OM KOLARCTIC Skriv ut

Kolarctic ENI "2014-2020" og neste periode 2021-2027: Se fyldig beskrivelse www.kolarctic.info felles-side!

.

Kolarctic Norge, budsjettperioden "2014-2020" (med prosjektperiode ut 2023)

2 fylker logoer

Se kontaktdata under "Kolarctic Norge"

______________________________

 

...

KOLARCTIC ENPI "2007-2013" -DVS FORRIGE PROGRAM:

.

Programmet Kolarctic ENPI 2007-2013 var en del av Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet (ENPI), herunder grenseregionalt samarbeid (CrossBorderCooperation; CBC). Programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene i nord. Både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke. Prosjektene skal være balanserte med budsjett for aktiviteter på begge sider av grensa.

.

Det utskilte norske budsjettet må gi direkte-effekt på nordnorsk side. Avhengig av prosjekttype kan dette være for eksempel bygging av infrastruktur i Nordland, Troms eller Finnmark, kompetanseoverføring fra eller om Russland til nordnorsk side, og generelt annet som utvikler nordnorsk økonomi eller kultur og det sivile samfunn forøvrig,gjennom samarbeid med Russland.

.

Prosjekter med norske medsøkere skal være multilateralt, dvs ha en partner i Nordvest-Russland, samt i Nord-Sverige eller Nord-Finland. Bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland kan bare støttes innen innsatsområde 1 om det ikke er relevante samarbeidsparter på EU-sida av programområdet, og da innen fisk og olje/gass. I eventuelle bilaterale prosjekter er klare effekter på begge sider av grensa desto viktigere, sammen med et reelt fungerende partnerskap internt i hvert land.

Samarbeidspartnere finnes i dette området:
kolarctic-kartet-lite.jpg

Klikk for større kart/-utsnitt

Programområdet er Murmansk, Arkhangelsk, Nenets (Russland), Norrbotten (Sverige), Lappland (Finland), Nordland, Troms og Finnmark (Norge). I visse tilfeller kan også partnere fra Oulo (Finland), Västerbotten (Sverige), Karelen, Leningrad Oblast og St Petersburg by(Russland) delta i prosjektet.

Bare prosjektene med finansiering fra Kolarctic Norge

NOEN TIDLIGERE PROSJEKTER MED NORDNORSK DELTAKELSE

.

.

. kart arktis

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø