ORGANISASJONS-NYTT Skriv ut

MØTER - oversikt pr. 13.06.2022:

( . . ) = konkret dato ikke bekrefta.

Kolarctic ENI CBC "2014-2020":

Medlemmer av RAG (Regional Assessors Group; de fire ekspertgruppene fra landene) er ikke offentlig, noe som våren 2020 er presisert fra MA i Rovaniemi. Heller ikke hvem som er medlemmer i JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen) bør promoteres. Det siste er utfordrende da politiske saker i de to fylkene i norsk programområde er åpen informasjon. Dette gjelder også oppnevnelse til Overvåkningskomitéen.

Oppdatert 10.05.2022: Ensidig nedgradert norsk side, se strukturskisse nederst på denne sida.

.

KOMMENDE PROGRAM-MØTER:

-

.

Arbeidet med "NEXT" informeres ikke lenger om her fra mars 2021.

Se evt fellessida www.kolarctic.info og de nordnorske fylkeskommunene.

.

Pågående program Kolarctic ENI CBC:

Overvåkningskomiteen (JMC) har finlandsk ledelse i 2022, og neste fellesmøte 1-2 desember 2022.

JMC har i tillegg flere skriftlige beslutninger mellom fellesmøtene.

.

Her informeres heller ikke om møter i pågående Kolarctic-prosjekter. Oversikt over disse kan likevel finnes under under Prosjekter til venstre. Resultater og spesielle saker i forhold til disse kan informeres om.

 

PÅGÅENDE KOLARCTIC-PROGRAM (til og med 2023)

SISTE GJENNOMFØRTE PROGRAM-MØTER

9-10 juni 2022: Møte i Overvåkningskomitéen (i 2022 under finlandsk ledelse)

2 desember 2021: Møte i Overvåkningskomitéen (JMC, under norsk ledelse i 2021)

3 juni 2021: Møte i Overvåkningskomitéen (JMC, under norsk ledelse i 2021)

26 februar 2021: Styremøte Kolarctic Norge (for pågående Kolarctic ENI)

17 februar 2021: Tredje felles møte i "PC" for "NEXT" (fjerde totalt)

30 november:  Andre felles møte i Programkomitéen (PC) for Kolarctic NEXT

3 september: Første felles møte i ProgramKomitéen (PC) for Kolarctic NEXT

23 juni: Møte i Overvåkningskomitéen (videomøte)

26-28 mai: Arbeidsmøte for NRAG (videomøter)

14 mai: Styremøte 2020-II Kolarctic Norge

18 februar: Styremøte 2020-I Kolarctic Norge

januar-april 2020: Fortløpende elektronisk utveksling mellom filialene

28-29 november: "Kick-off" møte for prosjekter

26 november: JMC-møte

15 november og 27 november 2019: Sekretariatsmøter.

11-12 april: Overvåkningskomtéen, møte Stockholm

10 april: Norsk formøte for Overvåkningskomitéen

6-8 februar: NRAG -den norske eksepertgruppa konkluderer, Oslo

22 januar: Styremøte Kolarctic Norge

29 november: Overvåkningskomitéen, Helsinki

11 september: Kolarctic Norge styremøte (telefon)

25 april 2018: Sekretariatsmøte

24 april 2018: Overvåkningskomitéen (JMC), Finland

20 april 2018: Kolarctic Norge styremøte, Vadsø

28-29 februar: Sekretariatsmøte

07 desember: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Tromsø

november: NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

september: Styremøte Kolarctic Norge

09 juni: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Oslo

25 april NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

01 mars: RAG-opplæring

20 februar: Styremøte Kolarctic Norge (inkl. NRAG-samling)

2016

27 oktober: JMC-møte for Kolarctic ENI.

 

intern-norsk partnerskapsskisse (nedgradert norsk side 10.05.2022 utfra avbrutt plan om neste program)

-----

kart

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø