatt innen sjømat/fiskeri og olje/gass-relaterte saker. Begrensninga oppad er ca 1 MNOK inkludert norsk budsjett. Mer informasjon kommer tidlig i januar 2020. Søkere anbefales da å ta kontakt med den nordnorske filialen av sekretariatet for nærmere konkret bistand.

 

12.04.2019

BARE 8 PROSJEKTER GODKJENT AV 64

Syv av dem hadde norske partnere, og fikk totalt 16 millioner kroner fra Kolarctic Norge. Totalen for alle land er endel ganger mer. Det er universiteter og lignende som vinner i konkurransen med de private og små organisasjonene. I alle unntatt ett av disse syv var søkeren på de norske Kolarctic-midlene offentlige virksomheter. De fleste av de som fikk tilslutning hadde adresse Nordland fylke. Tre av prosjektene som ble godkjent hadde norsk "Lead Partner" (norsk: ledende partner, som forvalter også EU-midlene på vegne av alle partnere, utheva under); to i Finnmark og en i Nordland. Den lave innvilgningsandelen kan tilsi ei ny søknadsrunde, men tidligst til høsten. Uten å forskottere er det stor sjanse for at infrastruktur, og da særlig grense-infrastruktur, blir prioritert da.

De godkjente prosjektene:

KO4035 Arktiske ferdigheter, Lead Partner: Kirkenes videregående skole, Norge.

KO4058 Grensekryssende innovasjoner i arktisk akvakultur, Lead Partner: Nord Universitet, Bodø, Norge.

KO4178 Bevaring av Atlantisk laks som en bærekraftig ressurs, Lead Partner: Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø, Norge.

KO 4012 Fra idé til utskrift av metallprodukter, Lead Partner: Luleå Tekniske Universitet, Sverige. Norsk søker: Universitetet i Tromsø.

KO4068 "DeConcrete": øko-effektive teknologier innen betongbygging, Lead Partner: Det Føderale Arktiske Universitet, Arkhangelsk, Russland. Norsk søker: Norut Narvik.

KO4096 Forstyrrende informasjonsteknologier i Barents-regionen, Lead Partner: Luleå tekniske universitet, Sverige. Norsk søker: Universitetet i Tromsø, avdeling Narvik.

KO4159 Den nordlige akse – Barents-lenka, Lead Partner: Kainuu regionråd, Finland. Norsk søker: Universitetet i Tromsø, avdeling Narvik.

KO4040 Tilpasning av skogene i Barentsregionen til klimaendringer, Lead Partner: Verdens naturfond (WWF), Arkhangelsk, Russland. (Ikke norsk budsjett)

.

 

01.02.2019

MER OM FORDELING AV SØKNADENE TIL KOLARCTIC NORGE

   Det ser ut til å bli 9 søknader avslått i teknisk sjekk i Rovaniemi, hvorav 7 har norske søkere og 5 av dem igjen har norsk LeadPartner. Av de 55 til realitetsbehandling har 19 ikke -og 36 har- norske partnere. 34 av dem igjen søker norsk Kolarctic-finansiering på totalt € 6 296 489 (ca 60 millioner kroner). Disse 34 fordeler seg geografisk på 13 i Nordland, 11 i Finnmark 10 i Troms. Det er den mest jevne fordelinga mellom de tre nordnorske fylkene i noen søknadsrunde siden samarbeidet startet for 22 år siden.

    I noen av prosjektene er det likevel partnere i flere av de tre nordnorske fylkene. "LeadPartner" (LP) fra norsk side i de til realitetsbehandling er 9: 4 bilaterale Norge-Russland, der 3 av dem har norsk ledende partner. Også 6 multilaterale har det. Til sammenligning: Finland 31, Russland 11, Sverige 4. Noe helt annet blir resultatet etter endelig beslutning 12 april, da det er langt under det halve igjen på norsk side.

.

30.01.2019

INNTIL 55 SØKNADER TIL REALITETSBEHANDLING

Av de 64 søknadene ble altså minst 9 avslått i teknisk sjekk. Kan bli 10 i løpet av ei uke. Denne gangen er det bare 34 av de 55 som søker norsk Kolarctic-finansiering. De fordeler seg ganske likt på de tre nordnorske fylkene; Nordland 13, Finnmark 11, Troms 10. Fire søknader er bilaterale Norge-Russland, ti bilaterale mellom Finnland og Russland. Ekspertgruppene gir sine poenger i februar, og Overvåkninaskomitéen beslutter endelig 11 april. Frist for dokumentasjon på medfinansiering for hele prosjektperioden norsk side er 14 mars,

.

16.01.2019

HELE 7 SØKNADER FORELØPIG AVSLÅTT I TEKNISK SJEKK I ROVANIEMI

Forvaltningsmyndighet (Managiing Authority; MA) ved Lapin liitto i Rovaniemi har pr idag administrativt avslått 7 søknader: 5 av dem bilaterale mellom Norge og Russland, og ett multilateralt med norsk "Lead Partner"; "LP"). Norge og Russland har ikke innflytelse på denne prosessen. Norge har i motsetning til Finland og Sverige ikke adgang til bilateralt prosjektsamarbeid i Kolarctic, med unntak innen fiskeri eller olje/gass. Da næringene ikke er definert avgrenset i programmet kan finlandsk avslag på realitetsbehandling av noen av disse prosjektene berøre den upartiske profesjonaliteten som Kolarctic trenger.

    Kort tid gjenstår nu for de LPene som har fått krav om å ettersende dokumentasjon eller andre justeringer, da pågående "teknisk" sjekk skal være ferdig denne måneden, og de fire ekspertgruppene skal behandle søknadene i februar. All medfinansiering norsk side for hele prosjektperioden må være dokumentert innen 11 mars, en måned før Overvåkningskomitéen endelig beslutter.

.

27.12.2018   OPPDATERT 28.12.2018

ÅPNING AV DE 64 SØKNADENE IDAG

Sekretariatet gjennomfører teknisk sjekk på søknadene i løpet av en måneds tid. Deretter skal de fire lands ekspertgrupper gi poeng til ulike deler av søknadene, herunder den norske konkluderer 8 februar. Til slutt skal Overvåkningskomitéen på sitt møte i Stockholm 11 april beslutte i saken.

Under: fra dagens åpning i Rovaniemi, der formaliteter kontrolleres.

opening271218 off

Etter hvert som sekretariatet går igjennom søknadene vil hver få ei mulighet til å komplettere manglende vedlegg. Teknisk sjekk skal være gjennomført i løpet av januar 2019. Informasjon av generell karakter om søknadsrunda vil oppdateres her etter hvert. Dette gjelder statistikk og ulike fordelinger, i den grad søknader og søkere ikke identifiseres.

08.11.2018

INFORMASJONSMØTET I TROMSØ 8DE NOVEMBER

På møtet i Troms fylkeskommune deltok 12 personer, i tillegg til tre representanter fra fylkeskommunen. Etter møtet ble fire ulike prosjektideer droftet mellom interessenter og Kolarctic-sekretariatet. Det er fortsatt tid å utvikle prosjektsøknad fra grunnen av, men tida begynner nu å bli knapp. Etternølere anbefales å kontakte sekretartiatet snarest for å få nødvendig veiledning i forenklinger for norsk side.

.

18.09.2018

INFORMASJONSMØTE ELLER KONSULTASJON?

De som vurderer å søke prosjektfinansiering fra Kolarctic Norge har fordel av å få endel tips om snarveier fra den nordnorske filialen av sekretariatet. Denne behandler ikke søknadene, men skal bidra til å hjelpe igjennom søkere fra norsk side, enten det er LeadPartnere eller sekundære partnere med norsk adresse. Relevant informasjon kan fåes gjennom informasjonsmøte for flere interessenter, samt individuell konsultasjon om konkret søknad. Begge deler er fornuftig.

 

Interessert i en eller begge deler: Send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller ring 789 63123 så kan vi ved tilstrekkelig interesse sette opp infomøte i din kommune, eller prosjektsamtale.

 

Stikkord for norske forenklinger og unntak som kan nevnes her er forhold ved budsjettspesifikasjonen, eventuell medfinansiering, prosjekt-i-prosjekter, og noen forhold ved gjennomføringa, som regnskap.

 

13.09.2018

TIL NORSKE SØKERE I PERODEN 21 SEP TIL 21 DES 2018

Den nordnorske filialen av sekretariatet skal bidra til at søkere fra norsk side kommer gjennom byråkratiet med søknad uten overanstrengelse. Det er likevel ikke til å skjule at en Kolarctic-søknad krever endel formaliteter. Derfor er viktig å starte tidligst mulig. Filialen i Vadsø kan gi informasjon om forenklinger som særlig gjelder norsk side. Noe av dette vil utdypes her så snart søknadspakken offentliggjøres 21 september. Alle formelle skjemaer til søknaden vil imidlertid finnes på den felles programsida www.kolarctic.info.

Spørsmål kan rettes bl.a på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen der man også kan foreslå plass for eventuelle informasjonsmøter fra slutten av september. Det vil ellers ikke bli lagt opp til felles infomøter i landsdelen, men konsultasjoner er aktuelt der det er flere interesserte.

 

02.03.2018  OPPDATERT 25.04.2018

TREDJE SØKNADSRUNDE ÅPNER 21 SEPTEMBER

Overvåkningskomitéen fastsatte tredje søknadsrunde til perioden perioden 21 september til 21 desember. Russland har rett nok fortsatt ikke ratifisert Finansieringsavtalen med sin statsandel 12,35 millioner euro til programmet, men det ble seinest 24 april lovt skal skje før 29 juli. Den uteblitte russlandske ratifiseringa er likevel mest beklagelig overfor de prosjektene som har blitt godkjente helt siden 9 juni 2017, og som ikke kan starte før Russland har ratifisert Finansieringsavtalen. Da vil man kunne søke på alle fire tematiske områder i programmet. Fra nordnorsk side ønsker man likevel i tredje runde søknader særlig innen kommunikasjoner og infrastruktur. Også olje/gass eller fiskeri er interessant, da der innen de to områdene faktisk er mulig med bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland, dvs uten EU-part. Den nordnorske filialen av sekretariatet vil da så langt kapasitet rekker gi råd i utforminga av søknader.

 

10.01.2018

TREDJE SØKNADSRUNDE ÅPNER 3 MAI

-ingen pågående nu.

Utlysninga vil ikke annonseres i så mange aviser som vanlig, og muligens ikke informasjonsmøter i alle tre nordnorske fylker. Potensielle søkere anmodes om å ta kontakt med den nordnorske filialen for å få hjelp i søknadsutforminga. Det er noen få forenklinger i norsk delbudsjett i forhold til EU-sida og Russland. I forrige runde ble som meldt på hovedsida syv søknader godkjent, av dem fem med norske partnere og to bilaterale Finland/Russland.

.

29.09.2017

-OG ANTALLER SØKNADER VAR..

Svaret bør komme her før 3 oktober, da teknisk sjekk starter. Denne skal være slutt 20 oktober, da de som har fått ettersende vedlegg har gjort det. Deretter starter vurderinga i de fire landene sine ekspertgrupper som ikke har hatt befatnng med søknadene. De konkluderer innen 10 november. Endelige vedtak gjøres av den felles Overvåkningskomitéen, på sitt møte i Tromsø 7-8 desember. Som om ikke dét er nok må man vente på den russlandske ratifiseringa av Finansieringsavtalen for programmet, som det øverste nivå i parlamentet Føderasjonsrådet gjør, forhåpentligvis før årsslutt. Da først kan kontraktsforhandlingene med de godkjente prosjektene starte, og tilslutt lager f.eks Kolarctic Norge sine forbeholdstilsagn til norske parter, som blir ett av grunnlagene for MA (Managing Authority) i Rovaniemi sine kontrakter med prosjekteierne ("Lead Partner").

.

 

OPPDATERT 29.09.2017

FREDAGSMELDING: Søknadsfristen utløper idag kl 1500 norsk tid. Ikke vent til siste timen! (teknisk feil, stress-feil, dommedag osv). Husk både elektronisk sending før fristen, og utskrift og signering med evt signeringsvedlegg, som legges i konvolott med påskrift oppe til venstre: "EI SAA AVATA" (ikke åpne!), og postsendes til Lapin liitto/ Kolarctic CBC programme, PL 8056, FI-96101 ROVANIEMI. Husk kvittering el.l på postforsendelsen 29 september!

OPPDATERT 28.09.2017

SØKNADSFRISTEN UTLØPER

Den nordnorske filialen av sekretariatet bistår søkere fra norsk side, da det er andre (ekspertgruppene) som behandler søknadene etterpå. Noen stikkord for forenklingene norsk side er på søknadsnivå (f.eks norske unntak i budsjettspesifikasjonen og enklere grensegang egeninnsats/finansiering), andre på prosjektgjennomføring (f.eks kun en revisjon norsk side; tilslutt). Inntrykket utfra kontakt med søkere er at det blir færre søknader i denne omgangen, iallfall med norske parter.

.

28.09.2017

BEHOV FOR KURÉR?

For å spare porto og kanskje tid kan den utskrevne papirversjonen av søknaden leveres fysisk til Kolarctic Norge sekretariatet ved Fylkeshuset i Vadsø i løpet av 29 september. Avtal dette på forhånd Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller 789 63123. Denne blir tatt med til hovedkontoret i Rovaniemi mandag 2 oktober, og vil også ankomme før en postsendt søknad. Husk likevel også å sende søknaden elektronisk i PROMAS i god tid før klokka 1500 norsk tid fredag 29 september!

Lykke til !

 

.

 

20.06.2017  OPPDATERT 03.09.2017

INFORMASJONSMØTENE ANDRE SØKNADSRUNDE NORSK SIDE:

Kirkenes 21 juni (var 10 deltakere)

Alta 29 august (var 5 eksterne deltakere)

Tromsø 30 august (var 9 eksterne deltakere)

Svolvær 7 september -avlyst. Spesielt tema fiskeri og bilaterale prosjekter Norge/Russland.

Kolarctic stilte lunsj. Etterfølgende individuell rådgivning.

 

UTDATERT:

Påmelding for Alta og Tromsø innen 24 august: http://kolarctic.info/news-events/

Send kopi til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen for beregning av mat og møterom!

_______________________________________

13.06.2017

2106 bildet

OPPDATERT 12.06.2017

NY SØKNADSRUNDE 26 JUNI TIL 29 SEPTEMBER

Det kan lønne seg å registrere søknad i PROMAS så snart som mulig etter 26 juni, da all erfaring tilsier at ting tar dobbelt så lang tid som beregna, sjøl om man beregner dobbelt så lang tid som man trur. PROMAS stenger 29 september kl 1500 norsk tid. Etter det vil det ta mye lenger tid før ei tredje søknadsrunde åpner i 2018.

.

Uttellinga for multilaterale prosjekter er for denne runda redusert, noe som betyr enklere adgang til bilaterale prosjekter bare mellom Russland og Norge, særlig innen fiskeri- og oljerelaterte prosjekter.

.

Siden sommeren plutselig kan komme er det uklart hvor mye aktiv informasjon sekretariatet har kapasitet til å formidle denne måneden. Man tar iallfall sikte på ett info-møte norsk side. Nærmere informasjon om dette kan komme uten forvarsel.

----------------------

30.05.2017

TIL SØKERNE I FØRSTE SØKNADSRUNDE:

Beslutning i søknader til fristen som var 15 mars blir 9 juni. Få dager etter skal alle ha fått melding om resultatet. Hovedsøker kan også følge prosessen i PROMAS-systemet. Alternativt kan man sende epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen og få svaret. De som får avslag kan eventuelt søke i neste runde, som kan åpnes allerede 15 august, eller som opprinnelig meldt 11 september. Datoer blir også bestemt 9 juni.

_______________

07.04.2017

Ingen pågående søknadsrunder. Neste åpnes etter planen i september 2017. De som tenker å bli hovedparten på norsk side i et samarbeidsprosjekt bør innhente råd fra den norske filialen av sekretariatet allerede fra slutten av august.

_______________________

INAKTIV INFORMASJON (kan likevel ha overføringsverdi til seinere søknadsrunder)

OPPDATERT 19.02.2017

Søknadsfristen er 15 mars. Noen få praktiske tillempinger gjelder norsk side. Stikkordsmessig knyttes dette til at budsjettspesifikasjonen ikke følges opp på norsk side, kun hovedpostene. Videre praktiseres forenkinger i avgrensninga mellom pengefinansiering og f.eks arbeidsfinansiering. Dette forhoder seg til norske regionalutviklingsmidler. Og så har norsk side adgang til å registrere visse typer partnere som halvoffentlige, etter nærmere avklaring, og når disse ikke driver forretningsvirksomhet.

Disse forenklingene på norsk side lønner det seg for nordnorske søkere å avklare med den norske filialen før søknad lages.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø